5237 Sayılı TCK Madde 94 İçtihat

YARGITAY 8. CEZA DAİRESİ E. 2013/16972

T.C.

YARGITAY

8. CEZA DAİRESİ

E. 2013/16972

K. 2014/3087

T. 13.2.2014

• İŞKENCE ( Polis Memurunun Kaybolan Silahını Aldığını Öne Sürdüğü Şikayetçiyi Gözaltına Alan Sanıkların Herhangi Bir Evrak Tanzim Etmedikleri Karakola Götürdükten Sonra Şikayetçiyi Çırılçıplak Soyarak Muhtelif Yerlerinden Darp Ederek Tehdit ve Hakaretlerde Bulundukları Olayda Suçun Oluştuğu )

• GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA ( Şikayetçinin Şüpheli Sıfatıyla Karakola Götürüldüğü Ancak Hakkında Herhangi Bir Evrak Tanzim Edilmeksizin Saat:14.00’den Aynı Gün Saat:20.00’ye Kadar Gözaltında Bulundurulduğu Herhangi Bir Rapor Aldırılmaksızın ve İlgili C. Savcısına Bilgi Verilmeksizin Serbest Bırakılması Şeklindeki Eylemin Atılı Suçu Oluşturduğu )

• EVRAK TANZİM ETMEKSİZİN GÖZALTINDA BULUNDURMA ( Herhangi Bir Rapor Aldırılmaksızın ve İlgili C. Savcısına Bilgi Verilmeksizin Serbest Bırakılması Şeklindeki Eylemde Görevi Kötüye Kullanma Suçunun Oluştuğu )

5237/m.94,257

ÖZET : Olay tarihinde polis memurunun kaybolan silahını aldığını öne sürdüğü şikayetçiyi gözaltına alan sanıkların herhangi bir evrak tanzim etmedikleri, karakola götürdükten sonra, şikayetçiyi çırılçıplak soyarak muhtelif yerlerinden darp ederek, tehdit ve hakaretlerde bulundukları anlaşılmakla, işkence suçundan verilen hükmün onanması gerekmiştir.

Sanıklardan Z. Ç.’ye ait silahın kaybolması nedeniyle, şikayetçinin şüpheli sıfatıyla karakola götürüldüğü, ancak hakkında herhangi bir evrak tanzim edilmeksizin saat:14.00’den aynı gün saat:20.00’ye kadar gözaltında bulundurulduğu, herhangi bir rapor aldırılmaksızın ve ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi verilmeksizin serbest bırakılması şeklindeki eylemin atılı suçu oluşturduğu gözetilmelidir.

DAVA : Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1- ) Sanıklar hakkında işkence suçundan kurulan hükümlere yönelik sanıklar müdafiilerinin temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Olay tarihinde polis memuru Z. Ç.’nin kaybolan silahını aldığını öne sürdüğü şikayetçiyi gözaltına alan sanıkların herhangi bir evrak tanzim etmedikleri, karakola götürdükten sonra, şikayetçiyi çırılçıplak soyarak muhtelif yerlerinden darp ederek, tehdit ve hakaretlerde bulundukları anlaşılmakla, yapılan yargılamaya, dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, oluşa ve mahkemenin soruşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, suçun oluşumuna ve niteliğine uygun kabul ve uygulamasına, hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre sanıklar müdafiilerinin, suçun sabit olmadığına dair temyiz itirazları yerinde görülmediğinden reddiyle hükümlerin ( ONANMASINA ),

2- ) Sanıklar hakkında görevi kötüye kullanma suçundan kurulan hükme yönelik Cumhuriyet Savcısının temyizine gelince;

Sanıklardan Z. Ç.’ye ait silahın kaybolması nedeniyle, şikayetçi İ. K.’ın şüpheli sıfatıyla karakola götürüldüğü, ancak hakkında herhangi bir evrak tanzim edilmeksizin saat:14.00’den aynı gün saat:20.00’ye kadar gözaltında bulundurulduğu, herhangi bir rapor aldırılmaksızın ve ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi verilmeksizin serbest bırakılması şeklindeki eylemin atılı suçu oluşturduğu gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı, Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi gereğince ( BOZULMASINA ), 13.02.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: