Yargıtay Ceza Dairesi Kararı (Müsadere–Tabanca-Sc.Hakimi)

T.C.
YARGITAY
8. Ceza Dairesi

TÜRK MİLLETİ ADINA
Y A R G I T A Y İ L A M I

Esas No : 2015/2093
Karar No : 2015/9629
Tebliğname No : 8 – 2014/103367

İNCELENEN KARARIN;
MAHKEMESİ : Malatya 3. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 11/02/2014
NUMARASI : 2013/554 (E) ve 2014/10 (K)
EŞYA SAHİBİ : Celal TERCAN
İSTEM : Eşyanın müsaderesi
HÜKÜM : Müsadere
TEMYİZ EDEN : Eşya sahibi

Gereği görüşülüp düşünüldü: Read the rest of this entry »

Yargıtay Ceza Dairesi Kararı (Sanığın Suç Tarihindeki Yaşının Belirlenmesi)

Daire:8
Tarih:2015
Esas No:2014/35388
Karar No:2015/14944
Kaynak:UYAP karar arama
İlgili Maddeler:TCK 31/3, 31/2 6136 sy 15/1
İlgili Kavramlar:sanığın suç tarihindeki yaşının belirlenmesi
Suça sürüklenen çocuğun, 20.09.1996 tarihinde doğduğu ve suçun 20.09.2011 tarihinde işlendiğinin anlaşılması karşısında, suça sürüklenen çocuğa ait doğum tutanağı ve dayanak belgeleri getirtilerek, suça sürüklenen çocuğun doğduğu saatin saptanması halinde suç tarihi ve saati itibariyle 15 yaşını doldurup doldurmadığı belirlenerek, sonucuna göre suça sürüklenen çocuk hakkında yaş indiriminin tayini gerektiği, doğduğu saatin saptanamaması halinde ise bu durum suça sürüklenen çocuk lehine değerlendirilerek, suça sürüklenen çocuğun suçu işlediği sırada 12-15 yaş grubu içerisinde bulunduğu gözetilip, üzerine atılı yasak nitelikte bıçak taşıma suçu yönünden 5237 sayılı TCK.nun 31/2. maddesi hükmü uyarınca, işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp algılayamadığı, bu fiille ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişip gelişmediği yönünde Adli Tıp uzmanından yada tam teşekküllü bir devlet hastanesinin çocuk psikiyatrisi bölümündeki uzman hekimden rapor aldırılarak sonucuna göre suça sürüklenen çocuğun hukuki durumunun tayin ve takdiri gerektiği gözetilmeden, eksik araştırma ile yazılı biçimde uygulama yapılması, Read the rest of this entry »

Yargıtay Ceza Dairesi Kararı (Adli Para Cezaları Kesindir)

Daire:13
Tarih:2015
Esas No:2014/7603
Karar No:2014/30602
Kaynak:dosya
İlgili Maddeler:6217 s. K. m. 26, 5237 s TCK m. 31, 32, 168, 191/2
İlgili Kavramlar:3.000TL sonuç APC’ler kesindir, itiraz yasa yolu, E-imzalı dilekçede temyiz tarihi, akıl hastalığı, zorunlu müdafilik ücretinin geliri olmayan SSÇ’den alınamayacağı
1- Hapis cezasından çevrilenler hariç olmak üzere sonuç olarak belirlenen 3.000TL(3.000TL dahil) adli para cezasına dair mahkumiyet hükümleri kesindir.(6217 s. K. m.26, 5320 s. K. geçici 2. madde) Read the rest of this entry »

Yargıtay Ceza Dairesi Kararı (Gece Vakti, Malın Değerinin Azlığı)

Daire:13
Tarih:2015
Esas No:2014/19842
Karar No:2015/604
Kaynak:dosya
İlgili Maddeler:TCK m. 143,145
İlgili Kavramlar:gece vakti, malın değerinin azlığı Read the rest of this entry »

Yargıtay Ceza Dairesi Kararı (SSÇ, Tedbire Çevirme Zorunluluğu)

Daire:13
Tarih:2015
Esas No:2014/19059
Karar No:2015/1015
Kaynak:dosya
İlgili Maddeler:TCK m. 50
İlgili Kavramlar:SSÇ, tedbire çevirme zorunluluğu Read the rest of this entry »

Yargıtay Ceza Dairesi Kararı (Mağdurenin Rızası Eylemi Suç Olmaktan Çıkarmaz)

T.C.
YARGITAY
14. Ceza Dairesi

TÜRK MİLLETİ ADINA
Y A R G I T A Y İ L A M I

Esas No : 2013/2402
Karar No : 2014/12359
Tebliğname No: 14 – 2012/15929

İNCELENEN KARARIN;
MAHKEMESİ : Aydın Çocuk Mahkemesi
TARİHİ : 07.10.2011
NUMARASI : 2011/89 Esas, 2011/231 Karar
SANIK : …
SUÇ : Reşit olmayanla cinsel ilişki
HÜKÜM : Beraat
TEMYİZ EDEN : Katılanlar vekili
TEBLİĞNAMEDEKİ
DÜŞÜNCE : Bozma

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü: Read the rest of this entry »

Yargıtay Ceza Dairesi Kararı (Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma-Teşebbüs)

T.C.
YARGITAY
14. Ceza Dairesi

TÜRK MİLLETİ ADINA
Y A R G I T A Y İ L A M I

Esas No : 2012/14973
Karar No : 2015/2476
Tebliğname No : 8 – 2011/161678

İNCELENEN KARARIN;
MAHKEMESİ : Mut Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 25.05.2010
NUMARASI : 2008/100 Esas, 2010/262 Karar
SANIKLAR :
SUÇ : Kasten yaralama (sanıklar Muhammet, Mevlüt), kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuna teşebbüs (sanık Veli)
HÜKÜM : Sanıklar Muhammet ve Veli’nin atılı suçlardan mahkûmiyetine, sanık Mevlüt’ün müsnet suçtan beraatine
TEMYİZ EDEN : Katılan sanık Veli, sanık Muhammet müdafii
TEBLİĞNAMEDEKİ
DÜŞÜNCE : Onama Read the rest of this entry »

Yargıtay Ceza Dairesi Kararı (Yaralamaya Teşebbüs, İspat)

Daire:3
Tarih:2015
Esas No:2014/27843
Karar No:2015/4923
Kaynak:dosya
İlgili Maddeler:TCK m. 86/3, 43/3
İlgili Kavramlar:yaralamaya teşebbüs, ispat
Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;
Gereği görüşülüp düşünüldü;
Diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak; Read the rest of this entry »

Yargıtay Ceza Dairesi Kararı (Başkası Adına Gsm Hattı Almak Nitelikli Dolandırıcılık)

Daire:15
Tarih:2015
Esas No:2014/3385
Karar No:2015/461
Kaynak:5237/m. 158/1-d
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar: BAŞKASI ADINA GSM HATTI ALMAK NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK
Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 07.02.2006 gün 2005/11-129 Esas, 2006/13 Karar nolu ilamında belirtildiği gibi suç işlenirken kurumsal özelliği bulunan … İletişim Hizmetleri A.Ş.nin kayıtları ve belgelerinden yararlanıldığı, hatanın tespiti halinde hak edilmeyen telefon konuşma ücretlerinin kurumca hataya Read the rest of this entry »

Yargıtay Ceza Genel Kurul Kararı (Yalan Tanıklık)

Daire:CGK
Tarih:2014
Esas No:2013/8-498
Karar No:2014/154
Kaynak:
İlgili Maddeler:5237/m.102, 272
İlgili Kavramlar:YALAN TANIKLIK
5237 sayılı TCK’nun “Adliyeye karşı suçlar” bölümünde düzenlenen “Yalan tanıklık” başlıklı 272. maddesi;

“ ( 1 ) Hukuka aykırı bir fiil nedeniyle başlatılan bir soruşturma kapsamında tanık dinlemeye yetkili kişi veya kurul önünde gerçeğe aykırı olarak tanıklık yapan kimseye, dört aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir. Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: