5237 Sayılı TCK Madde 89 İçtihat

YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ E. 2014/10548

T.C.

YARGITAY

12. CEZA DAİRESİ

E. 2014/10548

K. 2014/13555

T. 3.6.2014

• TAKSİRLE YARALAMA ( Sanığın Çalışanlara Gerekli İş Güvenliği Eğitimi ve İş Ekipmanlarını Verdiğine Dair Savunmalarının Aksine Delil Olmadığı – Sanığa Meydana Gelen Kazada Kusur Yüklenemeyeceği/Oluşa Uygun Düşmeyen Bilirkişi Raporunun Esas Alınamayacağı )

• İŞ YERİNDE MAKİNEDEN SIÇRAYAN PARÇANIN MAĞDURUN GÖZÜNÜ YARALAMASI ( Taksirle Yaralama/Sanığın Çalışanlara Gerekli İş Güvenliği Eğitimi ve İş Ekipmanlarını Verdiğine Dair Savunmalarının Aksine Delil Olmadığı – Sanığa Meydana Gelen Kazada Kusur Yüklenemeyeceği )

• CEZANIN BELİRLENMESİ ( Taksirle Yaralama/Mağdurun Bir Gözünün İşlevini Tamamen Yitirdiği – Tayin Edilen Cezanın Bir Katı Oranında Artırılması Gereği )

• ORGANIN İŞLEVİNİ TAMAMEN YİTİRMESİ ( Taksirle Yaralama/Mağdurun Bir Gözünün İşlevini Tamamen Yitirdiği – Tayin Edilen Cezanın Bir Katı Oranında Artırılacağı )

• HAKKANİYET VE NESAFET ( İş Yerinde Makineden Sıçrayan Parçacığın Mağdurun Gözünü Yaraladığı – Asgari Sınırdan Ayrılmak Suretiyle Makul Bir Cezaya Hükmedileceği )

5237/m.89

ÖZET : Taksirle yaralama suçunda; sanığın talimatıyla kaynakçının balyoz ile pim çakma işi yaparken, makinenin paletinden sıçrayan parçanın, olay yerinde malzeme toplamakta olan mağdurun gözüne çarparak yaralanmasına neden olması şeklinde gerçekleşen olayda, diğer sanığın çalışanlara gerekli iş güvenliği eğitimi ve iş ekipmanlarını verdiğine dair savunmalarının aksine delil olmaması karşısında, sanığa meydana gelen kazada kusur yüklenemeyeceği gözetilmeden uygun düşmeyen bilirkişi heyeti raporuna itibarla hüküm kurulması hukuka aykırıdır.

Taksirli eylem neticesinde mağdurun bir gözünün işlevinin tamamen yitirilmesi şeklinde yaralanması karşısında, tayin edilen cezanın bir katı oranında artırılması,

İki sınır arasında temel ceza belirlenirken; suçun işleniş biçimi, meydana gelen zararın ağırlığı sanıkların kusur durumları nazara alınıp adalet, hakkaniyet ve nesafet kurallarına uygun olarak asgari sınırdan ayrılmak suretiyle makul bir cezaya hükmedilmesi gerekir.

DAVA : Taksirle yaralama suçundan sanığın mahkumiyetine dair hüküm sanık İ. F. müdafi ve mahalli Cumhuriyet savcısı tarafından temyiz edilmekle, mahalli Cumhuriyet savcısının temyiz isteğinin suç vasfına yönelik olduğu anlaşılmakla hükmün temyizi kabil olduğu belirlenerek, mahkemenin temyiz isteminin reddine dair 16.4.2013 tarihli ek kararı kaldırılarak yapılan inceleme sonunda gereği düşünüldü:

KARAR : Hükümde temyiz hakkı, süresi ve yöntemi açıkça gösterilmediğinden, sanık İ. F. müdafinin temyiz istemi süresinde kabul edilerek tebliğnamedeki temyiz isteminin reddine dair görüşe iştirak edilmemiştir.

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre sanık İ. F. müdafinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

1- )Sanık M.’in sorumlusu olduğu … Çatı Kaplama ve İzolasyon Malzemeleri Ticaret A.Ş.’nin çalışanı olan mağdurun, suç tarihinde sanık İ.’a ait maden ocağında bulunan makineyi tamir ile görevlendirildiği, söz konusu madende işin yapılması sırasında mağdur ve tanık beyanlarına göre, sanık İ.’ın talimatıyla kaynakçının balyoz ile pim çakma işi yaparken, makinenin paletinden sıçrayan parçanın, olay yerinde malzeme toplamakta olan mağdurun gözüne çarparak yaralanmasına neden olması şeklinde gerçekleşen olayda, tüm dosya kapsamından sanık M.’in çalışanlara gerekli iş güvenliği eğitimi ve iş ekipmanlarını verdiğine dair savunmalarının aksine delil olmaması karşısında, sanığa meydana gelen kazada kusur yüklenemeyeceği gözetilmeden, bu yönden oluşa uygun düşmeyen bilirkişi heyeti raporuna itibarla sanık M. hakkında yazılı şekilde hüküm kurulması,

2- )Kabul ve uygulamaya göre de;

a- ) Taksirli eylem neticesinde mağdurun bir gözünün işlevinin tamamen yitirilmesi şeklinde yaralanması karşısında, TCK’nın 89/1. maddesine göre tayin edilen cezanın aynı Kanunun 89/3-b. maddesi uyarınca bir katı oranında artırılması gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde TCK’nın 89/2-d. maddesiyle uygulama yapılmak suretiyle eksik ceza tayini,

b- ) İki sınır arasında temel ceza belirlenirken; suçun işleniş biçimi, meydana gelen zararın ağırlığı sanıkların kusur durumları nazara alınıp adalet, hakkaniyet ve nesafet kurallarına uygun olarak asgari sınırdan ayrılmak suretiyle makul bir cezaya hükmedilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı olup, mahalli Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu sebeple yerinde görüldüğünden hükmün 5320 Sayılı Kanunun 8. maddesi gereğince halen uygulanmakta olan 1412 Sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca kısmen isteme uygun olarak BOZULMASINA, 03.06.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: