5237 Sayılı TCK Madde 83 İçtihat

YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ E. 2012/24745

T.C.

YARGITAY

12. CEZA DAİRESİ

E. 2012/24745

K. 2013/15126

T. 4.6.2013

• KASTEN ÖLDÜRMENİN İHMALİ DAVRANIŞLA İŞLENMESİ (Sanığın Seyir Esnasında Karşıdan Karşıya Geçmeye Çalışan Yayaya Çarpıp Kaçtığı – Bu Suçun Oluşma Olasılığı Bulunduğundan Davanın Ağır Ceza Mahkemesinde Görülmesi Gerektiği)

• TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇU (Olayda Sanığın Eyleminin İhmali Davranışla Kasten Öldürme Suçunu Oluşturma Olasılığı Bulunduğundan Yargılama Yapma ve Delil Takdirinin Ağır Ceza Mahkemesine Ait Bulunduğu)

• YAYAYA ÇARPIP KAÇMA (Tanığın Yayayı Tesadüfen Bularak Hastaneye Kaldırdığı Fakat Tedaviye Yanıt Vermeyerek Öldüğü – Sanığın Paniklediği İçin Olay Yerinden Kaçtığını Beyan Ettiği/İhmali Davranışla Kasten Öldürme Suçunun Oluşabileceği)

• YAYANIN ÖLÜMÜNE SEBEP OLMA (Yayaya Çarpıp Kaçıldığı/ sonrasında Yayanın Tedaviye Yanıt Vermeyerek Öldüğü – Eylemin İhmali Davranışla Kasten Öldürme Suçunu Oluşturma Olasılığı Bulunduğu/Ağır Ceza Mahkemesinde Görüleceği)

5237/m.83, 85

ÖZET : Taksirle öldürme suçundan sanığın seyri sırasında, yolun sağından karşıya geçmek isteyen yayaya çarparak kaçtığı olayda; tanık tarafından tesadüfen bulunarak hastaneye kaldırılan yayanın tedaviye yanıt vermeyerek öldüğü, olay yerinden kaçtıktan sonra kazalı aracı damadına ait garaja koyup, bir süre sonra tamir ettirmeye çalışan, başaramayınca da Jandarma’ya teslim olmuş bulunan sanığın “Kızılot mevkiinde aniden önüme bir kişi çıktı. Ne olduğunu anlayamadan ben şahsa çarptım. Sonra paniklediğim için olay yerinden kaçtım” şeklinde beyanda bulunmuş olması nazara alındığında sanığın eyleminin ihmali davranışla kasten öldürme suçunu oluşturma olasılığı bulunduğu, bu suçtan yargılama yapma ve delil takdirinin Ağır Ceza Mahkemesine ait bulunduğu gözetilerek görevsizlik kararı verilmesi gerekir.

DAVA : Taksirle öldürme suçundan sanığın mahkûmiyetine dair hüküm, sanık müdafii tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre sanık müdafinin yerinde görülmeyen sair itirazlarının reddine,

Ancak;

Sanığın 13.6.2009 günü saat 03:45 sıralarında kapalı kasa kamyonetle Manavgat istikametine seyri sırasında, Çavuşköy yol kavşağına yaklaştığında, seyir istikametine göre yolun sağından karşıya geçmek isteyen yaya A. A.’ya çarparak kaçtığı olayda;

Olay günü saat 04:36 sıralarında tanık R.P. tarafından tesadüfen bulunarak hastaneye kaldırılan A.A. ‘nın tedaviye yanıt vermeyerek 16.6.2009 tarihinde öldüğü, olay yerinden kaçtıktan sonra kazalı aracı damadına ait garaja koyup, bir süre sonra tamir ettirmeye çalışan, başaramayınca da 5.7.2009 tarihinde Jandarma’ya teslim olmuş bulunan sanığın 13.10.2009 tarihli duruşmadaki ifadesinde “Kızılot mevkiinde aniden önüme bir kişi çıktı. Ne olduğunu anlayamadan ben şahsa çarptım. Sonra paniklediğim için olay yerinden kaçtım” şeklinde beyanda bulunmuş olması nazara alındığında sanığın eyleminin T.C.K.nın 83. maddesinde düzenlenen ihmali davranışla kasten öldürme suçunu oluşturma olasılığı bulunduğu, bu suçtan yargılama yapma ve delil takdirinin Ağır Ceza Mahkemesine ait bulunduğu gözetilerek görevsizlik kararı verilmesi gerekirken yargılamaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması,

SONUÇ : Kanuna aykırı olup, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu sebeple yerinde görüldüğünden hükmün 5320 Sayılı Kanunun 8. maddesi gereğince halen uygulanmakta olan 1412 Sayılı C.M.U.K.un 321. maddesi gereğince tebliğnamedeki isteme aykırı olarak ceza miktarı itibariyle kazanılmış hakkının gözetilmesi koşuluyla BOZULMASINA, temyiz harcının istenmesi halinde iadesine, 04.06.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: