Yargıtay Ceza Dairesi Kararı (Kavga – Suç Uydurma)

T.C.

YARGITAY

16.Ceza Dairesi

TÜRK MİLLETİ ADINA

Y A R G I T A Y İ L A M I

Esas No    : 2015/325

Karar No : 2015/183

Tebliğname No : 9 – 2013/323585

İNCELENEN KARARIN;

Mahkemesi : Gazipaşa Asliye Ceza Mahkemesi

Tarihi          : 29.05.2013

Numarası  : 2013/45 – 2013/145

Sanık          :

Suç               : Suç uydurma

Suç Tarihi     : 03.02.2013

Hüküm          : TCK’nın 271, 53/1, 58, 58/7 maddeleri uyarınca mahkumiyet

Temyiz eden : Sanık

Tebliğnamedeki düşünce : Bozma

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Dosyada bulunan 03.02.2013 tarihli ihbar tutanağı ve 03.02.2013 tarihli olay ve yakalama tutanağı başlıklı belgelerde sanığın birçok kez polisi arayarak ihbara konu adreste kavga olduğunu beyan ettiği; kumar oynama eylemi ile ilgili olarak ise herhangi bir bildirim ve ihbarda bulunmadığı olayda sanığın bildirimine konu olan ”kavga” olayı kanunlarımızda açıkça suç olarak tanımlanmadığı gibi isnadda bulunulan kişi de açıkça belirtilmemiş olduğundan yasal unsurları itibariyle oluşmayan suçtan beraati yerine yazılı gerekçelerle mahkumiyet kararı verilmesi,

Kanuna aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 18.03.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

  1. Şentürk E. G. Yüksel B. Savtok N. Özsoy M. Kurtaran

Başkan V. Üye Üye Üye Üye

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: