5237 Sayılı TCK Madde 119 İçtihat

YARGITAY 13. CEZA DAİRESİ E. 2013/20858

T.C.

YARGITAY

13. CEZA DAİRESİ

E. 2013/20858

K. 2014/24381

T. 10.7.2014

• YOKLUKTA HÜKÜM KURULMASI ( Hırsızlık Suçu – Başka Suçtan C Tipi Ceza İnfaz Kurumunda Hükümlü Olarak Bulunan Sanık Karar Duruşmasına Getirtilmeden Yokluğunda Hüküm Kurulmak Suretiyle Savunma Hakkının Kısıtlanmasının Doğru Olmadığı )

• HIRSIZLIK SUÇU ( Teşebbüs – Sanığın Müştekinin Evinden Çalınan Bazı Eşyalarla Kaçtıktan Sonra Sanığın İtirafı Sonucu Evinde Yakalandığının Anlaşılması Karşısında Sanığın Eylemi Tamamlanması Dolayısıyla Teşebbüs Hükümlerinin Uygulanmayacağı )

• TEŞEBBÜS ( Hırsızlık Suçu – Hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı Verilen Diğer Sanığın Müştekinin Evinden Çalınan Bazı Eşyalarla Kaçtıktan Sonra Sanığın İtirafı Sonucu Evinde Yakalandığının Anlaşılması Karşısında Sanığın Eylemi Tamamlandığı Halde Teşebbüs Sebebiyle Cezasından İndirim Yapılmasının Doğru Görülmediği )

• ETKİN PİŞMANLIK ( Hırsızlık Suçu – Sanığın Yakalandıktan Sonra Bazı Eşyaları Polise Teslim Ettiği ve İadenin Kısmi Olduğu Anlaşılması Karşısında Müştekinin Kısmi İadeye Rıza Gösterip Göstermeyeceği Tespit Edildikten Sonra Sanık Hakkında Uygulama Yapılması Gerektiği )

• ADLİ PARA CEZASININ ÖDENMEMESİ ( Hırsızlık Suçu – 18 Yaşından Küçük Olan Sanık Hakkında Hükmedilen Para Cezasının Ödenmemesi Halinde Hapse Çevrilmeyeceği Gözetilmeyerek 5275 Sayılı Kanunun 106/4. Mad.sine Aykırı Davranılmasının Doğru Görülmediği )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 119 İçtihat

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ E. 2013/34331

T.C.

YARGITAY

4. CEZA DAİRESİ

E. 2013/34331

K. 2014/10831

T. 3.4.2014

• KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL ( Sanığın Konut Dokunulmazlığını İhlal Amacıyla Katılanı Basit Tıbbi Müdahaleyle Giderilecek Şekilde Yaraladığı – Yaralamanın Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçunun Cebir Unsurunu Oluşturacağı )

• BASİT TIBBİ MÜDAHALEYLE GİDERİLEBİLECEK ŞEKİLDE YARALAMA ( Sanığın Konut Dokunulmazlığını İhlal Amacıyla Katılanı Basit Tıbbi Müdahaleyle Giderilecek Şekilde Yaraladığı – Yaralamanın Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçunun Cebir Unsurunu Oluşturduğunun Gözetileceği )

• CEBREN KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL ( Katılanın Basit Tıbbi Müdahaleyle Giderilecek Şekilde Yaralandığı – Yaralamanın Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçunun Cebir Unsurunu Oluşturduğunun Gözetilmesi Gerektiği )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 117 İçtihat

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ E. 2011/5202

T.C.

YARGITAY

4. CEZA DAİRESİ

E. 2011/5202

K. 2013/18029

T. 10.6.2013

• İŞ VE ÇALIŞMA HÜRRİYETİNİN İHLALİ ( Sanıkların Mağdurun Yanına Gelerek Söz Konusu Bölgede Çalıştığı Takdirde Kendisini Öldüreceklerini Söyledikleri – Suçun Oluştuğu ve Şikayete Tabi Olmadığı )

• MAĞDURUN BELİRLİ BİR BÖLGEDE ÇALIŞMAMASI İÇİN SANIKLARCA TEHDİT EDİLMESİ ( İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçunun Oluştuğu )

• ŞİKAYETE TABİ OLMAYAN SUÇ ( İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali – Şikayete Tabi Olmadığının Gözetileceği )

• ŞİKAYETTEN VAZGEÇME ( İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali – Şikayete Tabi Olmadığının Gözetileceği/Vazgeçme Sebebiyle Düşme Kararı Verilemeyeceği )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 117 İçtihat

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ E. 2010/31353

T.C.

YARGITAY

4. CEZA DAİRESİ

E. 2010/31353

K. 2013/18023

T. 10.6.2013

• İŞ VE ÇALIŞMA HÜRRİYETİNİN İHLALİ SUÇU ( Protokole Konu Hisse Devrinin Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin İş Yerinin Suç Tarihi İtibariyle Ortaklarının Araştırılarak Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Belirlenmesi Gerektiği )

• HİSSE DEVRİ ( İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçu – Katılanlarla Sanığın Oğlu Arasında Düzenlenen Protokol Katılanın Hisse Devrinin Resmi Olarak Gerçekleşmediğini Beyan Etmesi Karşısında Devrin Gerçekleşip Gerçekleşmediği ve Ortakları Araştırılarak Karar Verileceği )

• İŞ YERİ ORTAKLARI ( İş ve Çalışma Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçu – Protokole Konu Hisse Devrinin Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin İş Yerinin Suç Tarihi İtibariyle Ortaklarının Araştırılarak Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Belirleneceği )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 117 İçtihat

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ E. 2010/28583

T.C.

YARGITAY

4. CEZA DAİRESİ

E. 2010/28583

K. 2013/6398

T. 7.3.2013

• ÇALIŞMA HÜRRİYETİNİ İHLAL ( Sanığın Katılanları Silahla Tehdit Edip Basit Tıbbi Müdahaleyi Gerektirir Şekilde Yaralama Eyleminde Zincirleme Suç Gereğince Ceza Tayini Gerektiği – Ayrıca Yaralama Suçundan da Hüküm Kurulamayacağı )

• SİLAHLA TEHDİT ( Çalışma Hürriyetini İhlal Amacıyla Katılanların Basit Tıbbi Müdahaleyi Gerektirir Şekilde Yaralandığı – Maddede Öngörülen Suçun Cebir Unsuru Olduğu/Çalışma Hürriyetini İhlal ve Zincirleme Suç Maddeleri Gereğince Ceza Verilmesi Gerektiği )

• ZİNCİRLEME SUÇ ( Yaralamanın Çalışma Hürriyetini İhlal Suçunun Cebir Unsuru Olduğu – Çalışma Hürriyetini İhlal ve Zincirleme Suç Maddeleri Gereğince Ceza Tayini Gerektiği/Ayrıca Yaralama Suçundan da Hüküm Kurulmasının Hukuka Aykırı Olduğu )

• YARALAMA EYLEMİNİN İKİ KİŞİYE KARŞI GERÇEKLEŞMESİ ( Sanığın Yaralama Eylemini İki Katılana Karşı Gerçekleştirdiği – İki Ayrı Ceza Tayini Yerine Tek Suçtan Ceza Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 117 İçtihat

YARGITAY 15. CEZA DAİRESİ E. 2012/12113

T.C.

YARGITAY

15. CEZA DAİRESİ

E. 2012/12113

K. 2013/563

T. 17.1.2013

• İŞ VE ÇALIŞMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜ ENGELLEME SUÇU ( Sanığın Eylemin Birleşik Suç Hükümlerine Göre Düzenlenen Şikayete Bağlı Olan İş ve Çalışma Özgürlüğünü Engelleme Suçunu Oluşturup Oluşturmadığının Karar Yerinde Tartışılması Gereği – Birleşik Suç )

• BİRLEŞİK SUÇ ( Sanığın Tehdit ve Darp Etmekten İbaret Eyleminin Özel Kast Açısıdan Biri Diğerinin Unsurunu Oluşturması Nedeniyle Tek Fiil Sayılan ve İçtima Hükümlerinin Uygulanmayacağını Öngören Birleşik Suç’a Göre Değerlendirileceği )

• KASTEN YARALAMA ( Taşımacılık İşi Yapan Sanığın Şikayetçilerin İşyerine Gelerek Katılanı Yumrukla Yaraladığı – Eldeki Davada İş ve Çalışma Özgürlüğünü Engelleme Suçunun Oluşup Oluşmadığının Mahkemece Karar Yerinde Tartışılması Gerektiği )

• TEHDİT VE DARP ( Sanığın Şikayetçilerin İşyerine Gelerek “Müşterime Nakliye Gönderirsen Sonucuna Katlanırsın” Şeklindeki Sözleri/Katılanı Yararlaması ve Dükkan Camını Kırması – Eylemin Tek Fiil Sayılacağı/İçtima Uygulanamayacağı )

• İÇTİMA HÜKÜMLERİNİN UYGULANMAMASI ( Sanığın Eylemin Özel Kast Açısından Biri Diğerinin Unsurunu Oluşturması Nedeniyle Tek Fiil Sayılan ve İçtima Hükümlerinin Uygulanmayacağını Öngören Birleşik Suç Hükümlerine Göre Değerlendirileceği )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 116 İçtihat

YARGITAY 2. CEZA DAİRESİ E. 2014/27662

T.C.

YARGITAY

2. CEZA DAİRESİ

E. 2014/27662

K. 2014/22773

T. 1.10.2014

• TEMYİZ SÜRESİNİN SON GÜNÜNÜN ADLİ TATİLE RASTLAMASI ( Temyiz Süresinin Tatilin Bittiği Günden İtibaren Üç Gün Uzayacağı – C. Savcısının Temyiz İsteminin Süresinde Olduğunun Kabul Edileceği )

• C. SAVCISININ TEMYİZ TALEBİ ( Temyiz Süresinin Son Gününün Adli Tatile Rastladığı – Temyiz Süresinin Tatilin Bittiği Günden İtibaren Üç Gün Uzayacağı/C. Savcısının Temyiz İsteminin Süresinde Olduğunun Kabul Edilmesi Gerektiği )

• HÜKÜM İLE GEREKÇE ARASINDA ÇELİŞKİ YARATILMASI ( Hırsızlık ve Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçunda Suça Sürüklenen Çocuklar Hakkında Beraat Kararı Verildiği – Gerekçe Kısmında Dosya İle İlgisi Bulunmayan Kişi Hakkında Başka Suçlara Dair Açıklamalara Yer Verilerek Hüküm İle Gerekçe Arasında Çelişki Yaratılamayacağı )

• HIRSIZLIK VE MALA ZARAR VERME ( Suça Sürüklenen Çocuklar Hakkında Beraat Kararı Verildiği – Gerekçe Kısmında Dosya İle İlgisi Bulunmayan Kişi Hakkında Başka Suçlara Dair Açıklamalara Yer Verilerek Hüküm İle Gerekçe Arasında Çelişki Yaratılamayacağı )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 116 İçtihat

YARGITAY 13. CEZA DAİRESİ E. 2014/27074

T.C.

YARGITAY

13. CEZA DAİRESİ

E. 2014/27074

K. 2014/25606

T. 16.9.2014

• MALA ZARAR VERME ( Kesintili Zamanaşımının Dolduğu )

• ZAMANAŞIMI ( Mala Zarar Verme – Kesintili Zamanaşımının Dolduğu )

• YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ ( Hırsızlık ve Konut Dokunulmazlığının İhlali – Sanığın İşlediği Fiilin Hukuki Anlam ve Sonuçlarını Algılama ve Bu Fiille İlgili Olarak Davranışlarını Yönlendirme Yeteneğinin Olup Olmadığı Konusunda Uzman Hekim Raporu Aldırılacağı )

• HIRSIZLIK ( Sanığın İşlediği Fiilin Hukuki Anlam ve Sonuçlarını Algılama ve Bu Fiille İlgili Olarak Davranışlarını Yönlendirme Yeteneğinin Olup Olmadığı Konusunda Uzman Hekim Raporu Aldırılacağı )

• SOSYAL İNCELEME RAPORU ( Suç Tarihinde 12-15 Yaş Grubunda Bulunduğu Anlaşılan Sanık Hakkında Sosyal İnceleme Raporu Aldırılacağı )

• KISA SÜRELİ HAPİS CEZASI ( Suç Tarihinde 12-15 Yaş Grubunda Olan Sanık Hakkında Hükmolunan Kısa Süreli Hapis Cezalarının Adli Para Cezası ya da Seçenek Tedbirlere Çevrilmesi Gereği )

• KONUT DOKUNULMAZLIĞINI BOZMA ( Birden Fazla Kişi İle Birlikte İşlendiğinin Gözetileceği )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 116 İçtihat

YARGITAY 13. CEZA DAİRESİ E. 2013/33497

T.C.

YARGITAY

13. CEZA DAİRESİ

E. 2013/33497

K. 2014/25197

T. 11.9.2014

• İŞYERİ DOKUNULMAZLIĞININ İHLALİ ( Asma Kilitlerden Birini Kırıp Diğerini Açamadan Tanığın Seslenmesi Üzerine Kaçtığı/Sanığın Tek Bir Eylem İle Hırsızlığa Teşebbüs İle Birlikte Bu Suçu İşlediği – Suçlardan Ağır Olan Hırsızlığa Teşebbüs Suçundan Cezalandırılacağı )

• SUÇLARIN İÇTİMAI/FİKRİ İÇİMA ( Tek Bir Fiil İle Hırsızlığa Teşebbüs İle İşyeri Dokunulmazlığının İhlali Suçlarını İşlediği – Yalnızca Suçlardan Ağır Olan Hırsızlığa Teşebbüs Suçundan Cezalandırılacağı )

• HIRSIZLIĞA TEŞEBBÜS ( İşyerinin Asma Kilitlerinden Birini Kırıp Diğerini Açamadan Tanığın Seslenmesi Üzerine Kaçtığı – Fikri İçtima Hükümlerine Göre Yalnızca Suçlardan Ağır Olan Hırsızlığa Teşebbüs Suçundan Cezalandırılacağı )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 116 İçtihat

YARGITAY CEZA GENEL KURULU E. 2014/2-238

T.C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2014/2-238

K. 2014/361

T. 11.7.2014

• SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK ( Hırsızlık Suçu – Zamanaşımını Kesen Son İşlem Sanık Hakkında Verilen Mahkûmiyet Hükmü Olduğundan 5237 Sayılı TCK‘nın 66/1-E ve 66/2. Md.leri Uyarınca 4 Yıllık Asli Zamanaşımı Sanık Hakkında İkinci Kez Mahkûmiyet Hükmünün Verildiği Tarihten Önce Gerçekleştiği )

• HIRSIZLIK SUÇU ( Suça Sürüklenen Çocuk Hakkında Dava Zamanaşımı Süresi – 12-15 Yaş Grubunda Bulunan Çocuklar Açısından Zamanaşımı Yetişkin Sanıklara Göre Yarı Oranında Kısaltılmış Bulunduğu )

• DAVA ZAMANAŞIMI SÜRESİ ( Suça Sürüklenen Çocuk – Zamanaşımını Kesen Son İşlem Sanık Hakkında Verilen Mahkûmiyet Hükmü Olduğundan 5237 Sayılı TCK‘nın 66/1-E ve 66/2. Md.leri Uyarınca 4 Yıllık Asli Zamanaşımı Sanık Hakkında İkinci Kez Mahkûmiyet Hükmünün Verildiği Tarihten Önce Gerçekleştiğinden Dava Zamanaşımı Nedeniyle Düşme Kararı Verilmesi Yerine Mahkûmiyet Hükmü Kurulmasının İsabetsiz Olduğu )

• KONUT DOKUNULMAZLIĞININ İHLALİ SUÇU ( Suça Sürüklenen Çocuk Hakkında Dava Zamanaşımı Süresi – 12-15 Yaş Grubunda Bulunan Çocuklar Açısından Zamanaşımı Yetişkin Sanıklara Göre Yarı Oranında Kısaltılmış Bulunduğu/Kesen Bir Nedenin Bulunması Halinde Kesilme Gününden İtibaren Yeniden İşlemeye Başlayacak Olan Zamanaşımı İlgili Suça İlişkin Olarak Kanunda Belirlenen Sürenin En Fazla Yarısına Kadar Uzayacağı )

Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: