Ayıplı malın iadesi veya ayıbın giderilmesi sorunu

Hukuk Genel Kurulu         2014/114 E.  ,  2015/2023 K.
“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Trabzon 3. Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 31/10/2013
NUMARASI : 2013/475-2013/501
Taraflar arasındaki “ayıplı malın iadesi” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Trabzon 3. Asliye Hukuk Mahkemesince (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla) davanın kısmen kabulüne dair verilen 10.07.2012 gün ve 2012/58 E. – 2012/186 K. sayılı kararın incelenmesi davalılar vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 05.02.2013 gün ve 2012/23343 E. – 2013/2289 K. sayılı ilamı ile;
“…Davacı, davalı firmadan 04/04/2011 tarihinde aldığı aracın klimasında, kış mevsiminin yaklaşmasıyla arıza ortaya çıktığını, sıcaklık 6 derecenin altına düştüğünde elektronik klimanın çalışmadığını belirterek aracın satış bedelinin ve servis ücreti olan 650,27TL’nin faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini istemiştir. 
Read the rest of this entry »

Sahte kıymet takdiri raporları veya gerçeğe aykırı belgeler, bilançolar düzenleyerek hileli davranışlarla kredi

15. Ceza Dairesi         2015/14138 E.  ,  2015/30884 K.

“İçtihat Metni”

Tebliğname No : 15 – 2015/281777
İNCELENEN KARARIN;
MAHKEMESİ : Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 26/05/2015
NUMARASI : 2015/105 (E) ve 2015/168 (K)
SANIK : Y.. İ..
SUÇ : Banka veya kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağlamak amacıyla dolandırıcılık Read the rest of this entry »

18 yaşını tamamlamamış mağdurenin yanakları ve boynundan öpme, göğüs ve kalçalarını elleme

Yargıtay 14. Ceza Dairesi         2014/858 E.  ,  2015/10493 K.
“İçtihat Metni”

Tebliğname No : 14 – 2012/207736
MAHKEMESİ : Adana 7. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 21.06.2012
NUMARASI : 2012/52 Esas, 2012/525 Karar
SUÇ : Çocuğun basit cinsel istismarı

İlk derece mahkemesince verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü: Read the rest of this entry »

Kastın fiil öncesi davranışların incelenmesi ile tespiti

Ceza Genel Kurulu         2013/713 E.  ,  2015/203 K.

“İçtihat Metni”

Tebliğname :2013/41942
Mahkemesi : TRABZON 2. Ağır Ceza
Günü : 24.12.2012
Sayısı : 130-204

Kasten öldürme suçundan sanık S.. Y..’nın beraatine, sanık S.. 5237 sayılı TCK’nun 81/1, 29, 62, 53 ve 63. maddeleri uyarınca 12 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, hak yoksunluğuna ve mahsuba; genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçundan sanıklar T… ve S..K….beraatlerine, aynı Kanunun 170/1-c, 62 ve 51. maddeleri uyarınca sanık S.. Y..’nın 1 yıl 8 ay, sanık Umut Kılıç’ın ise 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına ve ertelemeye; ruhsatsız silah taşımak suçundan sanık S.. Y..’nın beraatine, sanık O…. 6136 sayılı Kanunun 13/1, TCK’nun 62, 52 ve 53. maddeleri uyarınca 1 yıl 3 ay hapis ve 500 Lira adli para cezası ile cezalandırılmasına ve hak yoksunluğuna, sanık U…. 6136 sayılı Kanunun 13/1, TCK’nun 62, 51, 52 ve 53. maddeleri uyarınca 10 ay hapis ve 500 Lira adli para cezası ile cezalandırılmasına ve ertelemeye, sanık T…. 6136 sayılı Kanunun 13/1, TCK’nun 62 ve 52. maddeleri uyarınca 10 ay hapis ve 500 Lira adli para cezası ile cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına; kasten yaralama suçundan sanık T….TCK’nun 86/1, 86/3-e ve 21. maddeleri uyarınca 9 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin, Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 09.02.2011 gün ve 155-22 sayılı hükmün, sanıklar S… K…. ve S.. Y.. müdafileri ile katılanlar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesince 28.06.2012 gün ve 7393-5355 sayı ile; Read the rest of this entry »

Tek bir fiille kasten ve olası kastla iki yaralama

Yargıtay 1. Ceza Dairesi 2015/1939 E. , 2015/4229 K.

“İçtihat Metni”

Tebliğname No : 1 – 2015/98465
MAHKEMESİ : Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi
TARİHİ VE NO : 25/09/2012, 2011/274 (E) ve 2012/250 (K)
SUÇ : Babasını öldürmeye teşebbüs etmek, olası kastla yaralamak, hakaret, tehdit, mala zarar vermek.
Read the rest of this entry »

Cinsel istismar, suçun unsurlarında esaslı hataya düşme

Ceza Genel Kurulu 2013/749 E. 2015/277 K.

Ceza Genel Kurulu         2013/749 E. 2015/277 K.
“İçtihat Metni”

Mahkemesi : İZMİR 1. Çocuk Ağır Ceza
Günü : 27.09.2013
Sayısı : 136-205
Çocukların cinsel istismarı suçundan sanık M.. E..’in 5237 sayılı TCK’nun 103/2, 43/1, 31/3 ve 62. maddeleri uyarınca 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına ilişkin, İzmir 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince verilen 13.04.2009 gün ve 175-149 sayılı hükmün sanık müdafii tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 14. Ceza Dairesince 08.04.2013 gün ve 10975-4092 sayı ile; 
Read the rest of this entry »

Vekalet ücreti 10 yıllık zamanaşımına tabidir

Hukuk Genel Kurulu 2013/1913 E. , 2015/1260 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Kozan 1.Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 03/06/2013
NUMARASI : 2013/211 E-2013/353 K.

Taraflar arasındaki “itirazın iptali” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Kozan 1. Asliye Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen 08.02.2012 gün ve 2010/85 E-:2012/48 K. Sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 13.Hukuk Dairesinin 13.12.2012 gün ve 2012/11193 E-2012/28548 K. Sayılı ilamı ile;
(…Davacı; davalı hakkında muhasebe ücreti alacağı nedeniyle Kozan İcra Müdürlüğünün 2010/252 esas nolu dosyası ile icra takibi yapıldığını, ancak davalının borca itirazı nedeniyle takibin durduğunu, yapılan itirazın haksız ve hukuka aykırı olduğunu belirterek, davalı tarafın itirazının iptali ile icra takibinin devamına, davalının %40’dan aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına mahkum edilmesine karar verilmesini istemiştir.
Davalı; davanın zamanaşımına uğradığı belirterek davanın reddini dilemiştir.  Read the rest of this entry »

Suç örgütü, denetimli serbestlik, lehe kanun uygulaması

Yargıtay 6. Ceza Dairesi 2015/8022 E. , 2015/45467 K.

“İçtihat Metni”

Tebliğname No :Kanun Yararına Bozma – 2015/285007

Çıkar amaçlı örgütü adına faaliyette bulunmak ve adam kaldırma suçlarından hükümlü M..U..’un 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu’nun 1/1-2-6,765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 499 ve 59.maddeleri uyarınca 22 yıl 2 ay 20 gün ağır hapis ve 3 yıl 4 ay ağır hapis cezaları ile cezalandırılmasına dair İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinin 10/04/2003 tarihli ve 2001/80 esas, 2003/81 sayılı (Kapatılan İstanbul 1 no.lu Devlet Güvenlik Mahkemesi) kararının infazı sırasında, 01/06/2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri doğrultusunda uyarlama yapılması sonucunda hükümlünün suç işlemek amacıyla örgüte üye olmak ve örgüt faaliyeti çerçevesinde yağma suçlarından 5237 sayılı Kanun’un 220/2-3, 149/g ve 62.maddeleri uyarınca 1 yıl 15 gün hapis ve 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezaları ile cezalandırılmasına dair aynı Mahkemenin 06/10/2005 tarihli ek kararı sonrasında, infaz savcılığınca örgüt üyeliği suçundan verilen hapis cezasının infazında tereddüt oluştuğundan bahisle örgüt mensubu olan hükümlü hakkında infazın 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 107/4.maddesi uyarınca yapılıp yapılmayacağı yönünde karar verilmesi talebinde bulunulması üzerine, örgüt üyeliği suçunun 5275 sayılı Kanun’un 107/4.maddesi kapsamında kalmadığı hükümlünün infazının aynı Kanun’un 107/2.maddesi uyarınca yapılmasına dair İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinin 17/03/2015 tarihli ve 2015/201 değişik iş sayılı kararına vaki itirazın reddine ilişkin İSTANBUL 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 13/05/2015 tarihli ve 2015/265 değişik iş sayılı kararına karşı Adalet Bakanlığının 31/07/2015 gün ve 2015/15681/50898 sayılı kanun yararına bozma istemine dayalı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 17/09/2015 gün ve KYB/2015/285007 sayılı ihbar yazısı ile infaz dosyası 26/10/2015 tarihinde Dairemize gönderilmekle incelendi: Read the rest of this entry »

İnfazda tekerrür, denetimli serbestlik

Yargıtay 6. Ceza Dairesi 2013/26784 E. , 2015/45251 K.

“İçtihat Metni”

Tebliğname No : 6 – 2012/237719
MAHKEMESİ : Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 12/07/2012
NUMARASI : 2012/313 (E) ve 2012/295 (K)
SUÇ : Yağma

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü: Read the rest of this entry »

Posted in Genel. Tags: . Leave a Comment »

Koşullu salıvermede lehe kanun uygulaması

T.C. YARGITAY 1. CEZA DAİRESİ E. 2015/3049 K. 2015/4356 T. 7.7.2015

• LEHE İNFAZ KANUNU’NUN TESPİTİ ( Koşullu Salıverilme – 3713 S. Kanuna Göre Koşullu Salıverilme İçin Hükümlülük Süresinin Dörtte Üçünün İyi Halli Çekilmesi Gerektiği/5275 S. Kanunda da İyi Halli Geçirilmesi Gereken Süre Hükmedilen Süreli Hapis Cezasının Dörtte Üçü Olduğu – İnfazının 5275 S. Kanuna Göre Yaptırılması Gerektiği )

Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: