5237 Sayılı TCK Madde 117 İçtihat

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ E. 2010/28583

T.C.

YARGITAY

4. CEZA DAİRESİ

E. 2010/28583

K. 2013/6398

T. 7.3.2013

• ÇALIŞMA HÜRRİYETİNİ İHLAL ( Sanığın Katılanları Silahla Tehdit Edip Basit Tıbbi Müdahaleyi Gerektirir Şekilde Yaralama Eyleminde Zincirleme Suç Gereğince Ceza Tayini Gerektiği – Ayrıca Yaralama Suçundan da Hüküm Kurulamayacağı )

• SİLAHLA TEHDİT ( Çalışma Hürriyetini İhlal Amacıyla Katılanların Basit Tıbbi Müdahaleyi Gerektirir Şekilde Yaralandığı – Maddede Öngörülen Suçun Cebir Unsuru Olduğu/Çalışma Hürriyetini İhlal ve Zincirleme Suç Maddeleri Gereğince Ceza Verilmesi Gerektiği )

• ZİNCİRLEME SUÇ ( Yaralamanın Çalışma Hürriyetini İhlal Suçunun Cebir Unsuru Olduğu – Çalışma Hürriyetini İhlal ve Zincirleme Suç Maddeleri Gereğince Ceza Tayini Gerektiği/Ayrıca Yaralama Suçundan da Hüküm Kurulmasının Hukuka Aykırı Olduğu )

• YARALAMA EYLEMİNİN İKİ KİŞİYE KARŞI GERÇEKLEŞMESİ ( Sanığın Yaralama Eylemini İki Katılana Karşı Gerçekleştirdiği – İki Ayrı Ceza Tayini Yerine Tek Suçtan Ceza Verilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu )

5237/m. 43, 86, 117/1, 119/2

ÖZET : Sanığın, çalışma hürriyetini ihlal amacıyla iki katılanı silahla tehdit edip basit tıbbi müdahaleyi gerektirir şekilde yaralaması eyleminde, yaralamanın maddede öngörülen suçun cebir unsuru olması karşısında, Çalışma Hürriyetini İhlal ve Zincirleme Suç maddeleri gereğince ceza tayini gerekirken, ayrıca yaralama suçundan da hüküm kurulması ve sanığın yaralama eylemini iki katılana karşı gerçekleştirdiği halde iki ayrı ceza tayini yerine tek suçtan ceza verilmesi hukuka aykırıdır.

DAVA : Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1- Sanığın, çalışma hürriyetini ihlal amacıyla iki katılanı silahla tehdit edip basit tıbbi müdahaleyi gerektirir şekilde yaralaması eyleminde, yaralamanın maddede öngörülen suçun cebir unsuru olması karşısında, TCK’nın 119/2. maddesi yollamasıyla 117/1, 43. maddeleri gereğince ceza tayini gerekirken, ayrıca yaralama suçundan da hüküm kurulması,

2- Kabule göre de;

Sanığın yaralama eylemini iki katılana karşı gerçekleştirdiği halde iki ayrı ceza tayini yerine tek suçtan ceza verilmesi,

SONUÇ : Kanuna aykırı ve sanık A.’in temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce kısmen yerinde görüldüğünden, 1412 sayılı CMUK’nın 326/ son maddesi saklı kaymak kaydıyla HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 07.03.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: