5237 Sayılı TCK Madde 109 İçtihat

YARGITAY 6. CEZA DAİRESİ E. 2011/21386

T.C.

YARGITAY

6. CEZA DAİRESİ

E. 2011/21386

K. 2014/14108

T. 8.7.2014

• ZORLA SENET İMZALATMA EYLEMİ (Sanığın Alacak Miktarından Fazla Olarak Katılandan Hukuki Bir Alacağı Bulunmayan Sanık İle Birlikte Katılana Zorla Senet İmzalatma Eyleminin Yağma Suçunu Oluşturduğu Gözetilmeden Kanıtların Takdirinde ve Suç Vasfında Yanılgıya Düşülerek Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı)

• YAĞMA SUÇU (Sanığın Alacak Miktarından Fazla Olarak Katılandan Hukuki Bir Alacağı Bulunmayan Sanık İle Birlikte Katılana Zorla Senet İmzalatma Eyleminin Yağma Suçunu Oluşturduğu)

• ÖZGÜRLÜĞÜ KISITLAMA SUÇU (Sanığın Alacak Miktarından Fazla Olarak Katılandan Hukuki Bir Alacağı Bulunmayan Sanık İle Birlikte Katılana Zorla Senet İmzalatma Eyleminin Yağma Suçu ile Birlikte Oluştuğu)

765/m.499/1

5237/m.109/2-3-(a-b),149/1-a-c-d

ÖZET : Sanığın alacak miktarından fazla olarak katılandan hukuki bir alacağı bulunmayan sanık ile birlikte katılana zorla senet imzalatma eyleminin 765 sayılı TCK’nun 499/1. maddesinde düzenlenen yağma; 5237 sayılı TCK’nun 149/1-a-c-d maddelerinde düzenlenen yağma suçu ile, aynı Yasanın 109/2-3-(a-b) maddesinde düzenlenen özgürlüğü kısıtlama suçunu oluşturduğu gözetilmeden, kanıtların takdirinde ve suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamıştır.

DAVA : Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : Oluşa, dosya içeriğine, mağdur ve tanık beyanları ile sanıkların kaçamaklı savunmalarına göre, katılan Ahmet’in sanık Veli’den1 milyar TL borç para aldığı, karşılığında 2,5.milyar TL senet düzenlediği, sanığın tefecilik yapması nedeni ile 1 milyara 7 ay vade yaparak 2,5 milyar TL borçlandığı, senedin vadesi geldiğinde katılan’ın sanık Veli’ye 1 milyar TL ödeme yaptığı, katılan tarafından yapılan ödemenin senedin arkasına yazılmasını istendiğinde, yanlarında bulunan sanık Selahattin’in arkadaş olmaları nedeni ile buna gerek olmadığını söyleyip talebini reddettikleri, bir hafta sonra katılan Ahmet kahvede otururken sanıkların konuşmak bahanesi ile yanlarına çağırdıkları, yolda yürümeye başladıkları aniden sanık Veli’nin evine zorla soktukları sanık Selahattin’in evde kafasına tabanca dayayarak bir adet 3,5 milyar TL ve bir adet de boş senedi zorla imzalatıp serbest bıraktıkları, katılan on gün sonra sanık Selahattin ile yolda karşılaştıklarında, para biriktirdiğini senet bedelini ödeyeceğini söylediğinde, adı geçen sanığın “Artık çok geç olabilir senet kimde çıkar” diye söylediğini, senedin ciro edildiğini düşünen katılan Ahmet’in savcılığa giderek şikayetçi olduğu, bir hafta sonra da katılana zorla imzalatılan senedin üçüncü bir kişi tarafından takibe konulduğunu öğrendiği, sanık Veli’nin aşamalardaki savunmalarında, olay tarihinden önce eşinden ayrıldığını, evinin bir kısım eşyalarını satması nedeni ile parası olduğunu, katılan Ahmet’e 17.5milyar TL borç para verip 20 milyarlık TL’lik senet aldığını üzerine atılı suçu kabul etmediğini sanık Selahattin ise aşamalarda atılı suçu kabul etmediği, tanık Cemal, sanık Veli’nin senet karşılığı katılan Ahmet’e 1 milyar lira verdiğini bildiğini, sanık Selahattin’in kardeşi tanık Seracettin ise sanık Veli’nin abisi Selahattin’e 2,5 ve 5 milyarlık senetleri verip tahsil etmesini istediğini bildiğini, tanık Kadri, sanık Veli’ye kalıp verdiğini karşılığında suça konu 20 milyarlık senedi alıp icraya verdiğini ifade ettiği, sanık Veli’nin evinde yapılan aramada, katılanın ifadelerinde belirttiği silahın bulunduğu, silahın kuru sıkı tabanca olduğu, 17.03.2004 günlü kolluk üst yazısında sanık Veli’nin maddi durumunun iyi olmadığı katılana 20 milyar borç veremeyeceği ve katılandan zorla alınan senedin 20 milyar olarak doldurulmuş olabileceğinin tespit edildiği’nin anlaşılması karşısında;

Sanık Veli’nin alacak miktarından fazla olarak katılan Ahmet’den hukuki bir alacağı bulunmayan sanık Selahattin ile birlikte katılana zorla senet imzalatma eyleminin 765 sayılı TCK’nun 499/1. maddesinde düzenlenen yağma; 5237 sayılı TCK’nun 149/1-a-c-d maddelerinde düzenlenen yağma suçu ile, aynı Yasanın 109/2-3-(a-b) maddesinde düzenlenen özgürlüğü kısıtlama suçunu oluşturduğu gözetilmeden, kanıtların takdirinde ve suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hüküm kurulması,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanıklar Veli ve Selahattin savunmanlarının temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle istem gibi BOZULMASINA, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi yollamasıyla 1412 sayılı CMUK’nun 326 /son maddesi uyarınca hükmolunan cezanın süresi-tür ve miktarı bakımından sanıkların kazanılmış haklarının korunmasına, 08.07.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: