5237 Sayılı TCK Madde 123 İçtihat

YARGITAY 14. CEZA DAİRESİ E. 2012/8472

YARGITAY

14. CEZA DAİRESİ

E. 2012/8472

K. 2014/1008

T. 28.1.2014

• KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNU BOZMA SUÇU (Şüphelinin Araçla Takip Ettiği Müştekinin Durumu Eşine Anlatması ve Eşinin İsteği Üzerine Caddeye Çıkıp Yürüdüğünde Şüphelinin Yeniden Aracını Çalıştırıp Takibe Geçtiği Oluşa Uygun Olarak Kabul Edilmiş ve Açıklanan Eylemin Suçu Oluşturduğu)

• HUZUR VE SÜKUNU BOZMA (Müştekinin Çocuğu İle Sağlık Ocağına Gittiği Sırada Şüphelinin İçinde Bulunduğu Araç İle Kendisini Takip Ettiği – Müştekinin Durumu Eşine Anlatması ve Eşinin İsteği Üzerine Caddeye Çıkıp Yürüdüğünde Şüphelinin Yeniden Aracını Çalıştırıp Takibe Geçtiği/Eylemin Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçunu Oluşturduğuna İlişkin Vasıflandırmanın Doğru Olduğu)

• ARAÇLA TAKİP (Müştekinin Durumu Haber Vermek İçin Eşinin İş Yerine Yöneldiği Halde Şüphelinin Takibine Devam Ettiği ve İş Yerine Girince Şüphelinin de Aracını Park Ettiği/Müşteki Tekrar Caddeye Çıkıp Yürüdüğünde Şüphelinin Yeniden Aracını Çalıştırıp Takibe Geçtiği – Eylemin Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçunu Oluşturduğu)

5237/m.123

ÖZET : Müştekinin çocuğu ile sağlık ocağına gittiği sırada şüphelinin içinde bulunduğu araç ile kendisini takip ettiği, sağlık ocağında yaklaşık 20 dakika kadar kalıp çıktığında da kapı önünde beklediğini gördüğü ve yine araçla peşinden geldiği, müştekinin durumu haber vermek için eşinin iş yerine yöneldiği halde şüphelinin takibine devam ettiğini ve iş yerine girince şüphelinin de aracını park ettiği, durumu eşine anlatması ve eşinin isteği üzerine caddeye çıkıp yürüdüğünde şüphelinin yeniden aracını çalıştırıp takibe geçtiği oluşa uygun olarak kabul edilmiş ve açıklanan eylemin kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunu oluşturduğuna ilişkin vasıflandırmanın doğru olduğu anlaşıldığından, delillerle iddia ve savunma göz önünde tutularak tahlil ve takdir edilmiş sübutu kabul olunan fiilin unsurlarına uygun şekilde tavsif ve tatbikatı yapılmış bulunduğundan hükmün onanmasına karar verilmiştir.

DAVA : Cinsel taciz suçundan sanık İ.’in yapılan yargılaması sonunda; eyleminin kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunu oluşturduğu kabul edilerek bu suçtan mahkûmiyetine dair Ankara 4. Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 06.04.2011 gün ve 2010/935 Esas, 2011/417 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtayca incelenmesi sanık müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından tebliğname ile Daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Mahkemece, müştekinin çocuğu ile sağlık ocağına gittiği sırada şüphelinin içinde bulunduğu araç ile kendisini takip ettiği, sağlık ocağında yaklaşık 20 dakika kadar kalıp çıktığında da kapı önünde beklediğini gördüğü ve yine araçla peşinden geldiği, müştekinin durumu haber vermek için eşinin iş yerine yöneldiği halde şüphelinin takibine devam ettiğini ve iş yerine girince şüphelinin de aracını park ettiği, durumu eşine anlatması ve eşinin isteği üzerine caddeye çıkıp yürüdüğünde şüphelinin yeniden aracını çalıştırıp takibe geçtiği oluşa uygun olarak kabul edilmiş ve açıklanan eylemin kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunu oluşturduğuna ilişkin vasıflandırmanın doğru olduğu anlaşıldığından, delillerle iddia ve savunma göz önünde tutularak tahlil ve takdir edilmiş sübutu kabul olunan fiilin unsurlarına uygun şekilde tavsif ve tatbikatı yapılmış bulunduğundan,

SONUÇ : sanık müdafiin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, 28.01.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: