Yargıtay Ceza Dairesi Kararı (Adli Para Cezaları Kesindir)

Daire:13
Tarih:2015
Esas No:2014/7603
Karar No:2014/30602
Kaynak:dosya
İlgili Maddeler:6217 s. K. m. 26, 5237 s TCK m. 31, 32, 168, 191/2
İlgili Kavramlar:3.000TL sonuç APC’ler kesindir, itiraz yasa yolu, E-imzalı dilekçede temyiz tarihi, akıl hastalığı, zorunlu müdafilik ücretinin geliri olmayan SSÇ’den alınamayacağı
1- Hapis cezasından çevrilenler hariç olmak üzere sonuç olarak belirlenen 3.000TL(3.000TL dahil) adli para cezasına dair mahkumiyet hükümleri kesindir.(6217 s. K. m.26, 5320 s. K. geçici 2. madde)

2- TCK 191/2. madde uyarınca hüküm vermeden önce verilen tedavi ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin kararların durma kararı niteliğinde olduğu, bu kararların CMK 223/8. madde uyarınca itiraz yasa yoluna tabi olduğu, CMk 264. madde gereği temyiz talebinin itiraz mahiyetinde kabul edilmesi gerektiği,

3- cumhuriyet savcısının temyiz dilekçesinde hakim havalesi yok ise de elektronik imza ile imzalanıp 19.03.2013 tarihinde havale edildiği anlaşıldığından yasal sürede verildiği kabul edilerek…

4- ssç nin suç tarihinde işlediği suçun anlam ve sonuçlarını algılama yeteneğinin bulunup bulunmadığının veya önemli derecede azalıp azalmadığının tespiti için rapor alınması gerekir.

5- TCK 61. madde uyarınca TCK 31. maddenin aynı yasanın 168. maddesinden önce uygulanması gerekir
6- ssç’ye savunmasını yapmak üzere görevlendirilen müdafiye ödenen ücretin ssç’den alınmasına karar verilmesi suretiyle AİHS’nin 6/3. maddesine aykırı davranılması,

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: