Yasa yolunda sanığın yanıltılması

Yargıtay 7. Ceza Dairesi

Esas:2014/1245

Karar: 2015/22035

“İçtihat Metni”

Tebliğname No : 7 – 2013/15091

MAHKEMESİ : Sincan 1.Asliye Ceza Mahkemesi

TARİHİ : 04/10/2012

NUMARASI : 2012/460 (E) ve 2012/699 (K)

SUÇ : 5607 sayılı kanuna muhalefet

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;

Sanığın yüzüne karşı verilen karara yönelik olarak tefhimden itibaren yasa yoluna başvuru süresi başlayacağı halde hüküm fıkrasında “tebliğ/tefhim tarihinden itibaren” denilmek suretiyle yasa yolunda yanıltma yapıldığı ve gerekçeli kararın sanığa tebliğ edildiğine ilişkin tebligat parçasının da dosyada yer almadığı anlaşıldığından, gerekçeli kararın hükmü temyiz etmemiş bulunan sanığa Tebligat Kanununa uygun olarak tebliğ edilmesi, hükmü temyiz etmesi halinde temyiz dilekçesi eklendikten ve bu temyize ilişkin ek tebliğname de düzenlendikten sonra Dairemize iadesi için dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na TEVDİİNE, 19.11.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: