5237 Sayılı TCK Madde 106 İçtihat

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ E. 2014/13044

T.C.

YARGITAY

4. CEZA DAİRESİ

E. 2014/13044

K. 2014/26665

T. 22.9.2014

• SİLAHLA TEHDİT SUÇU ( Sanığın Tehdit İçerikli Sözler Söyledikten Sonra Müştekinin Göreceği Şekilde Tüfeğini Alarak Evin Etrafında Gezdiği/Silahla Tehdit Suçunun Oluştuğu – Bu Suçun Kovuşturulmasının Şikayete Bağlı Olmadığı/Şikayetten Vazgeçme Sebebiyle Düşme Kararı Verilemeyeceği )

• ELDE TÜFEK İLE TEHDİT ( Sanığın Tehdit İçerikli Sözler Söyledikten Sonra Müştekinin Göreceği Şekilde Tüfeğini Alarak Evin Etrafında Gezdiği/Silahla Tehdit Suçunun Oluştuğu – Bu Suçun Kovuşturulmasının Şikayete Bağlı Olmadığı/Şikayetten Vazgeçme Sebebiyle Düşme Kararı Verilmemesi Gerektiği )

• ŞİKAYETTEN VAZGEÇME ( Silahla Tehdit Suçu – Bu Suçun Kovuşturulmasının Şikayete Bağlı Olmadığı/Şikayetten Vazgeçme Sebebiyle Düşme Kararı Verilemeyeceği )

5237/m. 106/2-a

ÖZET : İddianamede, sanığın tehdit içerikli sözler söyledikten sonra müştekinin de göreceği şekilde aracından tüfeğini alarak evin etrafında gezmesi biçiminde açıklanan eyleminin, silahla tehdit suçunu oluşturduğu ve bu suçun kovuşturulmasının şikayete bağlı olmadığı gözetilmeden, sanığın elinde silah bulunduğu halde tehdit içeren söz söylediği yönünde mahkumiyetine yeter kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı, sanığın olay sırasında elinde tüfek bulunmasının bu haliyle tehdit suçunu oluşturduğuna dair gerekçe ve şikayetten vazgeçme nedeniyle düşme kararı verilmesi hukuka aykırıdır.

DAVA : Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

İddianamede, sanığın “tehdit içerikli sözler söyledikten sonra müştekinin de göreceği şekilde aracından tüfeğini alarak evin etrafında gezmesi” biçiminde açıklanan eyleminin, TCK’nın 106/2-a maddesinde düzenlenen silahla tehdit suçunu oluşturduğu ve bu suçun kovuşturulmasının şikayete bağlı olmadığı gözetilmeden, “sanığın elinde silah bulunduğu halde tehdit içeren söz söylediği yönünde mahkumiyetine yeter kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı, sanığın olay sırasında elinde tüfek bulunmasının bu haliyle TCK’nın 106/1 2. cümlesinde düzenlenen sair tehdit suçunu oluşturduğuna dair” gerekçe ve şikayetten vazgeçme nedeniyle düşme kararı verilmesi,

SONUÇ : Kanuna aykırı ve O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 22.09.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: