Bylock ve FETÖ soruşturmaları

Rahmi Ofluoğlu
HUKUKÇU

Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ soruşturmaları kapsamında hazırlanan iddianameyi toplanan delillerin yetersiz olduğu, atılı suçun işlendiğine dair her türlü şüpheden uzak kesin delillerin bulunmadığı, sanık lehine olacak delillere yer verilmediği gerekçesi ile CMK 174 üncü maddesi uyarınca iade etti. Mahkeme kararında Yargıtay 13 üncü Ceza Dairesinin bir içtihadına dayandı.

Kararın ilgili bölümü şöyle:

Yargıtay l3.Ceza Dairesi’nin 3.0/11/2011 tarih ve 2011/17629-6976 E.K sayılı ilamında belirtildiği özere: Yeni Türk Ceza Adalet Sisteminde benimsenen. “Kişilerin Lekelenmeme Hakkı” ile “Eksiksiz soruşturma ve Tek Celsede Duruşma” prensipleri uyarınca, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcılarının mâkul sürede bütün delilleri toplamaları, sadece mahkûmiyetle sonuçlanacağını değerlendirdikleri hususları dava konusu yapmaları, beraatle sonuçlanacağını değerlendirdikleri eylemleri dava konusu yapmamaları, yâni bir nev’i filtre görevi yapmaları gerekir.

Bu prensiplerin hayata geçirilebilmesi için mevzuatımızda ilk defa. 5271 sayılı CMK/nun 160 / 2. maddesi hükmü ile: soruşturma evresinde Cumhuriyet savcılarına şüphelinin lehine olan delilleri de toplama ve şüphelinin haklarını koruma yükümlülüğü getirilmiş, ayrıca; 170 ve 174. madde hükümleri ile de iddianamenin iadesi kuruntuna yer verilmiştir.

Soruşturma evresi uzun sürebilir. Ancak, kovuşturma evresinin yeni bir delil toplanmasına gerek kalmadan ve bir iki celsede bitirilmesi hedeflenmiştir.”

BYLOCK

Kararda bylock programı için şöyle deniliyor:

“Şüphelinin Bylock kaydının bulunduğunun belirtilmesine rağmen bylock programı ile ilgili araştırma yapılmadığı, şüphelinin bu programı hangi tarihte kullanmaya başladığı kimlerle ne şekilde görüştüğü ve görüşme içeriklerinin tespit edilmediği.

Sanıktan         ele geçen dijital verilerle ilgili incelemenin yapılması için yazılan müzekkere cevabının beklenmediği anlaşılmakla suçun sübutuna etki edebileceği kesin sayılan bir kanıt toplanmadan iddianame düzenlendiği düşünülerek 5271 sayılı CMK’ın 174/1 -b maddesi gereğince iddianamenin iadesine dair aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.”

BYLOCK VE SUÇ

Kamuoyunda oluşan algı; bylock kullanmak ile FETÖ üyesi olmak aynı şey.  Oysa TCK’da Bylock kullanmak diye bir suç yok. Kararda Bylock kullanmanın tek başına silahlı örgüt üyesi olma suçu için yeterli olmadığı belirtilmiş.


www.rahmiofluoglu.com

Posted in Genel. 1 Comment »

One Response to “Bylock ve FETÖ soruşturmaları”

  1. Mehmet Yüksel Says:

    Ben 39 yaşında işsiz güçsüz ve fikir akışından uzak yaşayan sade bir vatandaşım,sözkonusu cemaatın ve liderlerinin ve fetö safsatasının aleyhine konuşmaktan gözaltı süreci yaşıyorum,delil ve ispat olarak aleyhe konuşanların kamufle veya benzeri sebeplerden safsata örgütün önemli kısmını dahil ettiği…”teşkil ettiği…
    Siz değerli hocamdan ricam,sizden benim ve toplum üzerindeki bulanıklığı atıcı net görüşler..Teşekkür ediyorum..


Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: