5237 Sayılı TCK Madde 119 İçtihat

YARGITAY 13. CEZA DAİRESİ E. 2014/17936

T.C.

YARGITAY

13. CEZA DAİRESİ

E. 2014/17936

K. 2014/24416

T. 10.7.2014

• HÜKÜMLÜNÜN EYLEMİNİN SUÇ TARİHİNDEN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİREN MEVZUATA GÖRE BAŞKA SUÇLAR DA OLUŞTURMASI ( Hükümlünün Eyleminin Hırsızlık Suçunun Yanında İşyeri Dokunulmazlığı İhlal Etme ve Mala Zarar Verme Suçunu da Oluşturduğu – Mala Zarar Verme Suçunun Uzlaşmaya Tabi Olduğu/Lehe Yasa Uygulaması Yapılırken Denetime Olanak Verecek Şekilde Ayrı Ayrı Değerlendirme Yapılacağı )

• LEHE KANUN BELİRLENMESİ ( Suç Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren Mevzuat Gereği Hükümlünün Eyleminin Hırsızlık Suçunun Yanında İşyeri Dokunulmazlığı İhlal Etme ve Mala Zarar Verme Suçunu da Oluşturduğu – Lehe Yasa Uygulaması Yapılırken Denetime Olanak Verecek Şekilde Ayrı Ayrı Değerlendirme Yapılması Gerektiği )

• UZLAŞMAYA TABİ SUÇLAR ( Suç Tarihinden Sonra Yürürlüğe Giren Mevzuat Gereği Hükümlünün Eyleminin Hırsızlık Suçunun Yanında Mala Zarar Verme Suçunu da Oluşturduğu – Mala Zarar Verme Suçunun Uzlaşmaya Tabi Olduğu/Lehe Yasa Uygulaması Yapılırken Denetime Olanak Verecek Şekilde Ayrı Ayrı Değerlendirme Yapılacağı )

5237/m. 7/2, 116/1, 119/1-c,142/1-b, 151

5252/m. 9/3

ÖZET : Hükümlünün, müştekinin işyerinin kapısını kırıp içerdeki sac kapıyı oksijen kaynağıyla keserek çelik kasayı da oksijen kaynağıyla delmek suretiyle kasadaki altınları çaldığı anlaşılmıştır. Hükümlünün eyleminin suç tarihinden sonra yürürlüğe giren mevzuat uyarınca hırsızlık suçunun yanında işyeri dokunulmazlığını ihlal etme ve mala zarar verme suçlarını da oluşturduğu ve mala zarar verme suçunun uzlaşmaya tabi olduğu gözetilerek, lehe yasa değerlendirmesi yapılırken, denetime olanak verecek şekilde ayrı ayrı uygulamalar yapılıp, cezalar belirlenip, sonuç cezaların birbirleriyle karşılaştırılması suretiyle lehe olan Kanunun belirlenmesi zorunluluğu bulunmaktadır.

DAVA : Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

KARAR : Diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Hükümlünün, olay tarihinde arkadaşları M. K. ve A. C. T. ile müştekinin işyerinin kapısını kırıp içerdeki sac kapıyı oksijen kaynağıyla keserek çelik kasayı da oksijen kaynağıyla delmek suretiyle kasadaki altınları çaldıkları anlaşılmakla, hükümlünün eyleminin suç tarihinden sonra yürürlüğe giren 5237 Sayılı T.C.K.nın 142/1-b. maddesinde düzenlenen hırsızlık suçunun yanında aynı kanunun 116/1, 119/1-c maddelerinde tanımlanan işyeri dokunulmazlığını ihlal etme ve 151. maddesinde düzenlenen mala zarar verme suçlarını da oluşturduğu ve 151. maddede düzenlenen mala zarar verme suçunun uzlaşmaya tabi olduğu gözetilerek, 5237 Sayılı T.C.K.nın 7/2. ve 5252 Sayılı Kanunun 9/3. maddeleri uyarınca, lehe yasa değerlendirmesi yapılırken, bu maddeler uyarınca denetime olanak verecek şekilde ayrı ayrı uygulamalar yapılıp, cezalar belirlenip, sonuç cezaların birbirleriyle karşılaştırılması suretiyle lehe olan Kanunun belirlenmesi zorunluluğu,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, hükümlü H. Metin’in temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan sebeplerle isteme uygun olarak BOZULMASINA, infaz aşamasında hükümlü lehine uygulamaların kazanılmış hak oluşturmayacağının gözetilmesine, 10.07.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: