5237 Sayılı TCK Madde 123 İçtihat

YARGITAY 2. CEZA DAİRESİ E. 2011/31120

T.C.

YARGITAY

2. CEZA DAİRESİ

E. 2011/31120

K. 2013/18153

T. 3.7.2013

• KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA SUÇU ( Telefonla Birçok Kez Arayarak Hiç Konuşmadan Aradığının Sesini Dinleyip Telefonu Kapatma Ya da Telefonu Çaldırıp Kapatma – Suçun Israrla Yapılması Unsurunu Oluşturduğu/Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanamayacağı )

• TELEFONLA RAHATSIZ ETMEK ( Birçok Kez Arayarak Hiç Konuşmadan Aradığının Sesini Dinleyip Telefonu Kapatma Ya da Telefonu Çaldırıp Kapatma – Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu/Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulama Koşullarının Bulunmadığı )

• ZİNCİRLEME SUÇ ( Telefonla Birçok Kez Arayarak Hiç Konuşmadan Aradığının Sesini Dinleyip Telefonu Kapatma Ya da Telefonu Çaldırıp Kapatma da Uygulama Koşullarının Bulunmadığı – Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçunun Israrla Yapılması Unsurunu Oluşturduğu )

5237/m. 43, 123

ÖZET : Telefonla birçok kez arayarak hiç konuşmadan sesini dinleyip telefonu kapatma ya da telefonu çaldırıp kapatma şeklinde gerçekleşen olayda, sanığın katılanı bir çok kez araması, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunun “ısrarla yapılması” unsurunu oluşturur. Bir kişiye karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi durumunun söz konusu olmadığı ve “zincirleme suç” hükümlerinin uygulama koşullarının bulunmadığı gözetilmelidir. Hatalı değerlendirme yapılarak sanık hakkında fazla cezaya hükmolunması doğru değildir.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Telefon görüşmelerine ilişkin kayıtlara göre sanığın, katılanı en son aradığı 01.01.2009 tarihinin suç tarihi olduğu düşünülmeden, gerekçeli karar başlığında suç tarihinin “05.01.2009” şeklinde yazılmış olması, mahallinde düzeltilme olanağı bulunan bir yazım hatası olarak kabul edilmiş, dosya içeriğine göre diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

5237 Sayılı TCK’nın 123.maddesine göre; “sırf huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla; telefon edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması” durumunda kişilerin huzur ve sükununu bozmak suçunun oluşacağı, sanığın, günün değişik saatlerinde ve kısa aralıklarla olmak üzere katılanı telefonla birçok kez arayarak hiç konuşmadan sesini dinleyip telefonu kapatması ya da telefonu çaldırıp kapatması şeklinde gerçekleşen olayda, sanığın katılanı bir çok kez aramasının, suçun “ısrarla yapılması” unsurunu oluşturduğu, somut olayda bir kişiye karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi durumunun söz konusu olmadığı ve TCK’nın 43.maddesinin uygulama koşullarının bulunmadığı gözetilmeden, hatalı değerlendirme yapılarak sanık hakkında TCK’nın 43.maddesinin uygulanması suretiyle fazla cezaya hükmolunması,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan sebeplerden dolayı istem gibi BOZULMASINA, 03.07.2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: