Yargıtay Ceza Dairesi Kararı (Müsadere–Tabanca-Sc.Hakimi)

T.C.
YARGITAY
8. Ceza Dairesi

TÜRK MİLLETİ ADINA
Y A R G I T A Y İ L A M I

Esas No : 2015/2093
Karar No : 2015/9629
Tebliğname No : 8 – 2014/103367

İNCELENEN KARARIN;
MAHKEMESİ : Malatya 3. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 11/02/2014
NUMARASI : 2013/554 (E) ve 2014/10 (K)
EŞYA SAHİBİ : Celal TERCAN
İSTEM : Eşyanın müsaderesi
HÜKÜM : Müsadere
TEMYİZ EDEN : Eşya sahibi

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Suç konusu olmayıp, suçta kullanılmayan ve sahibi hakkında ceza davası açılmayıp bulundurulması, taşınması izne tabi bulunduğu için zoralımı gereken eşyaların, CMK.nun 259. ve 28.6.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6545 sayılı Yasanın 83. maddesi ile 5320 sayılı Yasaya eklenen ek 1. maddeleri uyarınca sulh ceza hakkimi tarafından müsaderesine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden yargılamaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması,

Yasaya aykırı, eşya sahibinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi gereğince (BOZULMASINA), 17.02.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan Üye Üye Üye Üye
S.Bakıcı H.Akdağ C.Özer M.Akarsu A.Y.Bikirli

Karşılaştırıldı.
Y. İşleri Müdürü
İA.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: