5237 Sayılı TCK Madde 109 İçtihat

YARGITAY 14. CEZA DAİRESİ E. 2012/13521

T.C.

YARGITAY

14. CEZA DAİRESİ

E. 2012/13521

K. 2014/9563

T. 8.9.2014

• ZİNCİRLEME BİÇİMDE ÇOCUĞUN NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMARI ( 15 Yaşından Küçük Olan Mağdurenin Birden Fazla Kez Sanıkla Cinsel İlişkiye Girdiği – Sanığın Zincirleme Biçimde Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı Suçundan Cezalandırılacağı )

• CİNSEL AMAÇLA ÇOCUĞU HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA ( 15 Yaşından Küçük Olan Çocukla Cinsel İlişkiye Girme Eyleminin Cinsel Amaçla Çocuğu Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçunu Oluşturduğu )

• FİKRİ İÇTİMA ( 15 Yaşından Küçük Olan Mağdurenin Birden Fazla Kez Sanıkla Cinsel İlişkiye Girdiği – Sanığın Mağdurenin Fuhuş Yapmasını Sağladığı/Sanığın En Ağır Olan Zincirleme Biçimde Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı Suçundan Cezalandırılacağı )

• FUHUŞ ( Sanıkların Mağdurenin Değişik Zamanlarda ve Mekanlarda Fuhuş Yapmasını Sağladıkları – Fuhuşa Aracılık Eylemlerinin T.C.K.’nun 37. Md. Kapsamında Fuhuş Suçunu Oluşturduğu )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 109 İçtihat

YARGITAY 6. CEZA DAİRESİ E. 2011/21386

T.C.

YARGITAY

6. CEZA DAİRESİ

E. 2011/21386

K. 2014/14108

T. 8.7.2014

• ZORLA SENET İMZALATMA EYLEMİ (Sanığın Alacak Miktarından Fazla Olarak Katılandan Hukuki Bir Alacağı Bulunmayan Sanık İle Birlikte Katılana Zorla Senet İmzalatma Eyleminin Yağma Suçunu Oluşturduğu Gözetilmeden Kanıtların Takdirinde ve Suç Vasfında Yanılgıya Düşülerek Hüküm Kurulmasının Doğru Olmadığı)

• YAĞMA SUÇU (Sanığın Alacak Miktarından Fazla Olarak Katılandan Hukuki Bir Alacağı Bulunmayan Sanık İle Birlikte Katılana Zorla Senet İmzalatma Eyleminin Yağma Suçunu Oluşturduğu)

• ÖZGÜRLÜĞÜ KISITLAMA SUÇU (Sanığın Alacak Miktarından Fazla Olarak Katılandan Hukuki Bir Alacağı Bulunmayan Sanık İle Birlikte Katılana Zorla Senet İmzalatma Eyleminin Yağma Suçu ile Birlikte Oluştuğu)

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 108 İçtihat

YARGITAY CEZA GENEL KURULU E. 2012/6-1546

T.C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2012/6-1546

K. 2013/241

T. 7.5.2013

• HIRSIZLIK ( Tekerrüre Esas Nitelikte Olan Tüm İlamların Gerekçe ve Hüküm Fıkrasında Gösterilmesinin Gereksiz ve Sonuca Etkili Olmayan Bir Uygulama Olduğu )

• TEKERRÜR ( Tekerrüre Esas Nitelikte Olan Tüm İlamların Gerekçe ve Hüküm Fıkrasında Gösterilmesinin Gereksiz ve Sonuca Etkili Olmayan Bir Uygulama Olduğu )

• İNFAZ AŞAMASINDA DEĞERLENDİRİLECEK HUSUS ( Tekerrür Sebebiyle Koşullu Salıverme Süresine Eklenecek Miktarın Hesaplanmasında Tekerrüre Esas İlamlarının En Ağırının Gözetilmesinin İnfaza İlişkin Olduğu – Yargıtay’ca Bozma Nedeni Yapılamayacağı )

• KOŞULLU SALIVERME ( Tekerrür Sebebiyle Koşullu Salıverme Süresine Eklenecek Miktarın Hesaplanmasında Tekerrüre Esas İlamlarının En Ağırının Gözetilmesinin İnfaza İlişkin Olduğu – Yargıtay’ca Bozma Nedeni Yapılamayacağı )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 107 İçtihat

YARGITAY CEZA GENEL KURULU E. 2014/4-292

T.C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2014/4-292

K. 2014/436

T. 21.10.2014

• SANTAJ SUÇU ( İki Mağdura Yönelik Gönderilen Cep Telefonu Mesajları ve CD’ler Üzerindeki Yazıların Sanığın Suçu İşlediğini Gösterdiği – Bir Kimseyi Kanuna Aykırı veya Yükümlü Olmadığı Bir Şeyi Yapmaya veya Yapmamaya ya da Haksız Çıkar Sağlamaya Zorlama )

• CEP TELEFONU MESAJLARI İLE SANTAJ SUÇUNUN GERÇEKLEŞMESİ ( Sanık Tarafından Mağdure ve Diğer Şahsa Gönderilen “Ben CD’lerin Evin Yanındaki Bakkala Bıraktım” ve Küfürlü İfadeler İçeren Mesajlar Gönderdiği – Santaj Suçunun İşlendiğinin Kabulü Gereği/Santaj )

• KRİMİNAL RAPORLARIN İNCELENMESİ ( Santaj İfade Eden Yazıların Sanığın Eli Ürünü Olduğunun Tespit Edildiği – Santaj Suçu )

• HAKSIZ YARAR SAĞLANMASI ( Elde Edilen Yararın Mağduru Cinsel İlişkiye Girmeyi Temin Etme Gibi Maddi Değer Dışında Başka Bir Fayda Olabileceği – Talep Edilen Yararın Failin Zaten Hakkı Olan Bir Hususa İlişkin Olması Durumunda Santaj Suçu Oluşmayacağının Kabulü )

• SANIĞIN ÇEKMİŞ OLDUĞU KAMERA KAYITLARI ( CD Ortamına Çekilerek Santaj Suçunun İşlenmesinde Kullanıldığı – CD Üzerinedeki “Kusura Bakmayın Bunlar İyi Değil/İyileri Gelince Komşularından Akrabalarından ve İnternetten İzleyebilirsiniz” Şeklindeki Notun Sanığın Eli Ürünü Olduğunun Tespit Edildiği )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 107 İçtihat

YARGITAY 2. CEZA DAİRESİ E. 2013/17823

YARGITAY

2. CEZA DAİRESİ

E. 2013/17823

K. 2014/7136

T. 17.3.2014

• ŞANTAJ (Mağdurdan Çaldığı Cüzdan İle Cüzdanın İçindeki Eşyaları İade Etmek İçin Ondan Para İsteyen Sanığın Eyleminde Suçun Öğelerinin Oluşmadığı)

• SUÇUN ÖĞELERİNİN OLUŞMAMASI (Şantaj – Mağdurdan Çaldığı Cüzdan İle Cüzdanın İçindeki Eşyaları İade Etmek İçin Ondan Para İsteyen Sanığın Eyleminde)

• ÇALDIĞI CÜZDANIN İÇİNDEKİ EŞYALARI İADE ETMEK İÇİN PARA İSTEME EYLEMİ (Şantaj Suçunun Öğelerinin Oluşmadığı)

• EŞYALARI İADE ETMEK İÇİN PARA İSTEME (Sanığın Mağdurdan Çaldığı Cüzdan İle Cüzdanın İçindeki Eşyaları İade Etmek İçin Para İstediği/Sanığın Eyleminde Şantaj Suçun Öğelerinin Oluşmadığı)

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 107 İçtihat

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ E. 2010/16698

T.C.

YARGITAY

4. CEZA DAİRESİ

E. 2010/16698

K. 2013/18026

T. 10.6.2013

• ŞANTAJ (Katılanlardan Para İstediği/İstediği Paranın Verilmemesi Halinde Katılanların Birlikte Çektikleri Fotoğrafları Herkese Göstererek Onları Rezil Edeceğini Söylediği – Zincirleme Suç Hükmünün Uygulanması Gerektiği)

• PARA VERİLMEMESİ HALİNDE KATILANLARI REZİL EDECEĞİNİ SÖYLEMESİ (Katılanların Birlikte Çektirdiği Fotoğrafları Köyün Kahvesinde Göstereceğini Söylerek Şantajda Bulunduğu – 5237 S.K. Md.43’ün Uygulanması Gerektiği)

• BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMA (Kendi Alt Soyu Üzerindeki Velayet Vesayet ve Kayyımlık Yetkileri Yönünden Koşullu Salıverilme Tarihine Kadar Diğer Kişiler Yönünden Hapis Cezasının İnfazı Tamamlanıncaya Kadar)

• ZİNCİRLEME SUÇ (Sanığın Katılanlardan Para İstediği/Para Verilmemesi Halinde Katılanların Birlikte Çektirdiği Fotoğrafları Köyün Kahvesinde Göstereceğini Söylerek Şantajda Bulunduğu – 5237 S.K. Md.43’ün Uygulanması Gerektiği)

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 106 İçtihat

YARGITAY CEZA GENEL KURULU E. 2013/4-273

T.C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2013/4-273

K. 2014/431

T. 21.10.2014

• TEHDİT SUÇU ( Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması – Sanığın Yargılamayı Takip Etmeyişi Hakkında Yakalama Emri Çıkarılmasına Neden Oluşuna Göre Değerlendirilen Kişiliği Pişmanlığının Bulunmayışı Göz Önünde Bulundurularak Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Yer Olmadığı )

• HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI ( Tehdit Suçu – Mahkemece Sanığın Kişilik Özellikleri İle Duruşmadaki Tutum ve Davranışları Göz Önünde Bulundurularak Yeniden Suç İşlemeyeceği Hususunda Kanaate Varılması Gerektiği )

• ŞİKAYETE TABİ OLMAYAN SUÇLAR ( Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması – İncelemeye Konu Tehdit Suçunda Şikayete Tâbi Olmaması Nedeniyle Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Uygulanması Mümkün Olmazken 5728 S. Kanunla Yapılan Değişiklikle Anılan Tarihten İtibaren Bu Suçlar İçin De Diğer Şartlarında Varlığı Durumunda Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Uygulanabilir Hale Geldiği )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 106 İçtihat

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ E. 2014/13044

T.C.

YARGITAY

4. CEZA DAİRESİ

E. 2014/13044

K. 2014/26665

T. 22.9.2014

• SİLAHLA TEHDİT SUÇU ( Sanığın Tehdit İçerikli Sözler Söyledikten Sonra Müştekinin Göreceği Şekilde Tüfeğini Alarak Evin Etrafında Gezdiği/Silahla Tehdit Suçunun Oluştuğu – Bu Suçun Kovuşturulmasının Şikayete Bağlı Olmadığı/Şikayetten Vazgeçme Sebebiyle Düşme Kararı Verilemeyeceği )

• ELDE TÜFEK İLE TEHDİT ( Sanığın Tehdit İçerikli Sözler Söyledikten Sonra Müştekinin Göreceği Şekilde Tüfeğini Alarak Evin Etrafında Gezdiği/Silahla Tehdit Suçunun Oluştuğu – Bu Suçun Kovuşturulmasının Şikayete Bağlı Olmadığı/Şikayetten Vazgeçme Sebebiyle Düşme Kararı Verilmemesi Gerektiği )

• ŞİKAYETTEN VAZGEÇME ( Silahla Tehdit Suçu – Bu Suçun Kovuşturulmasının Şikayete Bağlı Olmadığı/Şikayetten Vazgeçme Sebebiyle Düşme Kararı Verilemeyeceği )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 106 İçtihat

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ E. 2014/2171

T.C.

YARGITAY

4. CEZA DAİRESİ

E. 2014/2171

K. 2014/24474

T. 11.7.2014

• İŞ VE ÇALIŞMA HÜRRİYETİNİN İHLALİ ( Sanıkların İhracat Konusu Malın Kamyonlara Yüklenmesini Fabrika Kapısını Kapatarak Engelledikleri – Suçu Doğrudan Doğruya Birlikte İşledikleri/Suçun Oluştuğu )

• FAİLLİK ( Sanıkların İhracat Konusu Malın Kamyonlara Yüklenmesini Fabrika Kapısını Kapatarak Engelledikleri – İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçunu Doğrudan Doğruya Birlikte İşledikleri )

• İHRACAT KONUSU MALIN KAMYONA YÜKLENMESİNİ ENGELLEMEK ( Sanıkların İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçunu Doğrudan Doğruya Birlikte İşledikleri )

• SEÇİMLİK CEZA ( İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali/Seçimlik Ceza Olarak Adli Para Cezası – Sanığın Sicil Kaydında Yer Alan 3167 S.K.’ya Aykırılık Suçunun Suç Olmaktan Çıktığı/Temel Cezanın Hapis Cezası Olarak Belirlenmemesi Gereği )

• TEKERRÜR ( İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali/Seçimlik Ceza Olarak Adli Para Cezası – Sanığın Sicil Kaydında Yer Alan 3167 S.K.’ya Aykırılık Suçunun Suç Olmaktan Çıktığı/Tekerrür Nedeniyle Temel Cezanın Hapis Cezası Olarak Belirlenmesinin Uygunsuz Olduğu )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 106 İçtihat

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ E. 2012/24512

T.C.

YARGITAY

4. CEZA DAİRESİ

E. 2012/24512

K. 2014/24413

T. 10.7.2014

• TEKERRÜR ( Sanığın Tekerrüre Esas Hükümlülüğünün Bulunduğunun Gözetileceği )

• İFTİRA ( Şikayet Üzerine Yapılan Soruşturma Sonunda Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Verilen Kararın Tek Başına İftira Suçunun Kanıtı Sayılamayacağı )

• KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR ( Şikayet Üzerine Yapılan Soruşturma Sonunda Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Verilen Kararın Tek Başına İftira Suçunun Kanıtı Sayılamayacağı )

• TEHDİT ( Sanıkların Savunmaları Dikkate Alındığında Haksız Tahrik Hükmünün Sanıklar Lehine Uygulanma Olanağının Tartışılması Gerektiği )

• HAKSIZ TAHRİK ( Tehdit – Sanıkların Savunmaları Dikkate Alındığında Haksız Tahrik Hükmünün Sanıklar Lehine Uygulanma Olanağının Tartışılması Gerektiği )

• İZİNSİZ SİLAH TAŞIMA ( Cezaların Ertelenmesine Karar Verilirken Denetim Süresine Hükmedilmesi Gereği )

• CEZANIN ERTELENMESİ ( Cezaların Ertelenmesine Karar Verilirken Denetim Süresine Hükmedilmesi Gereği – İzinsiz Silah Taşıma )

Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: