5237 Sayılı TCK Madde 107 İçtihat

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ E. 2010/16698

T.C.

YARGITAY

4. CEZA DAİRESİ

E. 2010/16698

K. 2013/18026

T. 10.6.2013

• ŞANTAJ (Katılanlardan Para İstediği/İstediği Paranın Verilmemesi Halinde Katılanların Birlikte Çektikleri Fotoğrafları Herkese Göstererek Onları Rezil Edeceğini Söylediği – Zincirleme Suç Hükmünün Uygulanması Gerektiği)

• PARA VERİLMEMESİ HALİNDE KATILANLARI REZİL EDECEĞİNİ SÖYLEMESİ (Katılanların Birlikte Çektirdiği Fotoğrafları Köyün Kahvesinde Göstereceğini Söylerek Şantajda Bulunduğu – 5237 S.K. Md.43’ün Uygulanması Gerektiği)

• BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA (Kendi Alt Soyu Üzerindeki Velayet Vesayet ve Kayyımlık Yetkileri Yönünden Koşullu Salıverilme Tarihine Kadar Diğer Kişiler Yönünden Hapis Cezasının İnfazı Tamamlanıncaya Kadar)

• ZİNCİRLEME SUÇ (Sanığın Katılanlardan Para İstediği/Para Verilmemesi Halinde Katılanların Birlikte Çektirdiği Fotoğrafları Köyün Kahvesinde Göstereceğini Söylerek Şantajda Bulunduğu – 5237 S.K. Md.43’ün Uygulanması Gerektiği)

5237/m.107

ÖZET: Sanığın, gerek telefonla gerekse mesajla her iki katılanı aramak suretiyle para istediğinin, istediği paranın verilmemesi halinde, katılanların birlikte çektirdiği fotoğrafları köyün kahvesinde herkese göstereceğini, katılanları rezil edeceğini söylemek suretiyle şantajda bulunduğunun kabulü karşısında zincirleme suç hükmünün uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi,

T.C.K.nın 53/1 -(c) bendinde yer alan hak yoksunluğunun kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri yönünden koşullu salıverme tarihine kadar, diğer kişilere karşı belirtilen yetkiler yönünden mahkum olunan hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar geçerli olacağının gözetilmemesi hukuka aykırıdır.

DAVA : Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1-)Sanığın, gerek telefonla gerekse mesajla her iki katılanı aramak suretiyle para istediğinin, istediği paranın verilmemesi halinde, katılan İ..’yle birlikte çektirdiği fotoğrafları köyün kahvesinde herkese göstereceğini, katılanları rezil edeceğini söylemek suretiyle şantajda bulunduğunun kabulü karşısında. T.C.K.nın 43. maddesinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi.

2-)T.C.K.nın 53/1 -(c) bendinde yer alan hak yoksunluğunun kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri yönünden koşullu salıverme tarihine kadar, diğer kişilere karşı belirtilen yetkiler yönünden mahkum olunan hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar geçerli olacağının gözetilmemesi.

SONUÇ : Kanuna aykırı, katılanlar İ.D. ve Ş.D. ile sanık M.Ö. müdafiinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnamedeki onama düşüncesinin reddiyle hükmün BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 10.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: