5237 Sayılı TCK Madde 116 İçtihat

YARGITAY 13. CEZA DAİRESİ E. 2014/27074

T.C.

YARGITAY

13. CEZA DAİRESİ

E. 2014/27074

K. 2014/25606

T. 16.9.2014

• MALA ZARAR VERME ( Kesintili Zamanaşımının Dolduğu )

• ZAMANAŞIMI ( Mala Zarar Verme – Kesintili Zamanaşımının Dolduğu )

• YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ ( Hırsızlık ve Konut Dokunulmazlığının İhlali – Sanığın İşlediği Fiilin Hukuki Anlam ve Sonuçlarını Algılama ve Bu Fiille İlgili Olarak Davranışlarını Yönlendirme Yeteneğinin Olup Olmadığı Konusunda Uzman Hekim Raporu Aldırılacağı )

• HIRSIZLIK ( Sanığın İşlediği Fiilin Hukuki Anlam ve Sonuçlarını Algılama ve Bu Fiille İlgili Olarak Davranışlarını Yönlendirme Yeteneğinin Olup Olmadığı Konusunda Uzman Hekim Raporu Aldırılacağı )

• SOSYAL İNCELEME RAPORU ( Suç Tarihinde 12-15 Yaş Grubunda Bulunduğu Anlaşılan Sanık Hakkında Sosyal İnceleme Raporu Aldırılacağı )

• KISA SÜRELİ HAPİS CEZASI ( Suç Tarihinde 12-15 Yaş Grubunda Olan Sanık Hakkında Hükmolunan Kısa Süreli Hapis Cezalarının Adli Para Cezası ya da Seçenek Tedbirlere Çevrilmesi Gereği )

• KONUT DOKUNULMAZLIĞINI BOZMA ( Birden Fazla Kişi İle Birlikte İşlendiğinin Gözetileceği )

5395/m.35

5237/m.50, 116, 119, 142

ÖZET : Mala zarar verme suçunda; kesintili zamanaşımının dolduğu gözetilmelidir.

Hırsızlık ve konut dokunulmazlığının ihlali suçlarında 12 yaşını doldurmuş, 15 yaşını doldurmamış olan sanık hakkında, işlediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılama ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin olup olmadığı konusunda uzman hekim raporu aldırılmaması,

Suç tarihinde 12-15 yaş grubunda bulunduğu anlaşılan sanık hakkında Sosyal İnceleme Raporu aldırılması gerekir.

Suç tarihinde 12-15 yaş grubunda olan sanık hakkında hükmolunan kısa süreli hapis cezalarının, adli para cezası ya da seçenek tedbirlere çevrilmesi gerekir.

Sanık hakkında konut dokunulmazlığını bozma suçunun birden fazla kişi ile birlikte işlendiği gözetilmelidir.

DAVA : Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

KARAR : A- ) Sanık hakkında mala zarar verme suçundan kurulan hükmün temyiz incelemesinde;

Suç tarihi itibariyle 12-15 yaş arasında olan sanığın eylemine uyan TCK.’nın 151/1. maddesinde tanımlanan mala zarar verme suçunun gerektirdiği cezanın türü ve üst sınırına göre, aynı Kanunun 66/1-e ve 66/2 ve 67/4 maddelerinde öngörülen 6 yıllık kesintili zamanaşımının, suç tarihi tarihi olan 03.06.2005 gününden inceleme tarihine kadar geçmiş bulunması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık M. A. müdafiinin temyiz itirazı bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan sebeple isteme uygun olarak BOZULMASINA, bozma nedeni yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, 5320 Sayılı Kanunun 8/1. maddesi yollamasıyla 1412 Sayılı CMUK’un 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak sanık hakkındaki kamu davasının 5271 Sayılı CMK’nın 223/8 maddesi uyarınca zamanaşımı sebebiyle DÜŞMESİNE,

B- ) Sanık hakkında hırsızlık ve konut dokunulmazlığının ihlali suçlarından kurulan hükümlerin temyiz incelemesine gelince;

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre; suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşılmış, diğer temyiz itirazları da yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1- ) Suç tarihinde 12 yaşını doldurmuş, 15 yaşını doldurmamış olan sanık hakkında, işlediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılama ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin olup olmadığı konusunda uzman hekim raporu aldırılmaması,

2- ) Suç tarihinde 12-15 yaş grubunda bulunduğu anlaşılan sanık hakkında Sosyal İnceleme Raporu aldırılması gerektiği gözetilmeyerek 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nun 35. maddesine aykırı davranılması,

3- ) Suç tarihinde 12-15 yaş grubunda olan sanık hakkında hükmolunan kısa süreli hapis cezalarının, TCK’nın 50/1-a maddesinde yazılı adli para cezası ya da seçenek tedbirlere çevrilmesi gerektiği halde yazılı şekilde hüküm kurulması,

4- ) Sanık hakkında geceleyin konut dokunulmazlığının ihlali suçundan ceza verilirken kanun maddesinin TCK’nun 116/4. maddesi yerine 142/1-b maddesi olarak yanlış yazılması,

5- ) Sanık hakkında konut dokunulmazlığını bozma suçunun birden fazla kişi ile birlikte işlenmesi halini düzenleyen 5237 Sayılı TCK’nın 119/1-c maddesinin uygulanmaması suretiyle eksik ceza tayini,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanık M. A. müdafinin temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükümlerin açıklanan sebeplerle tebliğnameye aykırı olarak BOZULMASINA, 16.09.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: