5237 Sayılı TCK Madde 119 İçtihat

YARGITAY 13. CEZA DAİRESİ E. 2014/18402

T.C.

YARGITAY

13. CEZA DAİRESİ

E. 2014/18402

K. 2014/24409

T. 10.7.2014

• YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ ( Suç Kanun Değişikliğinden Önce İşlendiğinden Hükümlü Yararına Olarak İndirim Oranının 1/2 Olarak Belirleneceği )

• HAPİS CEZASININ SEÇENEK YAPTIRIMA ÇEVRİLMESİ ( Mala Zarar Verme/Geceleyin İşyeri Dokunulmazlığının İhlali – Daha Önce Hapis Cezasına Mahkum Edilmemiş Olan Hükümlü Hakkında Hapis Cezasının Seçenek Yaptırımlara Çevrilme Zorunluluğuna Uyulacağı )

• MALA ZARAR VERME ( Mala Zarar Verme/Geceleyin İşyeri Dokunulmazlığının İhlali – Daha Önce Hapis Cezasına Mahkum Edilmemiş Olan Hükümlü Hakkında Hapis Cezasının Seçenek Yaptırımlara Çevrilme Zorunluluğuna Uyulacağı )

• İŞYERİ DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL ( Kişi Sayısı Dikkate Alındığında Geceleyin İşyeri Dokunulmazlığını İhlal Suçu Bakımından Hükümlü Hakkında Temel Cezada Artırıma Gidileceği )

• BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA ( Suç Tarihinde 18 Yaşından Küçük Olduğu Anlaşılan Hükümlü Hakkında Uygulanmayacağı )

5237/m.31, 50, 53, 119, 151

ÖZET : Yaş küçüklüğü ile ilgili kanun değişikliğinden ( Md.31/3 ) önce suçun işlenmiş olması nedeniyle, hükümlü yararına olarak indirim oranının 1/2 olarak belirlenmesi gerektiği gözetilmelidir.

Daha önce hapis cezasına mahkum edilmemiş olan hükümlü hakkında mala zarar verme ve geceleyin işyeri dokunulmazlığını ihlal suçlarından kurulan hükümde hapis cezasının seçenek yaptırımlara çevrilme zorunluluğuna uyulması gerekir.

Kişi sayısı dikkate alındığında, geceleyin işyeri dokunulmazlığını ihlal suçu bakımından hükümlü hakkında temel cezada artırıma gidilmesi gerekir.

Suç tarihinde 18 yaşından küçük olduğu anlaşılan hükümlü hakkında belli haklardan yoksun bırakılma hükümlerinin uygulanamayacağı gözetilmelidir.

DAVA : Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

KARAR : Diğer temyiz itirazları da yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1- )5237 Sayılı T.C.K.nın 31. maddesinin 3. fıkrasında 5377 Sayılı Kanunun 5. maddesiyle yapılan değişiklikten önce suçun işlenmiş olması nedeniyle, hükümlü yararına olarak indirim oranının 1/2 olarak belirlenmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

2- )Daha önce hapis cezasına mahkum edilmemiş olan hükümlü hakkında mala zarar verme ve geceleyin işyeri dokunulmazlığını ihlal suçlarından kurulan hükümde 5237 Sayılı T.C.K.nın 50/3. maddesi gereği hapis cezasının seçenek yaptırımlara çevrilme zorunluluğuna uyulmaması,

3- )Kişi sayısı dikkate alındığında, geceleyin işyeri dokunulmazlığını ihlal suçu bakımından hükümlü hakkında 5237 Sayılı T.C.K.nın 119/1-c maddesi gereğince temel cezada artırıma gidilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

4- ) Suç tarihinde 18 yaşından küçük olduğu anlaşılan hükümlü hakkında 5237 Sayılı T.C.K.nın 53. maddesinin uygulanamayacağının gözetilmemesi,

5- )Kabule göre de:

Mala zarar verme suçundan hüküm kurulurken, 31/3. maddesinin uygulanması sırasında hesap hatası sonucu fazla ceza tayini.

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, hükümlü B. A. müdafiinin temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan sebeple isteme uygun olarak BOZULMASINA, infaz aşamasında hükümlü lehine uygulamaların kazanılmış hak oluşturmayacağının gözetilmesine, 10.07.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: