5237 Sayılı TCK Madde 87 İçtihat

YARGITAY 3. CEZA DAİRESİ E. 2014/11943

T.C.

YARGITAY

3. CEZA DAİRESİ

E. 2014/11943

K. 2014/20687

T. 26.5.2014

• TAŞ İLE KASTEN YARALAMA ( Hayati Tehlikeye Neden Olacak Şekilde/Taşın Silahtan Sayılacağı – Cezanın Beş Yıldan Az Olamayacağı )

• SİLAHTAN SAYILAN TAŞ İLE KASTEN YARALAMA ( Hayati Tehlikeye Neden Olacak Şekilde – Cezanın Beş Yıldan Az Olamayacağı )

• CEZANIN ARTIRILMASI ( Kasten Yaralama Eyleminde Birden Fazla Sonucun Aynı Anda Oluştuğu – Cezanın Bir Kez Artırıabileceği )

• YARALAMA EYLEMİNDE BİRDEN FAZLA SONUCUN AYNI ANDA OLUŞMASI ( Cezanın Bir Kez Artırılabileceği )

5237/m.86, 87

ÖZET : Sanığın hayati tehlikeye neden olacak şekilde yaralama eylemini silahtan sayılan taş ile gerçekleştirmesi karşısında; sanık hakkında verilecek cezanın 5 yıldan az olamayacağı gözetilmelidir.

Yaralama eyleminin katılanda birden fazla sonucu aynı anda oluşturması durumunda sanığa verilen cezanın ancak bir kez artırılabileceği kabul edilmelidir.

DAVA : Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;

Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1- ) Sanık hakkında katılan A.’ı basit yaralama suçundan kurulan hükme yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Hükmolunan adli para cezasının tür ve miktarı, 14.4.2011 tarihinde yürürlüğe giren 31.3.2011 tarih ve 6217 Sayılı Kanunun 26. maddesiyle 5320 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkındaki Yasaya eklenen geçici 2. maddesi uyarınca kesin nitelikte bulunduğundan sanığın temyiz isteminin 5320 Sayılı Kanunun 8. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılıCMUK’un 317. maddesi uyarınca istem gibi REDDİNE,

2- ) Sanık hakkında katılan M. E.’i yaralamadan kurulan hükme yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

1- ) Sanığın hayati tehlikeye neden olacak şekilde yaralama eylemini silahtan sayılan taş ile gerçekleştirmesi karşısında; sanık hakkında TCK’nin 86/1, 86/3-e, 87/1-d-son maddeleri gereğince verilecek cezanın 5 yıldan az olamayacağının gözetilmeden eksik ceza belirlenmesi,

2- ) Yaralama eyleminin katılanda TCK’nin 87. maddesi kapsamında birden fazla sonucu aynı anda oluşturması durumunda sanığa verilen cezanın 87. maddeye göre ancak bir kez artırılabileceği gözetilmeden, TCK’nin 86/1, 87/1-d-son maddelerine göre uygulama yapıldıktan sonra 87/3. maddesi uyarınca cezanın tekrar arttırılması,

3- ) Sanık hakkında 5237 Sayılı TCK’nin 53/1-c maddesindeki haklardan yoksun bırakılmasına karar verilirken sadece kendi alt soyu yönünden şartla tahliye tarihine kadar, diğer şahıslar yönünden hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar verilmesi gerekirken hatalı uygulama yapılması,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan CMUK’un 326 /son maddesi gereğince sanığın kazanılmış hakları saklı kalmak kaydıyla hükmün bu sebepten dolayı 5320 Sayılı Kanunun 8/1. maddesiyle yürürlükte bulunan 1412 Sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA, 26.05.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: