Yargıtay Ceza Dairesi Kararı (Başkası Adına Gsm Hattı Almak Nitelikli Dolandırıcılık)

Daire:15
Tarih:2015
Esas No:2014/3385
Karar No:2015/461
Kaynak:5237/m. 158/1-d
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar: BAŞKASI ADINA GSM HATTI ALMAK NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK
Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 07.02.2006 gün 2005/11-129 Esas, 2006/13 Karar nolu ilamında belirtildiği gibi suç işlenirken kurumsal özelliği bulunan … İletişim Hizmetleri A.Ş.nin kayıtları ve belgelerinden yararlanıldığı, hatanın tespiti halinde hak edilmeyen telefon konuşma ücretlerinin kurumca hataya

düşürülen kişiye ödenmesi gerekeceği, dolayısıyla en azından bu nedenle … İletişim Hizmetleri A.Ş.nin zarar gördüğü ve mağdur olduğu anlaşılmakla, aynı suçun mağduru konumunda bulanan sanığın kardeşi B.K. ile … kurumunun dolandırıldığı olayda eylemin tek olması karşısında zarar gören … kurumunun varlığı nedeniyle diğer mağdura yönelik akrabalık ilişkisi nedeniyle ceza miktarında indirimin söz konusu olamayacağı gözetilmeden sanığın eylemine uyan 158/1-d maddesi gereğince mahkumiyeti gerekirken oluşa uygun düşmeyen gerekçe ile yazılı şekilde hüküm kurulması,

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: