5237 Sayılı TCK Madde 83 İçtihat

YARGITAY 3. CEZA DAİRESİ E. 2012/20595

T.C.

YARGITAY

3. CEZA DAİRESİ

E. 2012/20595

K. 2013/23101

T. 4.6.2013

• YARALAMA SUÇU ( Sanığın Eşinin Suç Tarihinden Bir Gün Önce Katılan Tarafından Darp Edildiği – Eldeki Davada Sanıklar Hakkında Haksız Tahrik Hükümlerinin Uygulanması Gerektiği/Ayrıca Sanıklar Hakkındaki Cezada Hesaplama Hatası Bulunduğu )

• SANIĞIN EŞİNİN KATILAN TARAFINDAN DARP EDİLMESİ ( Haksız Tahrik Hükümlerinin Uygulanması Gereği – Yaralama Suçu )

• ZİNCİRLEME SUÇ ( Hakaret Suçundan Kurulan Hükümde Hapis Cezasının Zincirleme Suç Sebebiyle 1/4 Oranında Arttırılmasında Uygulanan Kanun Maddesinin Hükümde Belirtilmemesinin Hatalı Olduğu – Sanığın Hak Yoksunluğu Kararında da Hata Bulunduğu )

• SANIK HAKKINDA FAZLA CEZA TAYİNİ ( Yerel Mahkemece Hesap Hatası Yapılmasının Bozma Nedeni Olduğunun Kabulü )

• HAK YOKSUNLUĞU KARARI ( Sanığın Mahkum Olduğu Hapis Cezalarının İnfazı Tamamlanıncaya Kadar, Velayet, Vesayet Ve Kayyımlığa Ait Yetkileri Kendi Alt Soyu Üzerinde Kullanmaktan, Şartla Tahliye Tarihine Kadar Yoksun Bırakılacağı )

5237/m. 53,86/1,83/3-e,87/1-d

5271/m. 232/6

ÖZET : Darp suçundan sanıklar hakkında, suçun işlenme tarinden bir gün önce sanığın eşinin katılan tarafından darp edildiği gözetilerek sanıklar lehine haksız tahrik hükümlerinin uygulanmaması ve sanıklar hakkında hesap hatası yapılarak fazla ceza tayini hatalıdır.Yaralamanın niteliği gözetilmeksizin ceza tayin edilmesi ve Sanıklar hakkında hakaret suçundan kurulan hükümde hapis cezasının zincirleme suç sebebiyle ( 1/4 ) oranında arttırılmasında uygulanan Kanun maddesinin hükümde belirtilmemesi de hatalıdır.Sanığın hak yoksunluğu kararında ise hakları kullanmaktan mahkum oldukları hapis cezalarının infazı tamamlanıncaya kadar, velayet, vesayet ve kayyımlığa ait yetkileri kendi alt soyu üzerinde kullanmaktan, şartla tahliye tarihine kadar yoksun bırakılmasına uygulanabileceği gözetilmeden, hüküm tesisi de bozmayı gerektirmiştir.

DAVA : Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;

Gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Sanıkların suçu, bir gün önce sanık G. G.’nun eşinin, katılan S.G. tarafından darp edilmesi sebebiyle işledikleri anlaşılmakla sanıklar lehine haksız tahrik hükümlerinin yasal olmayan gerekçeyle uygulanmaması,

Sanıklar hakkında katılan S. G.’e karşı kasten yaralama suçunda kurulan hükümde T.C.K.nın 86/1 ve 86/3-e maddelerinin uygulanmasıyla belirlenen 1 yıl 6 ay hapis cezasının T.C.K.nın 87/3 maddesi gereği ( 1/4 ) oranında arttırılması sonucu “1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası” belirlenmesi gerekirken hesap hatası yapılarak “2 yıl 15 gün hapis cezası” şeklinde fazla ceza tayini,

Sanıklar hakkında katılan M. G.’e karşı, sopayla yaşamını tehlikeye sokan bir duruma neden olacak nitelikte yaralama suçundan 5237 Sayılı T.C.K.nın 86/1 ve 86/3-e maddelerinin uygulanmasıyla belirlenen cezanın, T.C.K.nın 87/1-d maddesi uyarınca 1 kat arttırılarak hapis cezası 5 yılın altında ise T.C.K.nın 87/1-son maddesi uyarınca 5 yıla çıkarılması gerekirken 5237 Sayılı T.C.K.nın 87/1-d-son maddesi uyarınca doğrudan 5 yıl olarak belirlenmesi,

Sanıklar hakkında hakaret suçundan kurulan hükümde T.C.K.nın 125/1-4 maddeleriyle belirlenen hapis cezasının zincirleme suç sebebiyle ( 1/4 ) oranında arttırılmasında uygulanan Kanun maddesinin hükümde belirtilmemesi suretiyle C.M.K.nın 232/6. maddesine aykırı davranılması,

Sanıkların, 5237 Sayılı T.C.K.nın 53/1-a, b, c, d, e bentlerinde yazılı hakları kullanmaktan mahkum oldukları hapis cezalarının infazı tamamlanıncaya kadar, T.C.K.nın 53/1-c maddesinde yazılı velayet, vesayet ve kayyımlığa ait yetkileri kendi alt soyu üzerinde kullanmaktan T.C.K.nın 53/3 maddesi hükmü gereğince şartla tahliye tarihine kadar yoksun bırakılmasına uygulanabileceği gözetilmeden, yazılı şekilde hüküm tesisi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanıkların temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebepten 5320 Sayılı Kanunun 8/1. maddesiyle yürürlükte bulunan 1412 Sayılı C.M.U.K.un 321. maddesi uyarınca isteme uygun olarak BOZULMASINA, 04.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: