5237 Sayılı TCK Madde 87 İçtihat

YARGITAY 1. CEZA DAİRESİ E. 2013/1084

YARGITAY

1. CEZA DAİRESİ

E. 2013/1084

K. 2014/2810

T. 30.4.2014

• KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Sanığın Mağdura Bıçakla Batın Bölgesinden Bir Kez Sol Bacağından İki Kez Vurduğu – Mide Omentum ve Pankreas Yaralanması Meydana Getirerek Yaşamsal Tehlike Geçirecek Şekilde Yaraladığı/Sanığın Kastı Öldürmeye Yönelik Olduğundan Öldürmeye Teşebbüs Suçundan Hüküm Kurulacağı )

• YAŞAMSAL TEHLİKE GEÇİRECEK ŞEKİLDE YARALAMA ( Sanığın Mağdura Bıçakla Batın Bölgesinden Bir Kez Sol Bacağından İki Kez Vurduğu – Mide Omentum ve Pankreas Yaralanması Meydana Getirerek Yaşamsal Tehlike Geçirecek Şekilde Yaraladığı/Sanığın Kastı Öldürmeye Yönelik Olduğundan Öldürmeye Teşebbüs Suçundan Hüküm Kurulması Gerektiği )

• SİLAHLA YARALAMA ( Sanığın Mağduru Bıçakla Batın Bölgesinden ve Bacağından Yaraladığı – Kasten Yaralama Suçunun Silahla İşlenmesine İlişkin Hükümler Uyarınca Belirlenen Hapis Cezasının Mağdurun Yaşamını Tehlikeye Sokan Bir Durum Ortaya Çıkması Sebebiyle Artırılması Gerektiği )

• CEZANIN BELİRLENMESİ ( Sanığın Mağduru Bıçakla Batın Bölgesinden ve Bacağından Yaraladığı – Kasten Yaralama Suçunun Silahla İşlenmesine İlişkin Hükümler Uyarınca Belirlenen Cezasının Mağdurun Yaşamını Tehlikeye Sokan Bir Durum Ortaya Çıkması Sebebiyle Artırılacağı )

5237/m. 35, 81/1, 86/1-3-e, 87/1-d- son

ÖZET : Sanığın mağdura, bıçakla batın bölgesinden bir kez, sol bacağından ise iki kez vurduğu, mide, omentum ve pankreas yaralanması meydana getirerek, yaşamsal tehlike geçirecek şekilde yaraladığı olayda, suçta kullanılan aletin cinsi, hedef alınan vücut bölgesi, darbenin şiddeti dikkate alındığında, eyleme bağlı ortaya çıkan kastının öldürmeye yönelik olduğu ve öldürmeye teşebbüs suçundan hüküm kurulması gerekir.

Kabule göre; sanık hakkında kasten yaralama suçunun silahla işlenmesine ilişkin hükümler uyarınca belirlenen hapis cezasının, mağdurun yaşamı tehlikeye sokan bir durum ortaya çıkması sebebiyle bir kat artırılması gerekir.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık İsmail’in mağdur Ersin’e yönelik eyleminin sübutu kabul, tahrike ve takdire ilişen cezayı azaltıcı sebeplerin nitelik ve derecesi takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümde bozma nedeni dışında isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık müdafiinin eksik incelemeye, usule, sübuta yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Oluşa ve dosya içeriğine göre, olay gecesi mağdur ve arkadaşlarının depo olarak kullanılan yerde içki içtikleri sırada yanlarına sanık ile arkadaşı C.’in geldiği, sanık ile mağdur arasında içki meselesinden dolayı tartışma çıktığı, karşılıklı küfürleştikleri, dışarıya çıkarak tartışmaya devam ettikleri sırada sanığın bıçakla mağdura batın bölgesinden bir kez, sol bacağından ise iki kez vurduğu, mide, omentum ve pankreas yaralanması meydana getirerek, yaşamsal tehlike geçirecek şekilde yaraladığı olayda,

1- Suçta kullanılan aletin cinsi, hedef alınan vücut bölgesi, darbenin şiddeti dikkate alındığında sanığın eyleme bağlı ortaya çıkan kastının öldürmeye yönelik olduğu ve sanık hakkında öldürmeye teşebbüs suçundan hüküm kurulması gerektiği gözetilmeden, suçun niteliğinde hataya düşülerek kasten yaralama suçundan hüküm kurulması,

2- Kabule göre; sanık hakkında TCK.nın 86/1-3-e maddeleri uyarınca belirlenen 1 yıl 15 ay hapis cezasının, 87/1-d maddesi uyarınca bir kat artırımı sonucu 2 yıl 30 ay hapis, 87/1-son maddesi uyarınca 5 yıl hapis cezası olarak belirlenmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde 87/1-d maddesi uyarınca 6 yıl hapis cezası verilmek suretiyle fazla ceza tayini,

SONUÇ : Yasaya aykırı olup, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden, hükmün bu nedenle CMUK.nın 326. maddesi uyarınca ceza miktarı itibarı ile kazanılmış hakkı saklı kalmak üzere tebliğnamedeki düşünceye aykırı olarak BOZULMASINA, 30.04.2014 gününde oybirliği ile karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: