Cemaatin suç örgütüne evrilmesi

Türk Ceza Kanununu hazırlayanlardan Prof. Dr. İzzet Özgenç Twitter paylaşımında;

“Sosyal, siyasi veya dini saiklerle oluşmuş değişik biçimlerdeki örgütsel yapılar, zaman içinde suç örgütüne veya terör örgütüne evrilebilir. Ancak bir örgütsel yapının suç veya terör örgütü olduğunun kabul edilebilmesi için, … mutlaka bu yapının faaliyeti çerçevesinde birtakım suçların işlenmesi gerekir.

Bir örgütsel yapının içinde herhangi bir suç işlenmesi, bu yapının alelıtlak suç örgütü olarak kabul edilmesi için yeterli değildir.”

Hocanın paylaşımlarında FETÖ adı geçmemektedir. Ancak biz hocanın bu akademik görüşleri doğrultusunda FETÖ olgusunu tahlil edebiliriz.

Zamanında Cemaat, Hizmet Hareketi, Gülen Cemaati olarak anılan yapı ne zamandan itibaren silahlı terör örgütüne evrildi?  Hoca, bir örgütün suç örgütü olarak kabulü için mutlaka bu örgütün faaliyetleri çerçevesinde birtakım suçların işlenmesi gerektiğini belirtmektedir.  Cemaatin örgütsel bir yapı olduğu açıktır. Bu örgütsel yapı hangi tarihten itibaren yukarıda belirtildiği gibi birtakım suçları işlemiştir?

DGM’de açılan dava

Gülen Cemaati ile ilgili ilk dava 2000 yılında açılmıştır. Dava 3713 sayılı yasa uyarınca terör örgütü liderliğinden açılmıştır. Tek sanık Fetullah Gülendir. İddianamedeki suç tarihi 1989’dur.

İ D D İ A N A M E

ANKARA ( ) NOLU DEVLET GÜVENLİK

MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

DAVACI : K.H.

SANIK : FETHULLAH GÜLEN: Ramis oğlu, Rabia’dan olma, 1941 doğumlu, Erzurum ili, Caferiye Mahallesi nüfusuna kayıtlı olup, halen firarda.

GIYABİ TEVKİF TAR. : 11.08.2000

S U Ç : Laik Devlet yapısını değiştirerek yerine dini kurallara dayalı bir devlet kurmak amacıyla yasadışı örgüt kurup bu amaç doğrultusunda faaliyetlerde bulunmak

SUÇ TARİHİ: 1989 Yılından itibaren

Dava 3713 sayılı Terörle Mücadele Yasasının 1 ve 7 inci maddeleri uyarınca açılmış ve

Fetullah Gülen’in 5 yıldan 10 yıla kadar cezalandırılması istenmiştir.

Görüldüğü gibi dava 3713 sayılı yasanın o zamanki haliyle terör örgütünden açılmıştır. 5237 sayılı TCK’nın 765 sayılı TCK’daki karşılığı olan silahlı terör örgütünden açılmamıştır, dava beraatla sonuçlanmıştır.

2000 yılında DGM savcısı Nuh Mete Yüksel tarafından hazırlanan iddianamedeki tarih, 1989 yılı cemaatin silahlı terör örgütüne evrildiği tarih olarak kabul edilemez çünkü hem bu dava silahlı terör örgütünden açılmamış, hem de dava mahkûmiyetle sonuçlanmamıştır.

Bugün görülmekte olan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü davalarında cemaat yapısının ne zaman silahlı terör örgütüne evrildiği belli değildir.

İzzet Özgenç, “Suç örgütünün bidayetinin belirsizliği sorunu, toplumda travma etkisi meydana getiren bir uygulamaya sebebiyet vermiştir” görüşünü ileri sürmektedir.

Hoca bir örgütün suç örgütü olarak kabulü için örgütün faaliyetleri çerçevesinde bir takım suçların işlenmiş olması gerektiği kanaatindedir. Bu anlamda cemaat yapılanması hangi tarihlerde birtakım suçlar işlemiştir?

Kumpas davaları; Ergenekon, Balyoz, Poyrazköy, Askeri Casusluk davaları öncesi ve sonrası örgüt üyelerinin bir takım suçları işlediği kabul edilebilir; usulsüz dinleme kararları, usulsüz dinleme, sahte deliller üretme, dijital delilleri değiştirme gibi… Bu suçlar silahlı terör örgütü suçu mudur yoksa suç örgütü kapsamında mı değerlendirilmesi gerekir?  Bu konu tartışmaya değer.

Silahlı terör örgütü faaliyeti ise cemaatin bütün üyeleri silahlı terör örgütü üyesi olarak veya suç örgütü üyesi olarak kabul edilebilir mi?

Görülmekte olan davalarda bu sorunların açıklığa kavuşturulduğu söylenemez.

Görülmekte olan davalarda diğer bir sorun da 15 temmuz darbe girişimini organize eden, darbe girişimine katılanların cemaatin diğer kesimleri ile organik bağlarının olup olmadığı sorunudur. FETÖ/PDY silahlı terör örgütü davalarında bu sorunun da cevabı net değildir.

Prof. Dr. İzzet Özgenç’in 18 Eylül tarihli Twitter paylaşımları

https://i1.wp.com/pbs.twimg.com/profile_images/425574945842679809/IxFZKRF8_bigger.jpeg?w=780&ssl=1İzzet Özgenç‏ @izzetoezgenc 18 Eyl

Daha fazla

BİR ÖRGÜTSEL YAPININ SUÇ ÖRGÜTÜNE EVRİLMESİ SORUNU ÜZERİNE

 İzzet Özgenç‏ @izzetoezgenc 18 Eyl

Daha fazla

SOSYAL, SİYASİ VEYA DİNİ SAİKLERLE OLUŞMUŞ DEĞİŞİK BİÇİMLERDEKİ ÖRGÜTSEL YAPILAR, ZAMAN İÇİNDE SUÇ ÖRGÜTÜNE VEYA TERÖR ÖRGÜTÜNE EVRİLEBİLİR.

 İzzet Özgenç‏ @izzetoezgenc 18 Eyl

ANCAK BİR ÖRGÜTSEL YAPININ SUÇ VEYA TERÖR ÖRGÜTÜ OLDUĞUNUN KABUL EDİLEBİLMESİ İÇİN, …

 İzzet Özgenç‏ @izzetoezgenc 18 Eyl

Daha fazla

… MUTLAKA BU YAPININ FAALİYETİ ÇERÇEVESİNDE BİRTAKIM SUÇLARIN İŞLENMESİ GEREKİR.

 İzzet Özgenç‏ @izzetoezgenc 18 Eyl

BİR ÖRGÜTSEL YAPININ İÇİNDE HERHANGİ BİR SUÇ İŞLENMESİ, BU YAPININ ALELITLAK SUÇ ÖRGÜTÜ OLARAK KABUL EDİLMESİ İÇİN YETERLİ DEĞİLDİR.

 İzzet Özgenç‏ @izzetoezgenc 18 Eyl

Daha fazla

BUNUN İÇİN, ÖRGÜTSEL YAPI İÇİNDEKİ HİYERARŞİK İLİŞKİNİN SUÇ İŞLEMEK AMACINA YÖNELİK OLMASI VE BU ÇERÇEVEDE BİR İŞLEV GÖRMESİ GEREKİR.

 İzzet Özgenç‏ @izzetoezgenc 18 Eyl

BU NEDENLEDİR Kİ, KANUNDA “ÖRGÜTÜN FAALİYETİ ÇERÇEVESİNDE SUÇ İŞLENMESİ” İBARESİNE YER VERİLMİŞTİR (TCK, m. 220, f. 4).

 İzzet Özgenç‏ @izzetoezgenc 18 Eyl

SUÇ ÖRGÜTÜ KURMA VEYA YÖNETME YA DA SUÇ ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA SUÇLARINDAN DOLAYI SORUMLULUK İÇİN, …

 İzzet Özgenç‏ @izzetoezgenc 18 Eyl

Daha fazla

… BAŞKA SOMUT BİR SUÇUN İŞLENMESİNE GEREK BULUNMAMAKTADIR.

https://i1.wp.com/pbs.twimg.com/profile_images/425574945842679809/IxFZKRF8_bigger.jpeg?w=780&ssl=1https://i1.wp.com/pbs.twimg.com/profile_images/425574945842679809/IxFZKRF8_bigger.jpeg?w=780&ssl=1İzzet Özgenç‏ @izzetoezgenc 18 Eyl

ZİRA, SÖZ KONUSU SUÇLAR, BİRER SOMUT TEHLİKE SUÇLARIDIR.

 İzzet Özgenç‏ @izzetoezgenc 18 Eyl

ANCAK, BİR ÖRGÜTSEL YAPININ SUÇ ÖRGÜTÜNE EVRİLMESİ, BİR MADDİ VAKIA SORUNUDUR.

İzzet Özgenç‏ @izzetoezgenc 18 Eyl

Daha fazla

AKSİ TAKDİRDE, SALT NİYET VE AMAÇTAN HAREKETLE, BİR YAPININ SUÇ ÖRGÜTÜ OLARAK NİTELENDİRİLMESİ YOLUNA GİDİLEBİLİR Kİ, …

 İzzet Özgenç‏ @izzetoezgenc 18 Eyl

Daha fazla

… BU YAKLAŞIM, DÜŞÜNCEYİ AÇIKLAMA VE ÖRGÜTLENME HÜRRİYETİ BAKIMINDAN BÜYÜK SAKINCALAR ORTAYA ÇIKARAN BİR UYGULAMAYA SEBEBİYET VERİR.

 İzzet Özgenç‏ @izzetoezgenc 18 Eyl

KEZA, BİR ÖRGÜTSEL YAPININ MESELA MİLLİ GÜVENLİK KURULU KARARLARIYLA SUÇ ÖRGÜTÜNE EVRİLDİĞİNİ KABUL ETMENİN VE …

 İzzet Özgenç‏ @izzetoezgenc 18 Eyl

… BU KARAR TARİHLERİ İTİBARIYLA BİR TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KABULÜNÜN DE YARGI FAALİYETİ BAKIMINDAN HİÇBİR ÖNEMİNİN BULUNMADIĞINI …

 İzzet Özgenç‏ @izzetoezgenc 18 Eyl

… ÖNEMLE VURGULAMAM GEREKİR.

 İzzet Özgenç‏ @izzetoezgenc 18 Eyl

… ANCAK SOMUT BİRTAKIM SUÇLARDAN HAREKETLE, BİR ÖRGÜTSEL YAPININ SUÇ ÖRGÜTÜNE EVRİLDİĞİNİ KABUL ETMEK MÜMKÜN OLABİLİR.

İzzet Özgenç‏ @izzetoezgenc 18 Eyl

Daha fazla

BU KABUL, SORUMLULUK BAĞLAMINDA DA SINIRLAYICI BİR ETKİ DOĞURMAKTADIR.

 İzzet Özgenç‏ @izzetoezgenc 18 Eyl

Daha fazla

SOMUT SUÇLARDAN HAREKETLE, BİR ÖRGÜTSEL YAPININ SUÇ ÖRGÜTÜNE EVRİLDİĞİNİN KABULÜ HALİNDE, …

 İzzet Özgenç‏ @izzetoezgenc 18 Eyl

Daha fazla

… EVRİLME ÖNCESİNDE BU ÖRGÜTSEL YAPI İLE BİR ŞEKİLDE İRTİBAT İÇİNDE OLAN KİŞİLERİN CEZA SORUMLULUĞUNUN OLUP OLMADIĞINI …

 İzzet Özgenç‏ @izzetoezgenc 18 Eyl

… TARTIŞMA DIŞI BIRAKMAK MÜMKÜN OLABİLİR.0

 İzzet Özgenç‏ @izzetoezgenc 18 Eyl

BU EVRİLME OLGUSU GÖZ ARDI EDİLDİĞİNDE, BU SUÇ ÖRGÜTÜNÜN BİDAYETİNİ BELİRLEME SORUNU İLE KARŞI KARŞIYA KALINMIŞ OLUR.

 İzzet Özgenç‏ @izzetoezgenc 18 Eyl

SUÇ ÖRGÜTÜNÜN BİDAYETİNİN BELİRSİZLİĞİ SORUNU, TOPLUMDA TRAVMA ETKİSİ MEYDANA GETİREN BİR UYGULAMAYA SEBEBİYET VERMİŞTİR.

Tweetler ve yanıtlar İzzet Özgenç‏ @izzetoezgenc 18 Eyl

KONULAR HUKUK ZEMİNİNDE ELE ALINDIĞI TAKDİRDE, HİÇBİR “ÇÖZÜMSÜZ” SOSYAL SORUNDAN SÖZ ETMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR.

Av. Rahmi Ofluoğlu

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: