Yargıtay 16. Ceza Dairesi 2017/1493Esas, 2017/3903Karar, 10.05.2017Tarihli Kararı

T.C.

YARGITAY 16. CEZA DAİRESİ

E:2017/1493

K:2017/3903

T:10.5.2017

DAVA : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 11.03.2016 tarih ve 2015/161612 Sayılı yazısı ile;

Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme suçundan hükümlü …’ün, 3713 Sayılı Kanun’un 2/2, TCK’nın 314/3 ve 220/6 maddesi delaletiyle TCK’nın 314/2, 3713 Sayılı Kanun’un 5, TCK’nın 62, 53. maddeleri uyarınca 6 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve hak yoksunluğuna dair Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nin (CMK’nın 250. maddesiyle görevli) 16.02.2010 tarih ve 2009/93 esas, 2010/45 karar sayılı kararını kapsayan dosya incelendi. Read the rest of this entry »

Yargıtay 16. Ceza Dairesi 2017/1253Esas, 2017/4124Karar 22.05.2017Tarihli Kararı

T.C.

YARGITAY

16. CEZA DAİRESİ

E. 2017/1253

K. 2017/4124

T. 22.5.2017

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : 1-)Oluş ve dosya kapsamına göre; Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 02.05.2013 tarih ve 2013/398 esas sayılı iddianamesi ile sanık hakkında, örgüte müzahir yayın yapan internet sitelerinde yayınlanan örgüt çağrıları üzerine 15.02.2011 tarihinde toplanıp yolu trafiğe kapatarak kanuna aykırı gösteri düzenleyen, iş yerlerine ve güvenlik güçlerine taşlı saldırıda bulunan grup ile birlikte hareket edip yasa dışı slogan attığı iddiası ile 3713 Sayılı Kanun’un 7/2, 2911 Sayılı Kanun’un 32/1 ve TCK’nın 220/6 maddesi delaleti ile 314/2. maddesi uyarınca kamu davası açıldığı ancak;

İddianame metninde mala zarar verme kamu görevlisine direnme suçundan açılmış bir dava olmadığı gözetilerek; Read the rest of this entry »

Yargıtay 16. Ceza Dairesi 2017/1443Esas, 2017/4758Karar, 14.07.2017Tarihli Kararı

T.C.

YARGITAY

16. CEZA DAİRESİ

E. 2017/1443

K. 2017/4758

T. 14.7.2017

• ANAYASAYI İHLAL SUÇU ( Usule Aykırı Olduğu Anlaşılan ve Askeri Hiyerarşi Zincirine Uymayan Mahiyeti İtibariyle de Anayasal Düzene Karşı Silahlı Teşebbüs Suçunu Teşkil Ettiği Ülke Genelinde Objektif Olarak Anlaşılan Sıkıyönetim Direktifi Konulu Emrin Gereğini İcra Yönünden Sanıkların Müsnet Suçtan Cezalandırılmalarının Yerinde Olduğu )

Read the rest of this entry »

Yargıtay 16. Ceza Dairesi 2016/7162Esas, 2017/4786Karar 18.07.2017 Tarihli Kararı

T.C.

YARGITAY

16. CEZA DAİRESİ

E. 2016/7162

K. 2017/4786

T. 18.7.2017

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : I-)Katılan vekillerinin silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek suçuna yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma ve yardım etme suçlarının niteliği itibariyle suçtan doğrudan zarar görmesi söz konusu olmayan katılan vekillerinin bu suçlardan davaya katılmasına yasal olarak imkan bulunmadığından temyiz isteminin CMUK’nın 317. maddesi uyarınca REDDİNE, Read the rest of this entry »

Yargıtay 16. Ceza Dairesi 2017/1779Esas, 2017/4841Karar, 11.07.2017Tarihli Kararı

T.C.

YARGITAY

16. CEZA DAİRESİ

E. 2017/1779

K. 2017/4841

T. 11.7.2017

• SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA ( Oluşturulması Dahil Olunması Kullanılması ve Teknik Özellikleri İtibariyle Münhasıran FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Mensuplarınca Kullanılan Kriptolu İletişim Ağı Bylock’un Yoğun Biçimde Kullandığı ve Tanık Anlatımına Göre de Örgüte Ait Evlerde “Abi” Statüsünde Kalarak Hiyerarşik Yapıya Dahil Olduğu Kabul Edilen Sanık İle İlgili Hükme Esas Alınan Tüm Delillerin Hukuka Uygun Olarak Elde Edildiğinin Belirlendiği/Kanunda Öngörülen Suç Tipine Uyduğu )

• BYLOCKUN YOĞUN BİÇİMDE KULLANILMASI VE ÖRGÜTE AİT EVLERDE KALINMASI ( Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma – Hükme Esas Alınan Tüm Delillerin Hukuka Uygun Olarak Elde Edildiğinin Belirlendiği Aşamalarda İleri Sürülen İddia ve Savunmaların Temyiz Denetimini Sağlayacak Biçimde Eksiksiz Olarak Sergilendiği Özleri Değiştirmeksizin Tartışıldığı Vicdani Kanının Kesin Tutarlı ve Çelişmeyen Verilere Dayandırıldığı Eylemlerin Doğru Olarak Nitelendirildiği ve Kanunda Öngörülen Suç Tipine Uyduğu )

Read the rest of this entry »

Yargıtay 16. Ceza Dairesi Kararı 2017/1688Esas, 2017/4856Karar, 11.09.2017Tarihli Kararı

T.C.

YARGITAY

16. CEZA DAİRESİ

E. 2017/1688

K. 2017/4856

T. 11.9.2017

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : 1-) T.C. Anayasasının 34. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 20, Birleşmiş Milletler Medeni Siyasal Haklar Sözleşmesinin 21, İnsan Haklan Avrupa Sözleşmesinin 11, Çocuk Hakları Sözleşmesinin 15. ve 2911 Sayılı Kanun’un 3. maddesiyle teminat altına alınan ve istikrar kazanmış uygulamaya göre ifade özgürlüğü kapsamında, ifadenin açıklanma yöntemlerinden biri olarak kabul edilen (Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 16.09.2014 tarih, 147-376 Sayılı ve 10.11.2015 tarih 2015/9-111-381 Sayılı kararları vb.) “silahsız ve saldırısız toplanma hakkı”, demokratik toplumun gelişmesinde temel değerlerden biriyse de, amacı suç teşkil eden bir toplantı ya da gösteri yürüyüşünün koruma alanı dışında kalacağında (2911 saylı Kanunun 3. maddesi) ve bir nispi hak olması sebebiyle zorunlu hale geldiğinde meşru amaçlar için (Anayasa madde 34/2, AİHS madde 11/2) müdahaleye tabi tutulacağında kuşku yoktur. Read the rest of this entry »

Yargıtay 16. Ceza Dairesi 2017/1809Esas, 2017/5155Karar, 26.10.2017Tarihli Kararı

T.C.

YARGITAY

16. CEZA DAİRESİ

E. 2017/1809

K. 2017/5155

T. 26.10.2017

DAVA : Bölge Adliye Mahkemesince verilen hüküm temyiz edilmekle, Temyiz edenin sıfatı, başvurunun süresi, kararın niteliği ve temyiz sebebine göre dosya incelendi,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

KARAR : Temyiz talebinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi; Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede; Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: