5237 Sayılı TCK Madde 117 İçtihat

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ E. 2011/5202

T.C.

YARGITAY

4. CEZA DAİRESİ

E. 2011/5202

K. 2013/18029

T. 10.6.2013

• İŞ VE ÇALIŞMA HÜRRİYETİNİN İHLALİ ( Sanıkların Mağdurun Yanına Gelerek Söz Konusu Bölgede Çalıştığı Takdirde Kendisini Öldüreceklerini Söyledikleri – Suçun Oluştuğu ve Şikayete Tabi Olmadığı )

• MAĞDURUN BELİRLİ BİR BÖLGEDE ÇALIŞMAMASI İÇİN SANIKLARCA TEHDİT EDİLMESİ ( İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçunun Oluştuğu )

• ŞİKAYETE TABİ OLMAYAN SUÇ ( İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali – Şikayete Tabi Olmadığının Gözetileceği )

• ŞİKAYETTEN VAZGEÇME ( İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali – Şikayete Tabi Olmadığının Gözetileceği/Vazgeçme Sebebiyle Düşme Kararı Verilemeyeceği )

5237/m.117, 119

ÖZET : Sanıkların, iddianamede, mağdurun yanına gelerek her ikisinin de mağdura hitaben “buradan yolcu alamazsın, seni öldürürüz, keseriz” şeklinde tehdit etmeleri biçiminde tanımlanan eylemlerinin “birlikte iş ve çalışma hürriyetini ihlal” suçunu oluşturduğu, suçun takibinin şikayete bağlı olmadığı ve resen kovuşturulması gerektiği gözetilmeden, şikayetten vazgeçme sebebiyle düşme kararı verilmesi hukuka aykırıdır.

DAVA : Yerel mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede,

Sanıkların, iddianamede, mağdurun yanına gelerek her ikisinin de mağdura hitaben “buradan yolcu alamazsın, seni öldürürüz, keseriz” şeklinde tehdit etmeleri biçiminde tanımlanan eylemlerinin T.C.K.nın 117/1, 119/1-c maddelerine uyan “birlikte iş ve çalışma hürriyetini ihlal” suçunu oluşturduğu, anılan maddelerdeki suçun takibinin şikayete bağlı olmadığı ve resen kovuşturulması gerektiği gözetilmeden, şikayetten vazgeçme sebebiyle düşme kararı verilmesi,

SONUÇ : Kanuna aykırı ve O Yer Cumhuriyet Savcılarının temyiz nedenleriyle tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden hükümlerin BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 10.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: