Yargıtay Ceza Dairesi Kararı (Hagb’nin İhbar Üzerine Açıklanması Hususu)

T.C.
YARGITAY
6. Ceza Dairesi
TÜRK MİLLETİ ADINA
Y A R G I T A Y İ L A M I

Esas No : 2012/15041
Karar No : 2015/18494
Tebliğname No : 6 – 2010/206464

İNCELENEN KARARIN;
MAHKEMESİ : Elazığ 1. Ağır Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 25/02/2010
NUMARASI : 2009/330 (E) ve 2010/33 (K)
SANIK : Ersin YILDIZ
SUÇ : Yağma
HÜKÜM : Mahkemenin 22/12/2005 gün 2003/261- 2005/753 esas sayılı kararla geri bırakılan hükmün açıklanması, TCK 148/1, 168/3, 31/2, 62/1, 50/1-a,50/3, 52/2 maddeleri gereğince sanığın 6.000 TL adli para cezası ile cezalandırılması.

TEMYİZ EDEN : Sanık savunmanı
TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Onama

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Sanık hakkında yağma suçundan yapılan yargılama sonucunda; 22.12.2005 gün ve 2003/261 Esas, 2005/753 Karar sayılı ilam ile hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği bu kararın 05.08.2008 günü kesinleştiği, bu tarihten sonra 05.10.2008 günü 6136 sayılı Yasaya muhalefet suçu işlediğinden bahisle yapılan yargılama neticesinde 30.06.2009 gün ve 2008/912 Esas, 2009/572 Karar sayılı ilamı ile 6136 sayılı Yasanın 15. maddesi ve 5728 sayılı Yasanın 158.maddesi uygulanmak suretiyle, neticeten sanığa 600 TL adli para cezası verildiği ve yapılan ihbar üzerine sanık hakkında denetim süresi içinde bahse konu suçu işlediği dayanak gösterilerek açılan duruşma sonunda 25.02.2010 tarihli kararla, sanığın yağma suçundan mahkumiyetine karar verilmiş ise de; ikinci suç olarak değerlendirme konusu yapılan 600 TL mahkumiyet hükmünün, kesin nitelikte olduğu ve hükmün açıklanmasına esas oluşturmayacağının anlaşılması karşısında; sanık hakkında 25.02.2010 gün ve 2009/330 Esas, 2010/33 Karar sayılı ilam ile verilen “hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının” açıklanmasına yer olmadığına karar verilmesi yerine, yazılı şekilde karar verilmesi,
./..
Esas No : 2012/15041
Karar No : 2015/18494
Tebliğname No : 6 – 2010/206464

Bozmayı gerektirmiş, sanık Ersin Yıldız savunmanının temyiz itirazı bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, diğer yönleri incelenmeyen hükmün açıklanan nedenle isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 12.02.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan V.
A. ÖZTEL
Üye
M. KURT
Üye
R. ŞAHİN
Üye
A. CENGİZ
Üye
M.S.DEMİRÖZ

Kararına Uygundur.
Yazı İş.Müd.Y.AG/OE

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: