5237 Sayılı TCK Madde 102 İçtihat

YARGITAY 14. CEZA DAİRESİ E. 2013/1538

T.C.

YARGITAY

14. CEZA DAİRESİ

E. 2013/1538

K. 2014/13417

T. 27.11.2014

• BEDEN VEYA RUH SAĞLIĞINI BOZACAK ŞEKİLDE NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI ( Mağdurenin Ruh Sağlığının Bozulmasına Neden Olan Sanık Hakkında Hak ve Adalet İlkelerine Göre 20 Yıla Kadar Hapis Cezası Verilmesinin Mümkün Olduğu – Sanığın Cezasının 10 Yılı Aştığından Bahisle Eksik Cezaya Hükmolunamayacağı/Karşı Temyiz Olmadığından Bozma Nedeni Yapılmayacağı )

• HAK VE ADALET İLKELERİNE GÖRE CEZA BELİRLENMESİ ( Beden ve Ruh Sağlığını Bozacak Şekilde Nitelikli Cinsel Saldırı – Mağdurenin Ruh Sağlığının Bozulmasına Neden Olan Sanık Hakkında Hak ve Adalet İlkelerine Göre 20 Yıla Kadar Hapis Cezası Verilmesinin Mümkün Olduğu )

5237/m. 49/1, 102/5, 103/3-a

ÖZET : Sanık hakkında beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde nitelikli cinsel saldırı suçundan hüküm kurulmuştur.

Mağdurenin ruh sağlığının bozulmasına neden olan sanık hakkında hak ve adalet ilkelerine göre 20 yıla kadar hapis cezası verilmesinin mümkün olduğu gözetilmelidir. Sanığın cezasının 10 yılı aştığından bahisle bu maddenin uygulama dışı bırakılarak eksik cezaya hükmolunması, karşı temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

DAVA : Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, 28.6.2014 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda değişiklik yapan 6545 Sayılı Kanun ile getirilen düzenlemeler de gözetilerek dosya incelenip gereği düşünüldü:

KARAR : Sanık hakkında beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde nitelikli cinsel saldırı suçundan hüküm kurulurken 5237 Sayılı TCK.nın 102/3-a maddesi yerine, 103/3-a maddesinin yazılması yerinde düzeltilebilir maddi hata olarak değerlendirildiğinden, ayrıca mağdurenin ruh sağlığının BOZULMASINA neden olan sanık hakkında TCK.nın 49/1 ve 102/5. maddeleri uyarınca hak ve adalet ilkelerine göre 20 yıla kadar hapis cezası verilmesinin mümkün olduğu gözetilmeden, sanığın cezasının 10 yılı aştığından bahisle bu maddenin uygulama dışı bırakılarak eksik cezaya hükmolunması, karşı temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

SONUÇ : Delillerle iddia ve savunma, duruşma göz önünde tutularak tahlil ve takdir edilmiş sübutu kabul olunan fiillerin eleştiriler dışında unsurlarına uygun şekilde tavsif ve tatbikatı yapılmış bulunduğundan, sanık müdafiin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükümlerin ONANMASINA, 27.11.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: