Vergi suçlarında adaletin terazisi

Bu yazıda piyasada naylon fatura olarak anılan SMİYB(sahte muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge) suçlarının soruşturma ve kovuşturulmasında uygulanan yöntemler üzerinde duracağız ve adaletin terazisi kimin elinde sorusuna cevap arayacağız.

SMİYB suçları ekonomik suçlardan kabul edilir. Burada inceleme konusu yapacağımız hususlar tam olmasa da diğer ekonomik suçlar için de soruşturma, kovuşturma ve hükmün oluşturulması açısından geçerlidir. Read the rest of this entry »

Posted in Genel. 1 Comment »

Vergi davalarında re’sen araştırma ilkesi

VERGİ DAİRESİ GENEL KURULU

2011/521 E.  ,  2013/211 K.

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ, İKMALEN TARHİYAT,

MAHKEME ISRAR KARARI

“İçtihat Metni”

Özeti :1- Vergi Usul Kanunu’nun 3’üncü maddesinin (B) bendi ile İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20’nci maddesindeki resen araştırma ilkesi karşısında, takdir komisyonu kararının dayanağı olmadığı gerekçesiyle vergilendirmenin kaldırılmayacağı, Read the rest of this entry »

İstenilen bilgiye cevap verilmemesi, vergi kaçırma kastına gerekçe yapılması

Davacıdan istenen bilgiye cevap verilmemesinin,vergi kaçırma kastına gerekçe yapılması, re’sen araştırma ilkesine aykırıdır.

T.C.

DANIŞTAY

  1. DAİRE
  1. 1983/1467
  2. 1984/2544
  3. 12.12.1984

 

DAVA : Uyuşmazlık; gümrük vergisine ilişkin olarak ödeme emrine vaki itirazı kabul ederek iptal eden Vergi Mahkemesi kararının bozulması isteminden ibarettir. Read the rest of this entry »

Takdir komisyonlarının katma değer vergisi indirim reddi yetkisi yoktur

SAHTE FATURA, KATMA DEĞER VERGISI, TAKDIR KOMISYONU, VERGI ZIYAI CEZASI, CEZALI TARHIYAT

9. Daire         2014/4977 E.  ,  2014/4573 K.

  • SAHTE FATURA,
  • KATMA DEĞER VERGISI,
  • TAKDIR KOMISYONU,
  • VERGI ZIYAI CEZASI,
  • CEZALI TARHIYAT

Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: