5237 Sayılı TCK Madde 117 İçtihat

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ E. 2010/31353

T.C.

YARGITAY

4. CEZA DAİRESİ

E. 2010/31353

K. 2013/18023

T. 10.6.2013

• İŞ VE ÇALIŞMA HÜRRİYETİNİN İHLALİ SUÇU ( Protokole Konu Hisse Devrinin Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin İş Yerinin Suç Tarihi İtibariyle Ortaklarının Araştırılarak Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Belirlenmesi Gerektiği )

• HİSSE DEVRİ ( İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçu – Katılanlarla Sanığın Oğlu Arasında Düzenlenen Protokol Katılanın Hisse Devrinin Resmi Olarak Gerçekleşmediğini Beyan Etmesi Karşısında Devrin Gerçekleşip Gerçekleşmediği ve Ortakları Araştırılarak Karar Verileceği )

• İŞ YERİ ORTAKLARI ( İş ve Çalışma Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçu – Protokole Konu Hisse Devrinin Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin İş Yerinin Suç Tarihi İtibariyle Ortaklarının Araştırılarak Sonucuna Göre Sanığın Hukuki Durumunun Belirleneceği )

5237/m.117

ÖZET : Katılanlarla sanığın oğlu arasında düzenlenen protokol, katılanın hisse devrinin resmi olarak gerçekleşmediğini beyan etmesi karşısında, protokole konu hisse devrinin gerçekleşip gerçekleşmediğinin, iş yerinin suç tarihi itibariyle ortaklarının araştırılarak, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerekir.

DAVA : Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak:

1- )Katılanlarla sanığın oğlu M. K. arasında düzenlenen 25.1.2008 tarihli protokol, katılan A.’nin hisse devrinin resmi olarak gerçekleşmediğini beyan etmesi karşısında, protokole konu hisse devrinin gerçekleşip gerçekleşmediğinin, iş yerinin suç tarihi itibariyle ortaklarının araştırılarak, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerektiği gözetilmeden, eksik incelemeyle hüküm kurulması,

2- )Kabule göre de,

Kayden sabıkasız olan, şahsi halleri duruşmadaki tutum ve davranışları olumlu görülerek hakkında takdiri indirim uygulanan, yeniden suç işlemeyeceği kanaatine varılarak hükmolunan hapis cezası ertelenen sanığın, sübuta eren iş ve çalışma hürriyetinin ihlali suçunda katılanların veya kamunun ne şekilde maddi nitelikte bir zararının olduğu mahkemece saptanıp, sanıktan tespit edilen bu zararı giderip gidermeyeceği sorulup, sanığın kişilik özellikleriyle duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç işleyip işlemeyeceği değerlendirilerek hükmün açıklanmasının geri bırakılıp bırakılmayacağı konusunda bir karar verilmesi gerekirken, belirtilen eksiklik yerine getirilmeden “olay sebebiyle zararlarının karşılanmadığını bildirmeleri sebebiyle sanığın tekrar suç işlemeyeceği hususunda mahkememizce olumlu kanaate varılmadığından” biçimindeki yetersiz gerekçeyle eksik inceleme sonucu hüküm kurulması,

SONUÇ : Kanuna aykırı ve sanık M. K. müdafiinin temyiz nedenleriyle tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden hükmün BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 10.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: