5237 Sayılı TCK Madde 79 İçtihat

YARGITAY 9. CEZA DAİRESİ E. 2014/2101

T.C.

YARGITAY

9. CEZA DAİRESİ

E. 2014/2101

K. 2014/4908

T. 21.4.2014

• GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ( Sanığın Kayınbiraderi ve Arkadaşının Kardeşini Aracı İle Yurtdışına Göndermek İsterken Yakalandığı – Doğrudan Doğruya veya Dolaylı Olarak Maddi Menfaat Elde Ettiği veya Bu Amaçla Hareket Ettiğinin Kanıtlanamadığı/Beraatine Hükmedileceği )

• SUÇUN UNSURLARI ( Sanığın Kayınbiraderi ve Arkadaşının Kardeşini Aracı İle Yurtdışına Göndermek İsterken Yakalandığı – Doğrudan Doğruya veya Dolaylı Olarak Maddi Menfaat Elde Ettiği veya Bu Amaçla Hareket Ettiğinin Kanıtlanamadığı/Göçmen Kaçakçılığı Suçundan Sanığın Beraatine Karar Verileceği )

• MADDİ MENFAAT TEMİNİ ( Sanığın Kayınbiraderi ve Arkadaşının Kardeşini Aracı İle Yurtdışına Göndermek İsterken Yakalandığı – Doğrudan Doğruya veya Dolaylı Olarak Maddi Menfaat Elde Ettiği veya Bu Amaçla Hareket Ettiğinin Kanıtlanamadığı/Göçmen Kaçakçılığı Suçundan Beraatine Hükmedileceği )

5237/m. 79/1-b

ÖZET : Sanığın, kayınbiraderi ve arkadaşının kardeşini aracı ile yurt dışına götürmek isterken Gümrük Müdürlüğünde yapılan kontrolde yakalanması şeklindeki eyleminde doğrudan doğruya veya dolaylı olarak maddi menfaat elde ettiği veya bu maksatla atılı eylemi işlediği kanıtlanamamış olduğundan beraatine hükmedilmesi gerekir.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Göçmen kaçakçılığı suçunun oluşabilmesi için, “Doğrudan doğruya veya dolaylı olarak maddî menfaat elde etmek maksadıyla, yasal olmayan yollardan; bir yabancının ülkeye sokulması veya ülkede kalmasına imkân sağlanması yada Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkân sağlanmasının” gerektiği,

Somut olayda, sanığın, kayınbiraderi V. ve arkadaşının kardeşi olan M. isimli şahısları aracı ile yurt dışına götürmek isterken İpsala Gümrük Müdürlüğünde yapılan kontrolde yakalanması şeklindeki eyleminde “sanığın doğrudan doğruya veya dolaylı olarak maddi menfaat elde ettiğine veya bu maksatla atılı eylemi işlediğine” dair mahkumiyetine yeterli her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gözetilmeden yüklenen suçtan beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi,

SONUÇ : Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 21.04.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: