5237 Sayılı TCK Madde 123 İçtihat

YARGITAY 2. CEZA DAİRESİ E. 2011/29526

T.C.

YARGITAY

2. CEZA DAİRESİ

E. 2011/29526

K. 2013/15794

T. 12.6.2013

• KATILANIN GIYABINDA HAKARET ( Sanığın Katılanın Gıyabında Katılanın Eşinin Yanında Hakaret Ettiği/Söylediği Sözlerin Katılanın ve Eşinin Saygınlığını Rencide Edici Olduğu – Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçundan Mahkumiyet Kararı Verilemeyeceği )

• KADININ YANINDA KOCASI HAKKINDA HAKARET ( Sanığın Söylediği Sözlerin Katılanın ve Eşinin Saygınlığını Rencide Edici Olduğu – Tanıklar Tarafından da Duyulduğu/İhtilat Unsurunun Gerçekleştiğinin Gözetileceği )

• İHTİLAT UNSURU ( Sanığın Katılanın Gıyabında Katılanın Eşinin Yanında Hakaret Ettiği/Söylediği Sözlerin Katılanın ve Eşinin Saygınlığını Rencide Edici Olduğu – Tanıklar Tarafından da Duyulduğu/İhtilat Unsurunun Gerçekleştiği )

• KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMAK ( Sanığın Katılanın Gıyabında Katılanın Eşinin Yanında Hakaret Ettiği/Söylediği Sözlerin Katılanın ve Eşinin Saygınlığını Rencide Edici Olduğu – Eylemin Hakaret Suçunu Oluşturduğu )

5237/m.123, 125

ÖZET : Sanığın katılanın gıyabında katılanın eşine “Kocanın başka kadınlarla ilişkisi, başka kadınlardan çocuğu var, kocanın kızkardeşimle ilişkisi var, kocan şerefsiz” biçimindeki sözlerin, katılanın eşinin yanı sıra katılanın kendisinin onur, şeref ve saygınlığını da rencide edici nitelikte olduğu, sözlerin tanıklar tarafından da duyulmuş olması sebebiyle sanığın gıyapta hakaret suçuna yönelik ihtilaf unsurunun oluştuğu gözetilmeden sanığın eyleminin kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunu oluşturduğu yönündeki karar hukuka aykırıdır.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1- ) Sanık Ş.C. ‘ın, katılan A. K.’nın gıyabında, katılanın eşi Tanık H. K.’ya söylediği “Kocanın başka kadınlarla ilişkisi, başka kadınlardan çocuğu var, kocanın kızkardeşimle ilişkisi var, kocan şerefsiz” biçimindeki sözlerin, katılanın eşinin yanı sıra katılanın kendisinin onur, şeref ve saygınlığını da rencide edici nitelikte olduğu, katılana yönelik hakaretin, olay yerinde bulunan tanıklar H. K., N. K. ve H. K. tarafından da duyulmuş olması sebebiyle sanığın gıyapta hakaret suçuna yönelik ihtilaf unsurunun oluştuğu gözetilmeden, suç vasfının değerlendirilmesinde yanılgıya düşülerek sanığın eyleminin kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunu oluşturduğu kabul edilerek yazılı biçimde karar verilmesi,

2- ) Kabule göre de; sanık Ş.C.’ın, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verilirken, temel cezanın alt sınırdan uzaklaşılmadan belirlendiğinin belirtilmesine karşın, hapis cezasının üç ay yerine dört ay belirlenmesi suretiyle fazla cezaya hükmolunması,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, O yer Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı isteme uygun olarak BOZULMASINA, sanık hakkında bozma sonrası kurulacak hükümde 1412 Sayılı C.M.U.K.nun 326/ son maddesinin gözetilmesine, 12.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: