5237 Sayılı TCK Madde 103 İçtihat

YARGITAY 14. CEZA DAİRESİ E. 2014/5664

T.C.

YARGITAY

14. CEZA DAİRESİ

E. 2014/5664

K. 2014/11861

T. 30.10.2014

• ÇOCUĞUN BASİT CİNSEL İSTİSMARI ( Mağdurenin Sanığın Anal Yoldan Parmağını ve Cinsel Organını Soktuğu İddiası/Sanığın Anal Yoldan Parmağını veya Cinsel Organını Sokup Sokmadığı Hususunda Şüphe Oluştuğu – Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi Gereği Çocuğunun Nitelikli Cinsel İstismarı Suçunu İşlediğinin Kabul Edilemeyeceği/Basit Cinsel İstismar Suçunun Oluşacağı )

• ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR İLKESİ ( Mağdurenin Sanığın Anal Yoldan Parmağını ve Cinsel Organını Soktuğu İddiası/Sanığın Anal Yoldan Parmağını veya Cinsel Organını Sokup Sokmadığı Hususunda Şüphe Oluştuğu – Çocuğunun Nitelikli Cinsel İstismarı Suçunu İşlediğinin Kabul Edilemeyeceği/Sanığın Basit Cinsel İstismar Suçundan Cezalandırılacağı )

• ÇOCUĞUN NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMARI ( Mağdurenin Sanığın Anal Yoldan Parmağını ve Cinsel Organını Soktuğu İddiası/Sanığın Anal Yoldan Parmağını veya Cinsel Organını Sokup Sokmadığı Hususunda Şüphe Oluştuğu – Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi Gereği Çocuğunun Nitelikli Cinsel İstismarı Suçunu İşlediğinin Kabul Edilemeyeceği/Basit Cinsel İstismar Suçunun Oluşacağı )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 103 İçtihat

YARGITAY 14. CEZA DAİRESİ E. 2014/4932

T.C.

YARGITAY

14. CEZA DAİRESİ

E. 2014/4932

K. 2014/11320

T. 20.10.2014

• CİSİM SOKMAK SURETİ İLE CİNSEL İSTİSMAR ( Mağdurenin Sanığın Penseyi Cinsel Organına Sokup Sokmadığına İlişkin Çelişkili Beyan Verdiği/Devlet Hastanesi Raporunda Çeltik Görünümünde Bulgu Tespit Edildiği – Raporun Tek Başına Nitelikli Cinsel İstismar Suçunun Oluştuğuna Delalet Edip Etmediği Hususunda Rapor Alınacağı )

• NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMAR ( Mağdurenin Sanığın Penseyi Cinsel Organına Sokup Sokmadığına İlişkin Çelişkili Beyan Verdiği/Devlet Hastanesi Raporunda Çeltik Görünümünde Bulugu Tespit Edildiği – Raporun Tek Başına Nitelikli Cinsel İstismar Suçunun Oluştuğuna Delalet Edip Etmediği Hususunda Rapor Alınması Gereği )

• ZİNCİRLEME SUÇ ( Değişik Zamanlarda Birden Çok Defa Cinsel istismar – Zincirleme Suç Uyarınca Artırılarak Bulunacak Miktarın 5237 S.K. Md. 103/6. İle Belirlenen Cezaya Ekleneceği )

• CEZANIN BELİRLENMESİ ( Değişik Zamanlarda Birden Çok Defa Cinsel istismar – Zincirleme Suç Uyarınca Artırılarak Bulunacak Miktarın 5237 S.K. Md. 103/6. İle Belirlenen Cezaya Ekleneceği )

• LEHE OLAN HÜKMÜN BELİRLENMESİ ( Nitelikli Cinsel İstismar – Çocuğun Cinsel İstismarı Suçunun Yeniden Düzenlenmesi Karşısında Lehe Olan Hükmün Belirleneceği )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 103 İçtihat

YARGITAY CEZA GENEL KURULU E. 2014/14-426

T.C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2014/14-426

K. 2014/424

T. 14.10.2014

• ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI SUÇU ( Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi – Mağdurenin Ruh Sağlığındaki Bozukluğun Tam Olarak Cinsel İstismar ya da Saldırı Neticesinde Gerçekleştiğinin İspatlanamaması Durumunda Şüpheden Sanığın Yararlanacağı/5237 S.K. 103/6 Şartları Bulunmadığı )

• ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR İLKESİNİN GÖZETİLMESİ ( İn Dubio Pro Reo/Sanığın Eylemi ile Mağdurun Ruh Sağlığının Bozulması Arasında İlliyet Bağının Bulunup Bulunmadığı Konusunda Oluşacak Şüphenin Sanık Lehine Yorumlanması Gerektiği – Çocukların Cinsel İstismarı Suçu )

• MAĞDURENİN RUH SAĞLIĞININ BOZULMASINDA TAM OLARAK TIBBEN AYRIM YAPILAMADIĞI ( Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesinin Gözetilmesi Gerektiği )

• MAĞDURE HAKKINDAKİ ADLİ TIP KURUMU RAPORU ( Ruh Sağlığının Bozulmasının Şiddet veya Zorlama Olmaksızın Erken Yaşta Cinsel Deneyim Yaşamasına Bağlı Olabileceği Gibi Olay Sonrası Gelişen Psikososyal Stres ve Çatışmaların Nedeniyle de Ortaya Çıkabileceğinin Belirtildiği )

• MAĞDURENİN BEDEN VE RUH SAĞLIĞININ BOZULMASI ( Cinsel İstismar ya da Saldırı Sonucu Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Tam Olarak Tespit Edilememesi ve İlliyet Bağı Kurulamaması Durumunda Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesinin Yerel Mahkemece Gözetilmesi Gereği – Cinsel Saldırı )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 102 İçtihat

YARGITAY 14. CEZA DAİRESİ E. 2013/1538

T.C.

YARGITAY

14. CEZA DAİRESİ

E. 2013/1538

K. 2014/13417

T. 27.11.2014

• BEDEN VEYA RUH SAĞLIĞINI BOZACAK ŞEKİLDE NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI ( Mağdurenin Ruh Sağlığının Bozulmasına Neden Olan Sanık Hakkında Hak ve Adalet İlkelerine Göre 20 Yıla Kadar Hapis Cezası Verilmesinin Mümkün Olduğu – Sanığın Cezasının 10 Yılı Aştığından Bahisle Eksik Cezaya Hükmolunamayacağı/Karşı Temyiz Olmadığından Bozma Nedeni Yapılmayacağı )

• HAK VE ADALET İLKELERİNE GÖRE CEZA BELİRLENMESİ ( Beden ve Ruh Sağlığını Bozacak Şekilde Nitelikli Cinsel Saldırı – Mağdurenin Ruh Sağlığının Bozulmasına Neden Olan Sanık Hakkında Hak ve Adalet İlkelerine Göre 20 Yıla Kadar Hapis Cezası Verilmesinin Mümkün Olduğu )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 102 İçtihat

YARGITAY CEZA GENEL KURULU E. 2014/14-300

T.C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2014/14-300

K. 2014/423

T. 14.10.2014

• SANIK LEHİNE OLAN KANUNUN TESPİTİ ( Bıçak Kullanmak Suretiyle Mağdurenin Zorla Irzına Geçme – Alt Sınırdan Uygulama Yapıldığında 765 S. T.C.K.’nun 416/1 ve 59. Md. Uyarınca 5 Yıl 10 Ay Hapis 5237 S. T.C.K.’nun 102/2 102/3-D ve 62. Md. Uyarınca 8 Yıl 9 Ay Hapis Cezası Verileceği/765 S. T.C.K.’nun Sanık Lehine Bulunduğu )

• BIÇAK KULLANMAK SURETİYLE MAĞDURENİN ZORLA IRZINA GEÇME ( Sanık Lehine Olan Kanunun Tespiti – Sanık Hakkında Alt Sınırdan Uygulama Yapıldığında 765 S. T.C.K.’nun 416/1 ve 59. Md. Uyarınca 5 Yıl 10 Ay Hapis 5237 S. T.C.K.’nun 102/2 102/3-D ve 62. Md. Uyarınca 8 Yıl 9 Ay Hapis Cezası Verileceği/765 S. T.C.K.’nun Sanık Lehine Bulunduğu Gözetileceği )

• LEHE KANUN UYGULANMASI ( Bıçak Kullanmak Suretiyle Mağdurenin Zorla Irzına Geçme – Alt Sınırdan Uygulama Yapıldığında 765 S. T.C.K.’na Göre 5 Yıl 10 Ay Hapis Cezası 5237 S. T.C.K.’na Göre 8 Yıl 9 Ay Hapis Cezası Verileceği/765 S. T.C.K.’nun Sanık Lehine Olduğu )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 102 İçtihat

YARGITAY CEZA GENEL KURULU E. 2012/6-1487

T.C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2012/6-1487

K. 2014/117

T. 11.3.2014

• YAĞMA ( Tanık Beyanıyla Sanık Savunmaları Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi ve Sanığın Ağabeyi Olan Kişinin Dinlenilmesi Gereği )

• TANIK İLE KATILAN BEYANI ARASINDA FARK OLMASI ( Tanık Beyanıyla Sanık Savunmaları Arasındaki Çelişkinin Giderilmesi ve Sanığın Ağabeyi Olan Kişinin Dinlenilmesi Gereği – Yağma )

• DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ ( Yağma/Cinsel Saldırı – Yargılamaya Konu Eylemleri Birlikte İşleyen Sanık Hakkındaki Derdest Dava Dosyası Getirtilip İncelendikten Sonra Her İki Davanın Birleştirilip Birleştirilmeyeceğinin Değerlendirileceği )

• ADLİ BELGE İNCELEMESİ ( Yağma/Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma – Başka Yağma Suçu Sebebiyle Yakalanan Suç Ortağına Yazıldığı Belirtilerek Dosyaya Sunulan Yazının Sanık Tarafından Kabul Edilmediği/Adli Belge İncelemesi Yapılacağı )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 102 İçtihat

YARGITAY 14. CEZA DAİRESİ E. 2013/11203

T.C.

YARGITAY

14. CEZA DAİRESİ

E. 2013/11203

K. 2014/2444

T. 27.2.2014

• CİNSEL SALDIRI ( Ruh Sağlığının Bozulması Raporu – Erişkinlerde En Az 12 Ay Geçtikten Sonra Alınabileceği/Mahkemece 12 Aylık Süreden Önce Yapılan Muayeneye İstinaden Düzenlenen Rapora Dayanılarak Mağdurun Ruh Sağlığının Bozulduğundan Bahisle Cezanın Artırılmasının Yasaya Aykırı Olduğu )

• RUH SAĞLIĞININ BOZULMASI RAPORU ( 18 Yaş Altındaki Çocuklarda Suç Tarihinden İtibaren En Az 6 Ay Erişkinlerde En Az 12 Ay Geçtikten Sonra Rapor Alınabileceği – Cinsel Saldırı )

• MAĞDURUN BEDEN VEYA RUH SAĞLIĞININ BOZULMASININ CEZADA ARTIRIM NEDENİ OLMASI ( Cinsel Saldırı – Ruh Sağlığının Bozulup Bozulmadığına Dair Raporun Erişkinlerde En Az 12 Ay Geçtikten Sonra Rapor Alınabileceği/Mahkemece 12 Aylık Süreden Önce Yapılan Muayeneye İstinaden Düzenlenen Rapora Dayanılarak T.C.K.’nun 102/5. Md. Uygulanmasının İsabetsizliği )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 96 İçtihat

YARGITAY 8. CEZA DAİRESİ E. 2013/6726

T.C.

YARGITAY

8. CEZA DAİRESİ

E. 2013/6726

K. 2014/1003

T. 16.1.2014

• EZİYET SUÇU ( Bir Kişiye Karşı İnsan Onuruyla Bağdaşmayan Süreklilik Arzeden Hareketler – Sanıkların Süreklilik Gösteren Eylemlerinin Bir Bütün Halinde Eziyet Suçunu Oluşturduğu Gözetilmeden Atılı Suçtan Cezalandırılmaları Yerine Yazılı Gerekçe İle Beraat Kararı Verilmesinin Doğru Görülmediği )

• İNSAN ONURUYLA BAĞDAŞMAYAN SÜREKLİLİK ARZEDEN HAREKETLER ( Eziyet Suçu – Mağdurlardan Birini Soyup Hortum Tutup Fırça İle Yıkamak ve Değişik Zamanlarda Bir Çok Defa Dövmek Suretiyle Eziyet Edip Kasten Yaralama Eyleminde Bulundukları/Sanıkların Süreklilik Gösteren Eylemlerinin Bir Bütün Halinde Eziyet Suçunu Oluşturduğu )

• BEDENSEL VEYA RUHSAL YÖNDEN ACI ÇEKMEYE NEDEN OLAN SÜREKLİLİK ARZEDEN HAREKETLER ( Eziyet Suçu – Bir Kişiye Karşı İnsan Onuruyla Bağdaşmayan ve Bedensel veya Ruhsal Yönden Acı Çekmesine Aşağılanmasına Yol Açacak Davranışlarda Bulunulması Gerektiği/Sanıkların Süreklilik Gösteren Eylemlerinin Bir Bütün Halinde Eziyet Suçunu Oluşturduğu )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 96 İçtihat

YARGITAY 8. CEZA DAİRESİ E. 2013/12072

T.C.

YARGITAY

8. CEZA DAİRESİ

E. 2013/12072

K. 2014/310

T. 8.1.2014

• EZİYET ( Sanığın Eşine Hakaret Etmesi ve Dövmesi/Basit Tıbbi Müdahale İle İyileşir Biçimde Yaralaması – Sistematik ve Süreklilik Arz Etmediğinden Eziyet Suçunun Oluşmayacağı )

• HAKARET VE YARALAMA ( Sanığın Eşine Hakaret Etmesi ve Tekme Tokat Dövmesi/Basit Tıbbi Müdahale İle İyileşir Biçimde Yaralama – Sistematik ve Süreklilik Arz Etmediğinden Eziyet Suçunun Oluşmayacağı )

• YARALAMA ( Sanığın Eşine Hakaret Etmesi ve Tekme Tokat Dövmesi – Basit Tıbbi Müdahale İle İyileşir Biçimde Yaralama – Sistematik ve Süreklilik Arz Etmediği )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 96 İçtihat

YARGITAY 14. CEZA DAİRESİ E. 2012/13107

T.C.

YARGITAY

14. CEZA DAİRESİ

E. 2012/13107

K. 2013/658

T. 28.1.2013

• EZİYET SUÇU ( Sanığın Olay Tarihinde Tutuklanarak Ceza Evine Konulan Mağdurları Jiletle Tehdit Etmek Suretiyle Banyoya Götürüp İki Kez Soğuk Suyla Duş Aldırdığı ve Elbise Askısı İle Dövdüğü – Sübuta Eren ve Süreklilik Arz Eden Eylemlerin Her Bir Mağdur Yönünden Eziyet Suçunu Oluşturduğu )

• KASTEN YARALAMA ( Sanığın Mağdurları Jiletle Tehdit Etmek Suretiyle Banyoya Götürüp İki Kez Soğuk Suyla Duş Aldırdığı ve Elbise Askısı İle Dövdüğü/Ayrıca Koğuşta Bulundukları Sırada Şarkı Söylemelerini ve Oynamalarını İstediği Mağdurların Kabul Etmemesi Üzerine Onları Tekrar Dövdüğü – Eylemlerin Her Bir Mağdur Yönünden Eziyet Suçunu Oluşturduğu )

• SUÇ VASFINDA YANILGIYA DÜŞÜLMESİ ( Sanığın Mağdurları Jiletle Tehdit Etmek Suretiyle Banyoya Götürüp İki Kez Soğuk Suyla Duş Aldırdığı ve Elbise Askısı İle Dövdüğü – Koğuşta Bulundukları Sırada Mağdurları Tekrar Dövdüğü/Sübuta Eren ve Süreklilik Arz Eden Eylemlerin Herbir Mağdur Yönünden Eziyet Suçunu Oluşturduğu/Kasten Yaralama Suçundan Hüküm Kurulmasının Kanuna Aykırı Olduğu )

Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: