5237 Sayılı TCK Madde 109 İçtihat

YARGITAY 14. CEZA DAİRESİ E. 2014/4289

T.C.

YARGITAY

14. CEZA DAİRESİ

E. 2014/4289

K. 2014/10299

T. 23.9.2014

• KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN BIRAKMA ( Sanığın Mağdureye “Benimle Gel Gelmezsen Öldürürüm” Diyerek Zorla Götürdüğü Evde Alıkoyduğu – Fiili İşlemek İçin Tehdit Etmesi Nedeniyle Suçun Nitelikli Halinden Hüküm Kurulacağı )

• BENİMLE GEL GELMEZSEN ÖLDÜRÜRÜM SÖZLERİ ( Tehdit İçerdiği – Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma Suçunun Nitelikli Halinden Hüküm Kurulacağı )

• FİİLİ İŞLEMEK İÇİN TEHDİT ( Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma Suçu – Sanığın Mağdureye “Benimle Gel Gelmezsen Öldürürüm” Diyerek Zorla Götürdüğü Evde Alıkoyduğu )

5237/m. 109

ÖZET : Sanığın mağdurenin yanına yaklaşıp kolundan tutarak “benimle gel, gelmezsen öldürürüm” demek suretiyle zorla tren garı civarında bulunan boş inşaat halindeki bir eve götürüp alıkoyduğu ve cinsel istismarda bulunduğu olayda, sanığın fiili işlemek için mağdureyi tehdit etmesi nedeniyle, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçunun nitelikli hali yerine basit halinden hüküm kurulması doğru değildir.

DAVA : Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle 28.6.2014 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda değişiklik yapan 6545 Sayılı Kanun ile getirilen düzenlemeler de gözetilerek dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Sanık hakkında çocuğun basit cinsel istismarı suçundan verilen hükmün incelenmesinde;

Delillerle iddia ve savunma, duruşma göz önünde tutularak tahlil ve takdir edilmiş sübutu kabul olunan fiilin unsurlarına uygun şekilde tavsif ve tatbikatı yapılmış bulunduğundan, sanık müdafiin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA,

Sanık hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan verilen hükme dair temyize gelince;

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma ve kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazların reddine,

Ancak;

Oluşa uygun kabule göre; sanığın olay günü mağdurenin yanına yaklaşıp kolundan tutarak “benimle gel, gelmezsen öldürürüm” demek suretiyle zorla tren garı civarında bulunan boş inşaat halindeki bir eve götürüp alıkoyduğu ve cinsel istismarda bulunduğu olayda, sanığın TCK.nın 109/2. maddesi gereğince cezalandırılması yerine, yazılı şekilde TCK.nın 109/1. maddesinden hüküm kurulması,

SONUÇ : Kanuna aykırı, sanık müdafiin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün kazanılmış hak saklı kalmak kaydıyla, 5320 Sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek 1412 Sayılı CMUK.nın 321 ve 326. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 23.09.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: