Yargıtay Ceza Dairesi Kararı (Yaralamaya Teşebbüs, İspat)

Daire:3
Tarih:2015
Esas No:2014/27843
Karar No:2015/4923
Kaynak:dosya
İlgili Maddeler:TCK m. 86/3, 43/3
İlgili Kavramlar:yaralamaya teşebbüs, ispat
Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;
Gereği görüşülüp düşünüldü;
Diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;

Olay günü sanığın sevk ve idaresindeki araçla önceye dayalı husumeti bulunan … ve kızı …’ı yolun karşısına geçmeye çalışırken görerek araçla hızlı bir şekilde çok yakınlarından geçmek suretiyle üzerine atılı yaralamaya teşebbüs suçunu işlediği, katılan beyanı ve tarafsız tanık …’ın ifadeleri ile anlaşıldığı gözetilmeksizin, isabetsiz gerekçe ile sanık hakkında beraat kararı verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı yasanın 8/1 maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 10/02/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: