5237 Sayılı TCK Madde 105 İçtihat

YARGITAY 2. CEZA DAİRESİ E. 2013/37109

T.C.

YARGITAY

2. CEZA DAİRESİ

E. 2013/37109

K. 2014/18594

T. 1.7.2014

• CİNSEL İSTİSMAR ( Sanığın 17 Yaşında Olan Katılana Ondan Çok Hoşlandığını Söyleyerek Katılanın Omzuna Elini Atıp Sarılmaya Çalıştığı – Suçun Oluştuğu )

• CİNSEL TACİZ ( Sanığın 17 Yaşında Olan Katılana Ondan Çok Hoşlandığını Söyleyerek Katılanın Omzuna Elini Atıp Sarılmaya Çalıştığı – Eylemin Cinsel İstismar Olduğu )

• SANIĞIN KATILANIN ELİNİ OMZUNA ATIP SARILMAYA ÇALIŞMASI ( Katılanın 17 Yaşında Olduğu/Sanığın Katılana Ondan Çok Hoşlandığını Söyleyerek Beline Sarıldığı – Eylemin Cinsel Taciz Değil Cinsel İstismar Olduğu )

5237/m.103, 105

ÖZET : Suç tarihinde 17 yaşında olan katılandan çok hoşlandığını söyleyerek, elini katılanın omzuna atıp, sarılmaya teşebbüs eden sanığın eyleminin cinsel suçuna uyduğu gözetilmeden cinsel taciz suçundan hüküm kurulması hukuka aykırıdır.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : I- Konut dokunulmazlığını bozma suçundan kurulan hükme yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Bozma sonrası yapılan duruşmaya, toplanan delillere, gerekçeye, hakimin kanaat ve takdirine göre temyiz itirazları yerinde olmadığından reddiyle hükmün istem gibi ONANMASINA,

II- Cinsel taciz suçundan kurulan hükme yönelik temyiz itirazlarına gelince;

Bozma sonrası yapılan duruşmaya, toplanan delillere göre diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Ancak;

İddia ve dosya içeriğine, katılan …’ın aşamalardaki anlatımlarına, oluşa ve kabule göre; suç tarihinde 17 yaşında olan katılan ….’den çok hoşlandığını söyleyerek, elini katılan …’in omzuna atıp, sarılmaya teşebbüs eden sanığın eyleminin 5237 sayılı TCK.nun 103. maddesindeki cinsel istismar suçuna uyduğu gözetilmeden, suç vasfında yanılgıya düşülerek sanığın cinsel taciz suçundan aynı Yasa’nın 105/1 maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 1412 sayılı CMUK.nun 326 /son maddesi uyarınca önceki kazanılmış hak teşkil eden ceza miktarı gözetilmek suretiyle istem gibi BOZULMASINA, 01.07.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: