5237 Sayılı TCK Madde 119 İçtihat

YARGITAY 13. CEZA DAİRESİ E. 2013/20858

T.C.

YARGITAY

13. CEZA DAİRESİ

E. 2013/20858

K. 2014/24381

T. 10.7.2014

• YOKLUKTA HÜKÜM KURULMASI ( Hırsızlık Suçu – Başka Suçtan C Tipi Ceza İnfaz Kurumunda Hükümlü Olarak Bulunan Sanık Karar Duruşmasına Getirtilmeden Yokluğunda Hüküm Kurulmak Suretiyle Savunma Hakkının Kısıtlanmasının Doğru Olmadığı )

• HIRSIZLIK SUÇU ( Teşebbüs – Sanığın Müştekinin Evinden Çalınan Bazı Eşyalarla Kaçtıktan Sonra Sanığın İtirafı Sonucu Evinde Yakalandığının Anlaşılması Karşısında Sanığın Eylemi Tamamlanması Dolayısıyla Teşebbüs Hükümlerinin Uygulanmayacağı )

• TEŞEBBÜS ( Hırsızlık Suçu – Hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı Verilen Diğer Sanığın Müştekinin Evinden Çalınan Bazı Eşyalarla Kaçtıktan Sonra Sanığın İtirafı Sonucu Evinde Yakalandığının Anlaşılması Karşısında Sanığın Eylemi Tamamlandığı Halde Teşebbüs Sebebiyle Cezasından İndirim Yapılmasının Doğru Görülmediği )

• ETKİN PİŞMANLIK ( Hırsızlık Suçu – Sanığın Yakalandıktan Sonra Bazı Eşyaları Polise Teslim Ettiği ve İadenin Kısmi Olduğu Anlaşılması Karşısında Müştekinin Kısmi İadeye Rıza Gösterip Göstermeyeceği Tespit Edildikten Sonra Sanık Hakkında Uygulama Yapılması Gerektiği )

• ADLİ PARA CEZASININ ÖDENMEMESİ ( Hırsızlık Suçu – 18 Yaşından Küçük Olan Sanık Hakkında Hükmedilen Para Cezasının Ödenmemesi Halinde Hapse Çevrilmeyeceği Gözetilmeyerek 5275 Sayılı Kanunun 106/4. Mad.sine Aykırı Davranılmasının Doğru Görülmediği )

5237/m.119/1-c,168/4

5275/m.106/4

ÖZET : Sanıklar hakkında görülen dava hırsızlık suçuna ilişkindir. Başka suçtan C Tipi Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunan sanık karar duruşmasına getirtilmeden yokluğunda hüküm kurulmak suretiyle savunma hakkının kısıtlanması doğru olmamıştır.

Hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen diğer sanığın müştekinin evinden çalınan bazı eşyalarla kaçtıktan sonra, sanığın itirafı sonucu evinde yakalandığının anlaşılması karşısında; sanığın eylemi tamamlandığı halde teşebbüs sebebiyle cezasından indirim yapılması doğru görülmemiştir.

Hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen diğer sanığın yakalandıktan sonra bazı eşyaları polise teslim ettiği ve iadenin kısmi olduğu anlaşılması karşısında; 5237 Sayılı T.C.K.nın 168/4 maddesi gereğince müştekinin kısmi iadeye rıza gösterip göstermeyeceği tespit edildikten sonra sanık hakkında uygulama yapılması gerektiğinin gözetilmemesi doğru görülmemiştir. Ayrıca 18 yaşından küçük olan sanık hakkında hükmedilen para cezasının ödenmemesi halinde, hapse çevrilmeyeceği gözetilmeyerek 5275 Sayılı Kanunun 106/4. maddesine aykırı davranılması doğru görülmemiştir.

DAVA : Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

KARAR : Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre; suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşılmış, diğer temyiz itirazları da yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Başka suçtan Tarsus C Tipi Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunan sanık karar duruşmasına getirtilmeden yokluğunda hüküm kurulmak suretiyle savunma hakkının kısıtlanması,

Hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen diğer sanık Y. G.’in müştekinin evinden çalınan bazı eşyalarla kaçtıktan sonra, sanık Eyüp’ün itirafı sonucu evinde yakalandığının anlaşılması karşısında; sanığın eylemi tamamlandığı halde teşebbüs sebebiyle cezasından indirim yapılması,

Hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen diğer sanık Y. Geyik’in yakalandıktan sonra bazı eşyaları polise teslim ettiği ve iadenin kısmi olduğu anlaşılması karşısında; 5237 Sayılı T.C.K.nın 168/4 maddesi gereğince müştekinin kısmi iadeye rıza gösterip göstermeyeceği tespit edildikten sonra sanık hakkında uygulama yapılması gerektiğinin gözetilmemesi,

Konut dokunulmazlığını bozma suçunun birden fazla kişi tarafından birlikte işlendiğinin anlaşılması karşısında, sanık hakkında 5237 Sayılı T.C.K.nın 119/1-c maddesiyle de uygulama yapılmaması,

18 yaşından küçük olan sanık hakkında hükmedilen para cezasının ödenmemesi halinde, hapse çevrilmeyeceği gözetilmeyerek 5275 Sayılı Kanunun 106/4. maddesine aykırı davranılması,

Sanıktan tahsiline karar verilen toplam 7 TL yargılama giderinin, 5271 Sayılı C.M.K.nın 324/4 maddesine 6352 Sayılı Kanunun 100. maddesiyle eklenen değişiklik doğrultusunda terkin edilecek miktar olan 20 TL’nin altında kaldığının anlaşılması karşısında, hazineye yükletilmesi gerektiğinin gözetilmemesi.

Kabule göre de; 5237 Sayılı T.C.K.nın 35/2. maddesi uyarınca temel cezadan indirim yapılırken sanığın suç yolunda kat ettiği mesafeyle meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı gözönüne alınarak indirim oranının belirlenmesi yerine, en üst sınırdan indirim yapılması,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanık E. A.’ın temyiz itirazı bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan sebeplerle tebliğnameye aykırı olarak BOZULMASINA, 5320 Sayılı Kanunun 8/1. maddesi aracılığıyla 1412 Sayılı C.M.U.K.un 326 /son maddesi uyarınca kazanılmış hakkın korunmasına, 10.07.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: