5237 Sayılı TCK Madde 116 İçtihat

YARGITAY 13. CEZA DAİRESİ E. 2013/33497

T.C.

YARGITAY

13. CEZA DAİRESİ

E. 2013/33497

K. 2014/25197

T. 11.9.2014

• İŞYERİ DOKUNULMAZLIĞININ İHLALİ ( Asma Kilitlerden Birini Kırıp Diğerini Açamadan Tanığın Seslenmesi Üzerine Kaçtığı/Sanığın Tek Bir Eylem İle Hırsızlığa Teşebbüs İle Birlikte Bu Suçu İşlediği – Suçlardan Ağır Olan Hırsızlığa Teşebbüs Suçundan Cezalandırılacağı )

• SUÇLARIN İÇTİMAI/FİKRİ İÇİMA ( Tek Bir Fiil İle Hırsızlığa Teşebbüs İle İşyeri Dokunulmazlığının İhlali Suçlarını İşlediği – Yalnızca Suçlardan Ağır Olan Hırsızlığa Teşebbüs Suçundan Cezalandırılacağı )

• HIRSIZLIĞA TEŞEBBÜS ( İşyerinin Asma Kilitlerinden Birini Kırıp Diğerini Açamadan Tanığın Seslenmesi Üzerine Kaçtığı – Fikri İçtima Hükümlerine Göre Yalnızca Suçlardan Ağır Olan Hırsızlığa Teşebbüs Suçundan Cezalandırılacağı )

5237/m. 35, 44/1, 141, 116/2

ÖZET : Dava, işyeri dokunulmazlığını ihlal suçuna ilişkindir.

Sanık, arkadaşları ile birlikte mağdurun işyerinin kepenkinin bir asma kilidini kırmış ancak diğer asma kilidi açıp, içeri giremeden tanığın seslenmesi üzerine arkadaşları ile birlikte kaçmıştır.

Sanık tek bir eylem ile hırsızlık suçuna teşebbüs suçu ile birlikte işyeri dokunulmazlığını ihlal suçuna teşebbüs suçunu da işlemiştir.

İşlediği bir fiil ile birden fazla farklı suçun oluşmasına sebebiyet veren kişi, bunlardan en ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı cezalandırılır. En ağır olan hırsızlığa teşebbüs suçu olduğundan, sanık ayrıca işyeri dokunulmazlığını ihlal suçuna teşebbüsten cezalandırılamaz.

DAVA : Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

KARAR : I- )Sanık hakkında hırsızlık ve mala zarar verme suçlarından kurulan hükümlerin incelemesinde;

Tekerrüre esas hükümlülüğü bulunan sanık hakkında 5237 sayılı TCK’nın 58.maddesinin uygulanmaması karşı temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre sanık A. K.’ın temyiz itirazı yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle, eleştiri dışında, usul ve yasaya uygun bulunan hükmün istem gibi ONANMASINA,

II- )Sanık hakkında işyeri dokunulmazlığını ihlal suçundan kurulan hükmün temyiz incelemesine gelince ;

Tekerrüre esas hükümlülüğü bulunan sanık hakkında 5237 sayılı TCK’nın 58.maddesinin uygulanmaması, karşı temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

1- )Sanığın arkadaşları ile birlikte mağdurun işyerinin kepenginin bir asma kilidini kırdığı ancak diğer asma kilidi açıp, içeri giremeden tanık Fatih’in seslenmesi üzerine arkadaşları ile birlikte kaçtığı, sanığın tek bir eylem ile hırsızlık suçuna teşebbüs suçu ile birlikte işyeri dokunulmazlığını ihlal suçuna teşebbüs suçunu da işlediğinin anlaşılması karşısında; 5237 sayılı TCK’nın 44/1. maddesinde belirtilen “İşlediği bir fiil ile birden fazla farklı suçun oluşmasına sebebiyet veren kişi, bunlardan en ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı cezalandırılır” hükmü gereğince, en ağır olan hırsızlığa teşebbüs suçu dışında ayrıca işyeri dokunulmazlığını ihlal suçuna teşebbüsten cezalandırılamayacağı gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi,

2- )Kabule göre de; işyeri dokunulmazlığını ihlal suçunun teşebbüs aşamasında kaldığının gözetilmemesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanık temyiz itirazı bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 11.09.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: