5237 Sayılı TCK Madde 125 İçtihat

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ E. 2013/6780

T.C.

YARGITAY

4. CEZA DAİRESİ

E. 2013/6780

K. 2014/32605

T. 11.11.2014

• TERBİYESİZLİK YAPIYORSUN ŞEKLİNDEKİ SÖZLERİN HAKARET OLMAMASI ( Ceza İnfaz Kurumuna Çocuğu Alınmayan Sanığın Nizamiyede Görevli Müştekiye Sarfettiği/Onur Şeref Ve Saygınlığı Rencide Edici Boyutta Olmadığı – Haksızlığı Eleştiri Amaçlı ve Ağır Eleştiri Rahatsız Edici Kaba Ve Nezaket Dışı Davranış Niteliğinde Olduğu )

• NİZAMİYE GÖREVLİSİNE HAKARET ( Ceza İnfaz Kurumuna Çocuğu Alınmayan Kişinin ‘Terbiyesizlik Yapıyorsun’ Şeklindeki Sözlerinin Onur Şeref Ve Saygınlığı Rencide Edici Boyutta Olmadığı – Hakaret Suçunun Oluşmadığı )

• HAKSIZLIĞI ELEŞTİRİ AMAÇLI SÖYLENEN SÖZLER ( Ceza İnfaz Kurumuna Çocuğu Alınmayan Kişinin Nizamiyede Görevli Müştekiye Söylediği ‘Terbiyesizlik Yapıyorsun’ Şeklindeki Sözler Sarfettiği – Hakaret Suçunun Oluşmadığı )

5237/m. 125

ÖZET : Ceza infaz kurumunda bulunan eşine para yatırmak için gelen sanığın, ziyaret günü olmadığı için çocuğunun kendisiyle birlikte cezaevine girmesine izin verilmemesi üzerine, cezaevi çevresinin başı boş köpeklerin dolaştığı ıssız bir yer olması ve 6 yaşındaki çocuğunun korkması nedeniyle, nizamiyede görevli bulunan müştekiye, kendisine yapıldığını düşündüğü haksızlığı eleştiri amaçlı olarak söylediği kabul edilen, “terbiyesizlik yapıyorsun” biçimindeki sözler, müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, ağır eleştiri, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış niteliğinde olduğundan hakaret suçunun unsurları oluşmamıştır.

DAVA : Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;

Ceza infaz kurumunda bulunan eşine para yatırmak için gelen sanığın, ziyaret günü olmadığı için çocuğunun kendisiyle birlikte cezaevine girmesine izin verilmemesi üzerine, cezaevi çevresinin başı boş köpeklerin dolaştığı ıssız bir yer olması ve 6 yaşındaki çocuğunun korkması nedeniyle, nizamiyede görevli bulunan müştekiye, kendisine yapıldığını düşündüğü haksızlığı eleştiri amaçlı olarak söylediği kabul edilen, “terbiyesizlik yapıyorsun” biçimindeki sözlerin, müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, ağır eleştiri, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı anlaşıldığından, tebliğnamedeki bozma görüşüne iştirak edilmemiştir.

SONUÇ : Eyleme ve yükletilen suça yönelik O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden tebliğnameye aykırı olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün ONANMASINA, 11.11.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: