5237 Sayılı TCK Madde 116 İçtihat

YARGITAY 2. CEZA DAİRESİ E. 2014/27662

T.C.

YARGITAY

2. CEZA DAİRESİ

E. 2014/27662

K. 2014/22773

T. 1.10.2014

• TEMYİZ SÜRESİNİN SON GÜNÜNÜN ADLİ TATİLE RASTLAMASI ( Temyiz Süresinin Tatilin Bittiği Günden İtibaren Üç Gün Uzayacağı – C. Savcısının Temyiz İsteminin Süresinde Olduğunun Kabul Edileceği )

• C. SAVCISININ TEMYİZ TALEBİ ( Temyiz Süresinin Son Gününün Adli Tatile Rastladığı – Temyiz Süresinin Tatilin Bittiği Günden İtibaren Üç Gün Uzayacağı/C. Savcısının Temyiz İsteminin Süresinde Olduğunun Kabul Edilmesi Gerektiği )

• HÜKÜM İLE GEREKÇE ARASINDA ÇELİŞKİ YARATILMASI ( Hırsızlık ve Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçunda Suça Sürüklenen Çocuklar Hakkında Beraat Kararı Verildiği – Gerekçe Kısmında Dosya İle İlgisi Bulunmayan Kişi Hakkında Başka Suçlara Dair Açıklamalara Yer Verilerek Hüküm İle Gerekçe Arasında Çelişki Yaratılamayacağı )

• HIRSIZLIK VE MALA ZARAR VERME ( Suça Sürüklenen Çocuklar Hakkında Beraat Kararı Verildiği – Gerekçe Kısmında Dosya İle İlgisi Bulunmayan Kişi Hakkında Başka Suçlara Dair Açıklamalara Yer Verilerek Hüküm İle Gerekçe Arasında Çelişki Yaratılamayacağı )

5271/m.331

5237/m.116, 141, 151

ÖZET : Bir aylık temyiz süresinin son günün adli tatile rastlaması sebebiyle tatilin bittiği günden itibaren üç gün uzayacağından, O yer Cumhuriyet Savcısının temyiz isteminin süresinde olduğu kabul edilmelidir.

Hırsızlık, konut dokunulmazlığını bozma ve mala zarar verme suçlarından açılan kamu davasında suça sürüklenen çocuklar hakkında atılı suçlardan beraat kararı verildiği halde, gerekçeli kararın başlığı ile gerekçe kısmında dosyayla ilgisi bulunmayan adı geçen hakkında kasten yaralama ve 6136 Sayılı Yasaya aykırılık suçlarına dair bilgi ve açıklamalara yer verilmek suretiyle hüküm ile gerekçe arasında çelişki yaratılması hukuka aykırıdır.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Suça sürüklenen çocuklar H. A. ve M. Ç. hakkında hırsızlık, konut dokunulmazlığını bozma ve mala zarar verme suçlarından açılan kamu davası sonucunda 19.6.2013 tarihli hüküm fıkrasına göre suça sürüklenen çocuklar hakkında atılı suçlardan beraat kararı verildiği ve kısa kararın verildiği 19.6.2013 tarihi esas alındığından O yer Cumhuriyet Savcısının 29.7.2013 tarihli temyiz isteminin süresinde olmadığı, ancak görüldüyse gönderilen dosyada gerekçeli kararın başlığı ile gerekçe kısmının ise dosyayla ilgisi bulunmayan S. A. hakkında kasten yaralama ve 6136 Sayılı Yasaya aykırılık suçlarına dair olduğu ve başlık kısmında karar tarihinin 21.6.2013 olarak yazılması suretiyle yanıltılmaya neden olunması karşısında; 21.6.2013 günü başlayan bir aylık temyiz süresinin son günün adli tatile rastlaması sebebiyle CMK’nın 331/4. maddesi gereğince tatilin bittiği günden itibaren üç gün uzayacağından, O yer Cumhuriyet Savcısının temyiz isteminin süresinde olduğu kabul edilerek yapılan incelemede;

Suça sürüklenen çocuklar H. A. ve M. Ç. hakkında hırsızlık, konut dokunulmazlığını bozma ve mala zarar verme suçlarına açılan kamu davası sonucunda 19.6.2013 tarihli oturumda tefhim edilen hüküm fıkrasına göre suça sürüklenen çocuklar hakkında atılı suçlardan beraat kararı verildiği halde, gerekçeli kararın başlığı ile gerekçe kısmında dosyayla ilgisi bulunmayan S. A. hakkında kasten yaralama ve 6136 Sayılı Yasaya aykırılık suçlarına dair bilgi ve açıklamalara yer verilmek suretiyle hüküm ile gerekçe arasında çelişki yaratılması,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, O yer Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan diğer yönleri incelenmeyen hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 01.10.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: