5237 Sayılı TCK Madde 87 İçtihat

YARGITAY 3. CEZA DAİRESİ E. 2014/21123

T.C.

YARGITAY

3. CEZA DAİRESİ

E. 2014/21123

K. 2014/29633

T. 16.9.2014

• KASTEN YARALAMA SUÇU ( Kemik Kırığı Oluşacak Şekilde Yaralandığı – Kanunda Yapılan Değişiklik Öncesi ve Sonrası Düzenlemeler Uygulanarak Lehe Olan Hükmün Saptanması Gerektiği )

• KEMİK KIRIĞI OLUŞACAK ŞEKİLDE YARALAMA ( Kasten Yaralama Suçu/Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralamaya İlişkin Kanun Maddesinde Değişiklik Yapıldığı – Lehe Olan Hükmün Saptanması Gerektiği )

• NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ YARALAMA ( Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralamaya İlişkin Kanun Maddesinde Değişiklik Yapıldığı – Lehe Olan Hükmün SaptanmasıGerektiği )

• LEHE OLAN HÜKMÜN UYGULANMASI ( Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralamaya İlişkin Kanun Maddesinde Değişiklik Yapıldığı – Kanunda Yapılan Değişiklik Öncesi ve Sonrası Düzenlemeler Uygulanarak Lehe Olan Hükmün Saptanması Gerektiği )

5252/m. 9/3

5237/m. 87/3

ÖZET : Dava, kasten yaralama suçuna ilişkindir.

Hükümden önce neticesi sebebiyle ağırlaşmış yararalama suçunu düzenleyen kanun maddesinde yapılan değişiklik nazara alınmalıdır.

Lehe olan hükmün değişiklikten önceki ve sonraki hali ile kanunun bütün hükümlerinin olaya uygulanarak ortaya çıkan sonuçların birbiriyle karşılaştırılması suretiyle saptanması gerekir.

Her iki kanunla ilgili uygulamanın denetime imkan verecek şekilde kararda gösterilerek sanığın hukuki durumunun yeniden belirlenmesi zorunludur.

DAVA : Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak, gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Yerinde görülmeyen diğer itirazların reddine,

Ancak;

1- ) Sanık hakkında kemik kırığı oluşacak şekilde kasten yaralama suçundan kurulan hükümden önce 19.12.2006 tarih ve 5560 Sayılı Kanunun 4. maddesiyle 5237 Sayılı TCK’nin 87/3 maddesinde yapılan değişiklik nazara alınarak 5252 Sayılı Kanunun 9/3. maddesi uyarınca lehe olan hükmün değişiklikten önceki ve sonraki hali ile kanunun bütün hükümlerinin olaya uygulanarak ortaya çıkan sonuçların birbiriyle karşılaştırılması suretiyle saptanması ve her iki kanunla ilgiliuygulamanın denetime imkan verecek şekilde kararda gösterilerek sanığın hukuki durumunun yeniden belirlenmesinde zorunluluk bulunması,

2- ) Sanık hakkında kurulan mahkumiyet hükmünde, 5237 Sayılı TCK’nin 53/1-a, b, c, d, e bentlerinde yazılı hakları kullanmaktan mahkum olduğu hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar, TCK’nin 53/1-c maddesinde yazılı velayet, vesayet ve kayyımlığa ait yetkileri kendi alt soyu üzerinde kullanmaktan TCK’nin 53/3. maddesi hükmü gereğince şartla tahliye tarihine kadar yoksun bırakılabileceği gözetilmeden yazılı şekilde hüküm tesisi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten 5320 Sayılı Kanunun 8/1. maddesiyle yürürlükte bulunan 1412 Sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca isteme aykırı BOZULMASINA, 16.09.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: