5237 Sayılı TCK Madde 110 İçtihat

YARGITAY 14. CEZA DAİRESİ E. 2011/9965

T.C.

YARGITAY

14. CEZA DAİRESİ

E. 2011/9965

K. 2013/3046

T. 20.3.2013

• KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA SUÇU ( Sanığın Soruşturma Başlamadan Mağduru Zarar Vermeksizin Güvenli Bir Yerde Serbest Bırakması/Cezadan İndirim – Davada 5237 S.K. 110 M. Şartlarının Oluşup Oluşmadığının Gözetilmesi Gerektiği/Etkin Pişmanlık )

• MAĞDURELERİN ELLERİNİN BAĞLANMASI ( Mağdurenin Kaçırılmasını Sağlamak İçin Gerçekleştirilen Eylemin Daha Sonradan Herhangi Bir Zarar Verilmeksizin Serbest Bırakılıdğı – Serbest Bırakma Nedeniyle Cezai İndirim Yapılacağı/Etkin Pişmanlık )

• CEZANIN FAZLA TAYİN EDİLMESİNİN HATALI OLDUĞU ( Mağdurelerin Güvenli Bir Şekilde Serbest Bırakıldığının Gözetileceği )

• KIZ KAÇIRMA ( Mağdureyi Kaçırmak İçin Gittikleri Dağda Diğer Mağdureleri Etkisiz Halde Getiren Sanıkların Kaçırma Eylemine Katıldıkları Gözetilmesi Gereği/Eksik Ceza Tayinin Hatalı Olduğunun Kabulü – 5237 S.K. 39/1 M.Uygulanamayacağı )

• MAĞDURENİN KILIK KIYAFETİNDEN ZORLA KAÇIRILDIĞININ ANLAŞILABİLDİĞİ ( Rızasıyla Kaçtığına Dair Hazırladığı Yazıyı İmzalattıktan Sonra Mağdureyi Diğer Sanıkları Aracına Alıp Başka Bir Köye Götürme Eylemi – Suça Katılmanın Gerçekleştiği )

5237/m. 37/1,39/1,109,110

ÖZET : Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan sanıklardan, H. Y. ile H. S’in mağdureler N. ve Z.’ye karşı eylemlerinde, M’nin kaçırılmasını sağlamak maksadıyla mağdureler N. ile Z.’yi tutup eşarpla ellerini bağlayan sanıklar H. Y. ile H. S’in, M.’nin diğer sanıklarca götürülmesinden sonra adları geçen mağdureleri kendilerine herhangi bir zarar vermeksizin serbest bırakıp, olay yerinden ayrıldıklarının dosya içeriğinden anlaşılması karşısında, haklarında koşulları oluştuğu halde TCK. nın 110. maddesinin uygulanmaması suretiyle cezaların fazla tayini ve sanıklar H. Y. ile H. S.’in, diğer sanıklar ile mağdure M.’yi kaçırmak için gittikleri dağda mağdureler N. ile Z.’yi etkisiz hale getirmek suretiyle diğer sanıkların, M.’yi kaçırması eylemine TCK. nın 37/1. maddesi kapsamında katıldıkları anlaşıldığı halde, haklarında TCK. nın 39/1. maddesinin uygulanması suretiyle cezalarının eksik tayini hatalıdır. Sanık K.’in olay gecesi evine diğer sanıklar C., A. ve M. tarafından getirilen mağdure M.’nin kıyafeti ile durumundan zorla kaçırıldığını anladığı halde rızasıyla kaçtığına dair hazırladığı yazıyı imzalattıktan sonra mağdureyi diğer sanıklar C., A. ve M.’le beraber aracına alıp başka bir köyde oturan sanık M.’nın evine getirmesi suretiyle atılı suça katıldığı anlaşıldığı halde, hakkında TCK. nın 39/1. maddesinin uygulanması suretiyle cezasının eksik tayini ve Mağdure M.’nin aşamalardaki anlatımları, savunmalar, bir kısım tanık beyanları ile tüm dosya kapsamı nazara alındığında adları geçen sanıkların mağdure M.’nin zorla kaçırılması eylemine katılmadıkları gibi, sonraki aşamalarda da zorla kaçırıldığını bilerek değişik yerlerde hürriyetinden yoksun kılınması eylemine bilinçli şekilde iştiraklerinin olduğuna dair kesin ve inandırıcı kanıt bulunmadığı gözetilerek, atılı suçtan beraatlerine karar verilmesi gerekir.

DAVA : Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan sanıklar C. A, H. A, M. K, H. Y, R. A, E. Z. ( Y ), A. Y, B. A, K. Ç, H. E, M. Z, M. A ile G. Z’ın yapılan yargılamaları sonunda; sanıklar C, H.A, M, H.Y, R., A., B, K, H.E, M. ile M.’in atılı suçtan mahkûmiyetlerine ( sanık M. hakkında üç kez, sanıklar H. Y. ile H. A.’in ikişer, diğer sanıkların birer kez ve sanıklar G. ile E.’nın beraatlerine dair Kiraz Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 25.12.2008 gün ve 2006/240 Esas, 2008/277 Karar sayılı hükümlerin süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanıklar C., H. A., M., H. Y., R., A., B., K., H. E., M. ve M. müdafileri ile katılanlar vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından tebliğname ile Daireye gönderilmekle incelendi;

Hükmedilen ceza miktarları nazara alınarak sanıklar C., M., H. Y., A., H. A. müdafilerinin duruşmalı inceleme taleplerinin 5320 Sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek CMUK. nın 318. maddesi gereğince reddiyle, incelemenin duruşmasız yapılmasına karar verilmekle gereği düşünüldü:

KARAR : Sanıklar C. ile A. haklarında mağdure E.’ye karşı ve sanık M. hakkında mağdureler N., E., Z.’ye karşı işledikleri kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan kurulan mahkûmiyet hükümleri ile sanıklar G. ve E. haklarında verilen beraat kararlarının incelenmesinde;

Delillerle iddia ve savunma, duruşma göz önünde tutularak tahlil ve takdir edilmiş sübutu kabul olunan fiillerin unsurlarına uygun şekilde tavsif ve tatbikatları yapılmış bulunduğundan, sanıklar C., A., M. müdafilerinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle adları geçen sanıklar haklarında kurulup usul ve yasaya uygun olan mahkûmiyet hükümlerinin ve katılanlar vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, delilleri takdir ve gerekçesi gösterilmek suretiyle sanıklar G. ile E. haklarında verilen beraat kararlarının ONANMASINA,

Sanık H. Y.’ün mağdureler N. ile E.’ye, sanık H. S. ‘in mağdureler Z. ile E.’ye ve sanık K.’in ise mağdure E.’ye karşı işledikleri kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan kurulan mahkûmiyet hükümlerinin incelenmesinde;

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Sanıklar H. Y. ile H. S’in mağdureler N. ve Z.’ye karşı gerçekleştirdikleri kişiyi hürriyetinden yoksun kılma eylemlerinde, M’nin kaçırılmasını sağlamak maksadıyla mağdureler N. ile Z.’yi tutup eşarpla ellerini bağlayan sanıklar H. Y. ile H. S’in, M.’nin diğer sanıklarca götürülmesinden sonra adları geçen mağdureleri kendilerine herhangi bir zarar vermeksizin serbest bırakıp, olay yerinden ayrıldıklarının dosya içeriğinden anlaşılması karşısında, haklarında koşulları oluştuğu halde TCK. nın 110. maddesinin uygulanmaması suretiyle cezaların fazla tayini,

Sanıklar H. Y. ile H. S.’in, diğer sanıklar C., A. ve M.’le beraber mağdure M.’yi kaçırmak için gittikleri dağda mağdureler N. ile Z.’yi etkisiz hale getirmek suretiyle diğer sanıkların, M.’yi kaçırması eylemine TCK. nın 37/1. maddesi kapsamında katıldıkları anlaşıldığı halde, haklarında TCK. nın 39/1. maddesinin uygulanması suretiyle cezalarının eksik tayini,

Sanık K.’in olay gecesi evine diğer sanıklar C., A. ve M. tarafından getirilen mağdure M.’nin kıyafeti ile durumundan zorla kaçırıldığını anladığı halde rızasıyla kaçtığına dair hazırladığı yazıyı imzalattıktan sonra mağdureyi diğer sanıklar C., A. ve M.’le beraber aracına alıp başka bir köyde oturan sanık M.’nın evine getirmesi suretiyle atılı suça TCK. nın 37/1. maddesi kapsamında katıldığı anlaşıldığı halde, hakkında TCK. nın 39/1. maddesinin uygulanması suretiyle cezasının eksik tayini,

Sanıklar H. R, R., M., B. ile M. haklarında kurulan mahkûmiyet hükümlerinin temyiz incelemesine gelince,

Mağdure M.’nin aşamalardaki anlatımları, savunmalar, bir kısım tanık beyanları ile tüm dosya kapsamı nazara alındığında adları geçen sanıkların mağdure M.’nin zorla kaçırılması eylemine katılmadıkları gibi, sonraki aşamalarda da zorla kaçırıldığını bilerek değişik yerlerde hürriyetinden yoksun kılınması eylemine bilinçli şekilde iştiraklerinin olduğuna dair kesin ve inandırıcı kanıt bulunmadığı gözetilerek, atılı suçtan beraatlerine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde mahkûmiyetlerine hükmedilmesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı, katılanlar vekili, sanıklar H. Y H.A, K.H E, R, M, B. ve M. müdafilerinin temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görüldüğünden, hükümlerin 5320 Sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek CMUK. nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 20.03.2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: