5237 Sayılı TCK Madde 85 İçtihat

YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ E. 2013/22950

T.C.

YARGITAY

12. CEZA DAİRESİ

E. 2013/22950

K. 2014/17021

T. 11.7.2014

• TAKSİRLE ÖLDÜRME ( Soruşturma Aşamasında Şikayetten Vazgeçmenin Kovuşturma Safhasında Davaya Katılmaya Engel Teşkil Etmeyeceği – Eylemin Bilinçli Taksir Suçunu Oluşturmadığı Ancak Birden Fazla Kişinin Öldüğü ve Yaralananlardan 12 Kişinin Şikayetçi Olduğu Gözetildiğinde Alt Sınırdan Daha Fazla Uzaklaşılarak Ceza Tayin Edileceği )

• ŞİKAYETTEN VAZGEÇME ( Soruşturma Aşamasında Şikayetten Vazgeçmenin Kovuşturma Safhasında Davaya Katılmaya Engel Teşkil Etmeyeceği – Taksirle Öldürme )

• SORUŞTURMA AŞAMASINDA ŞİKAYETTEN VAZGEÇME ( Soruşturma Aşamasında Şikayetten Vazgeçmenin Kovuşturma Safhasında Davaya Katılmaya Engel Teşkil Etmeyeceği – Taksirle Öldürme )

• BİLİNÇLİ TAKSİRLE ÖLDÜRME ( Sanığın Direksiyon Hakimiyetini Kaybederek Birden Fazla Kişinin Ölmesine ve Yaralanmasına Sebep Olduğu – Eylemin Bilinçli Taksir Suçunu Oluşturmadığı Ancak Birden Fazla Kişinin Öldüğü ve Yaralananlardan 12 Kişinin Şikayetçi Olduğu Gözetildiğinde Alt Sınırdan Daha Fazla Uzaklaşılarak Ceza Tayin Edileceği )

• CEZANIN BELİRLENMESİ ( Sanığın Direksiyon Hakimiyetini Kaybederek Birden Fazla Kişinin Ölmesine ve Yaralanmasına Sebep Olduğu – Eylemin Bilinçli Taksir Suçunu Oluşturmadığı Ancak Birden Fazla Kişinin Öldüğü ve Yaralananlardan 12 Kişinin Şikayetçi Olduğu Gözetildiğinde Alt Sınırdan Daha Fazla Uzaklaşılarak Ceza Tayin Edileceği )

• KATILANLAR LEHİNE VEKALET ÜCRETİ TAYİN EDİLMEMESİ ( Taksirle Öldürme – Kendisini Vekil İle Temsil Ettiren Katılanların Lehine Ücret Tayin Edileceği )

5237/m.22, 85

ÖZET : Taksirle öldürme suçundan sanığın mahkumiyetine dair hüküm incelenmekle; soruşturma aşamasında şikayetten vazgeçmenin kovuşturma safhasında davaya katılmaya engel teşkil etmediği gözetilmelidir.

Sanığın idaresindeki araçla sert virajlı iniş eğimli yola hızlı girip direksiyon hakimiyetini kaybedip takla atması sonucunda aracındaki 4 kişinin öldüğü 4 kişi nitelikli olmak üzere toplam 23 kişinin yaralandığı ve yaralılardan 12 kişinin şikayetçi olduğu olayda, bilinçli taksir koşulları bulunmuyor ise de temel ceza tayin edilirken alt sınırdan daha fazla uzaklaşılması gerektiği gözetilmelidir.

Davaya katılmalarına karar verilen ve vekille temsil edilen kişiler lehlerine vekalet ücreti tayin edilmemesi hukuka aykırıdır.

DAVA : Taksirle öldürme suçundan sanığın mahkumiyetine dair hüküm, sanık müdafii ve katılanlar vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre sanık müdafinin kusura, eksik incelemeye dair yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, katılanlar vekillerinin temyiz itirazlarının kabulüne:

Soruşturma aşamasında şikayetten vazgeçmenin kovuşturma safhasında davaya katılmaya engel teşkil etmediğinden tebliğnamenin 2. bendindeki görüşe iştirak edilmemiştir.

1- )Sanığın idaresindeki araçla sert virajlı iniş eğimli yola hızlı girip direksiyon hakimiyetini kaybedip 23 metre fren izini takiben yol kenarındaki demir bariyerleri aşıp takla atması sonucunda aracındaki 4 kişinin öldüğü 4 kişi nitelikli olmak üzere toplam 23 kişinin yaralandığı ve yaralılardan 12 kişinin şikayetçi olduğu olayda, bilinçli taksir koşulları bulunmuyor ise de temel ceza tayin edilirken alt sınırdan daha fazla uzaklaşılması gerektiği gözetilmeden sanık hakkında eksik cezaya hükmolunması,

2- ) Davaya katılmalarına karar verilen ve vekille temsil edilen Ş. B. ve U. Ç. K. lehlerine vekalet ücreti tayin edilmemesi,

SONUÇ : Kanuna aykırı olup, katılanlar vekilinin temyiz itirazları bu sebeplerle yerinde görüldüğünden, hükmün 5320 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince halen uygulanmakta olan 1412 Sayılı C.M.U.K.un 321. maddesi uyarınca isteme uygun olarak BOZULMASINA, 11.07.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: