Alacaklıların korkulu rüyası iflas erteleme

Son aylarda piyasalarda, özellikle gıda ve inşaat sektörlerinde iflasların ve iflas erteleme davalarının çoğaldığı gözleniyor.

Kanunun tanımı ile iflasın ertelenmesi, piyasada iflas erteleme olarak kullanılan hukuksal kurum alacaklı bankalar, faktöringler ve özellikle leasinglerin korkulu rüyası. İflas erteleme neden özellikle leasinglerin korkulu rüyası? Leasing şirketleri, iflas halinde kısa sürede firmaya kiraladığı makine ve teçhizatı veya diğer malları geri alabilmekte, ancak iflasın ertelenmesi kararı veya tedbiri olduğunda bu mümkün olmamakta, leasing firması da diğer alacaklılar gibi ya borçlu firma ile anlaşmak, ya da şirketin durumunun iyileşmesini veya iflasını beklemek durumundadır.

alacaklilarin_korkulu_ruyasi_iflas_erteleme_h21666_566cc

İflasın ertelemesi kararının etkileri

İİK 179/b maddesinin 1 inci fıkrasına göre iflasın ertelenmesi sürecinde tedbir kararı veya iflasın ertelenmesi kararı şu sonuçları doğurur:

  • 6183 sayılı yasaya göre yapılan bütün takipler (vergi ve sigorta borçları) dahil hiçbir takip yapılamaz.
  • Tedbir veya karardan önce başlayan takipler durur,
  • İflasın ertelenmesi kararından itibaren zaman aşımı durur.

İflasın ertelenmesi kararının yasal koşulları

İflasın ertelenmesi 6102 sayılı TTK’nın 377 ve İİK’nın 179 uncu maddeleri ile düzenlenmiştir.

İflasın ertelenmesinin ilk koşulu şirketin borca batık olmasıdır. Borca batıklık TTK 376 da “şirket aktiflerinin şirket borçlarından az olması” olarak tarif edilmektedir. Bir başka deyişle şirketin aktifler toplamı şirketin borçlarından az olması halinde şirket borca batık olacaktır.

Borca batıklık sadece kaydı değerlere göre ölçülemez.  Şirketin borca batık olup olmadığını anlamak için iki bilanço yapılır.

1-      İşletmenin devamlılığı esasına göre bir bilanço,

2-      İşletmenin devam etmemesi halinde aktiflerin muhtemel satış fiyatlarına göre hesaplandığı ikinci bir bilanço..

Mahkeme ikinci bilançoyu esas alacaktır, çünkü şirketin iflası halinde aktiflerin değeri ikinci bilançoda mevcuttur. İşletmenin devamlılığı esasına göre yapılan bilanço iyileştirme projesi için önem arzeder.

Bu bilançoların çıkarılması ve iyileştirme projesinin hazırlanması ayrı bir uzmanlık işidir.

İyileştirme projesi

TTK 377 inci madde uyarınca iflasın ertelenmesinin ikinci koşulu ortakların nakit sermaye koymaları dahil nesnel ve gerçek kaynakları ve önlemleri gösteren bir iyileştirme projesidir.

İyileştirme projesi:

Ortakların sermaye koyma taahhütlerini,

Nesnel ve gerçek kaynaklar,

Nesnel ve gerçek önlemleri içermesi gerekir.

İİK 179 iyileştirme projesinin “ciddi ve inandırıcı” olmasını öngörmektedir.

Firmalar iki nedenle iflasın ertelenmesinden kaçınmaktadırlar:

İtibar kaybı,

Bilançolarında gerçek olmayan kayıtlar nedeniyle,

Firmalar bu korkuları nedeniyle iflas veya iflasın ertelenmesi için mahkemeye başvurmamak için direnmektedirler. Ancak bu direnişleri çoğu zaman boşa çıkmakta, finansal yapısı bozulan şirketler eninde sonunda ya iflas etmekte ya da iflasın ertelenmesi için mahkemelere başvurmaktadırlar. Bu gecikmiş iflaslar veya iflasın ertelenmesi kararları şirketlere pahalıya mal olmaktadır. Bir kere sonuç değişmemekte, korktukları başlarına gelmekte, şirketleri sonunda iflas etmekte, ya da iflasın ertelenmesi için mahkemelere başvurmaktadır.

Gecikmenin zararları

Borca batık durumunda olan şirketler pahalı finansman kullanmak zorunda kalmakta ve şirketin borca batıklık derecesi böylece artmaktadır.

Borca batık şirketlerin yönetimi zorlaşmakta, şirketleri yönetenler enerjilerini şirketin işlerini iyileştirmekten daha çok para bulmaya ayırmaktadırlar.

Sonuçta daha kötü durumda iflas etmekte veya iflasın ertelenmesi için mahkemelere başvurmaktadırlar.

Bu durumda bilançolarında korktukları şeyler aynen durmakta, şirket daha çok borca batık hale gelmekte ve iflasın ertelenmesi kararı almaları zorlaşmaktadır.

Şirketler finansal güçlüğü düştükleri ve şirket borca batık hale geldiğinde gereksiz yere direnerek şirketin açığını büyütmek yerine işin uzmanlarına başvurup çözüm aramaları halinde bilanço korkuları giderilebilir, zamanında müdahale edildiği için iflasın ertelenmesi kararı daha kolay alınabilir.

Tıpta olduğu gibi iş hayatında da erken teşhis hayat kurtarır, yeter ki doğru uzmana gidilsin..

https://rahmiofluoglu.blog/iflasin-ertelenmesi/

https://rahmiofluoglu.blog/tag/iyilestirme-projesi/

 

 

 

 

%d blogcu bunu beğendi: