5237 Sayılı TCK Madde 107 İçtihat

YARGITAY 2. CEZA DAİRESİ E. 2013/17823

YARGITAY

2. CEZA DAİRESİ

E. 2013/17823

K. 2014/7136

T. 17.3.2014

• ŞANTAJ (Mağdurdan Çaldığı Cüzdan İle Cüzdanın İçindeki Eşyaları İade Etmek İçin Ondan Para İsteyen Sanığın Eyleminde Suçun Öğelerinin Oluşmadığı)

• SUÇUN ÖĞELERİNİN OLUŞMAMASI (Şantaj – Mağdurdan Çaldığı Cüzdan İle Cüzdanın İçindeki Eşyaları İade Etmek İçin Ondan Para İsteyen Sanığın Eyleminde)

• ÇALDIĞI CÜZDANIN İÇİNDEKİ EŞYALARI İADE ETMEK İÇİN PARA İSTEME EYLEMİ (Şantaj Suçunun Öğelerinin Oluşmadığı)

• EŞYALARI İADE ETMEK İÇİN PARA İSTEME (Sanığın Mağdurdan Çaldığı Cüzdan İle Cüzdanın İçindeki Eşyaları İade Etmek İçin Para İstediği/Sanığın Eyleminde Şantaj Suçun Öğelerinin Oluşmadığı)

5237/m.107/1

ÖZET : Mağdurdan çaldığı cüzdan ile cüzdanın içindeki eşyaları iade etmek için ondan para isteyen sanığın eyleminde şantaj suçunun öğelerinin oluşmadığı gözetilmelidir.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : 1- Sanık hakkında hırsızlık suçundan kurulan hükmün incelenmesinde;

Yapılan duruşmaya toplanan delillere, gerekçeye, hakimin kanaat ve takdirine göre sanığın temyiz itirazları yerinde olmadığından reddiyle hükmün istem gibi ONANMASINA,

2- Sanık hakkında şantaj suçundan kurulan hükmün incelenmesinde;

O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz dilekçesinin 24.02.2012 tarihinde hakim tarafından havale edilmesi nedeniyle temyiz isteminin süresinde olduğu anlaşılmakla tebliğnamedeki red görüşüne katılınmamıştır.

Dosya içeriğine göre diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Şantaj suçunda korunan hukuki yarar bir kimsenin kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlamakla fesada uğratılan iradesidir. Şantaj para veya herhangi bir çıkar sağlama amacıyla bir kimseyi, kendisiyle ilgili lekeleyici gözden düşürücü bir haberi yayma veya açığa çıkarma tehdidiyle korkutmak olarak tanımlanabildiği gibi, “bir kişiye zarar verebilecek bir durumun açıklanması tehdidiyle para sızdırılmaya çalışılması” anlamına da gelmektedir.

Somut olayda; mağdurdan çaldığı cüzdan ile cüzdanın içindeki eşyaları iade etmek için mağdurdan para isteyen sanığın eyleminde şantaj suçunun öğelerinin oluşmadığı gözetilmeden, atılı suçtan mahkumiyetine karar verilmesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, O Yer Cumhuriyet Savcısı ve sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu sebepten dolayı isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 17.03.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: