5237 Sayılı TCK Madde 87 İçtihat

YARGITAY 3. CEZA DAİRESİ E. 2014/21123

T.C.

YARGITAY

3. CEZA DAİRESİ

E. 2014/21123

K. 2014/29633

T. 16.9.2014

• KASTEN YARALAMA SUÇU ( Kemik Kırığı Oluşacak Şekilde Yaralandığı – Kanunda Yapılan Değişiklik Öncesi ve Sonrası Düzenlemeler Uygulanarak Lehe Olan Hükmün Saptanması Gerektiği )

• KEMİK KIRIĞI OLUŞACAK ŞEKİLDE YARALAMA ( Kasten Yaralama Suçu/Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralamaya İlişkin Kanun Maddesinde Değişiklik Yapıldığı – Lehe Olan Hükmün Saptanması Gerektiği )

• NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ YARALAMA ( Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralamaya İlişkin Kanun Maddesinde Değişiklik Yapıldığı – Lehe Olan Hükmün SaptanmasıGerektiği )

• LEHE OLAN HÜKMÜN UYGULANMASI ( Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralamaya İlişkin Kanun Maddesinde Değişiklik Yapıldığı – Kanunda Yapılan Değişiklik Öncesi ve Sonrası Düzenlemeler Uygulanarak Lehe Olan Hükmün Saptanması Gerektiği )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 87 İçtihat

YARGITAY 8. CEZA DAİRESİ E. 2013/20172

T.C.

YARGITAY

8. CEZA DAİRESİ

E. 2013/20172

K. 2014/18515

T. 14.7.2014

• EZİYET ( Neticesi Sebebi İle Ağırlaşmış Eziyet Suçunun Kabul Edilmediği/Yaralamada Ayrıca Ceza Tayinine İlişkin Hüküm Bulunmadığı – Cezanın Artırılacağı Hallerin Sınırlı Olarak Sayıldığı/Cezanın Alt Sınırdan Uzaklaşılarak Belirleneceği )

• KASTEN YARALAMA ( Eziyet Suçunda Neticesi İle Ağırlaşmış Halin Kabul Edilmediği/Yaralamada Ayrıca Ceza Tayinine İlişkin Hüküm Bulunmadığı – Ceza Artırımının Sınırlı Olarak Sayıldığı/Cezanın Alt Sınırdan Uzaklaşılarak Belirleneceği )

• CEZANIN BELİRLENMESİ ( Eziyet Suçunda Neticesi İle Ağırlaşmış Halin Kabul Edilmediği/Yaralamada Ayrıca Ceza Tayinine İlişkin Hüküm Bulunmadığı – Ceza Artırımının Sınırlı Olarak Sayıldığı/Cezanın Alt Sınırdan Uzaklaşılarak Belirleneceği )

• KATILANIN YAŞININ TESPİTİ ( Eziyet – Katılanın Yaşına ilişkin Çelişkinin Giderileceği )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 87 İçtihat

YARGITAY 3. CEZA DAİRESİ E. 2014/11943

T.C.

YARGITAY

3. CEZA DAİRESİ

E. 2014/11943

K. 2014/20687

T. 26.5.2014

• TAŞ İLE KASTEN YARALAMA ( Hayati Tehlikeye Neden Olacak Şekilde/Taşın Silahtan Sayılacağı – Cezanın Beş Yıldan Az Olamayacağı )

• SİLAHTAN SAYILAN TAŞ İLE KASTEN YARALAMA ( Hayati Tehlikeye Neden Olacak Şekilde – Cezanın Beş Yıldan Az Olamayacağı )

• CEZANIN ARTIRILMASI ( Kasten Yaralama Eyleminde Birden Fazla Sonucun Aynı Anda Oluştuğu – Cezanın Bir Kez Artırıabileceği )

• YARALAMA EYLEMİNDE BİRDEN FAZLA SONUCUN AYNI ANDA OLUŞMASI ( Cezanın Bir Kez Artırılabileceği )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 87 İçtihat

YARGITAY 1. CEZA DAİRESİ E. 2013/1084

YARGITAY

1. CEZA DAİRESİ

E. 2013/1084

K. 2014/2810

T. 30.4.2014

• KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ( Sanığın Mağdura Bıçakla Batın Bölgesinden Bir Kez Sol Bacağından İki Kez Vurduğu – Mide Omentum ve Pankreas Yaralanması Meydana Getirerek Yaşamsal Tehlike Geçirecek Şekilde Yaraladığı/Sanığın Kastı Öldürmeye Yönelik Olduğundan Öldürmeye Teşebbüs Suçundan Hüküm Kurulacağı )

• YAŞAMSAL TEHLİKE GEÇİRECEK ŞEKİLDE YARALAMA ( Sanığın Mağdura Bıçakla Batın Bölgesinden Bir Kez Sol Bacağından İki Kez Vurduğu – Mide Omentum ve Pankreas Yaralanması Meydana Getirerek Yaşamsal Tehlike Geçirecek Şekilde Yaraladığı/Sanığın Kastı Öldürmeye Yönelik Olduğundan Öldürmeye Teşebbüs Suçundan Hüküm Kurulması Gerektiği )

• SİLAHLA YARALAMA ( Sanığın Mağduru Bıçakla Batın Bölgesinden ve Bacağından Yaraladığı – Kasten Yaralama Suçunun Silahla İşlenmesine İlişkin Hükümler Uyarınca Belirlenen Hapis Cezasının Mağdurun Yaşamını Tehlikeye Sokan Bir Durum Ortaya Çıkması Sebebiyle Artırılması Gerektiği )

• CEZANIN BELİRLENMESİ ( Sanığın Mağduru Bıçakla Batın Bölgesinden ve Bacağından Yaraladığı – Kasten Yaralama Suçunun Silahla İşlenmesine İlişkin Hükümler Uyarınca Belirlenen Cezasının Mağdurun Yaşamını Tehlikeye Sokan Bir Durum Ortaya Çıkması Sebebiyle Artırılacağı )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 86 İçtihat

YARGITAY 1. CEZA DAİRESİ E. 2013/2000

T.C.

YARGITAY

1. CEZA DAİRESİ

E. 2013/2000

K. 2014/5111

T. 11.11.2014

• KASTEN YARALAMA ( Sanığın Mağduru Bıçak Darbesi İle Hayati Tehlike Geçirecek Şekilde Yaraladığı – Mağdur Ayakta İken Gömleğinden Kan Geldiğini Görünce Kendiliğinden Eylemine Son Verdiği/Kasten Yaralama Suçundan Hüküm Kurulacağı )

• ÜST SINIRA YAKIN CEZA TAYİNİ ( Kasten Yaralama – Sanığın Mağduru Göğüs Sol Bölgede İki Adet ve Sağ Kolda Bir Adet Olmak Üzere Toplam Üç Bıçak Darbesi İle Hayati Tehlike Geçirmesine Neden Olacak Şekilde Yaraladığı/Temel Cezanın Üst Sınıra Yakın Olacağı )

• MAĞDURUN GÖMLEĞİNDEN KAN GELDİĞİNİ GÖRÜNCE EYLEME SON VERME ( Sanığın Kastının Öldürmeye Yönelik Olmadığı Eylemin Yaralama Suçunu Oluşturduğu )

• CEZANIN BELİRLENMESİ ( Kasten Yaralama – Sanığın Mağduru Göğüs Sol Bölgede İki Adet ve Sağ Kolda Bir Adet Olmak Üzere Toplam Üç Bıçak Darbesi İle Hayati Tehlike Geçirmesine Neden Olduğu/Kastın Yoğunluğu ve Bıçağın Etki Derecesi Değerlendirildiğinde Cezanın Üst Sınıra Yakın Tayini Gerektiği )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 86 İçtihat

YARGITAY CEZA GENEL KURULU E. 2013/12-741

T.C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2013/12-741

K. 2014/452

T. 30.10.2014

• YENİ VE DEĞİŞİK GEREKÇEYLE HÜKÜM KURULMASI ( Bozma Sonrasında Önceki Hükümde Yer Almayan Yeni ve Değişik Gerekçeyle İlk Hükümde Olduğu Gibi Karar Verildiği/Şeklen Direnme Kararı Olup Özde Yeni Hüküm Olduğu – Özel Daire Denetiminden Geçmemiş Yeni ve Değişik Gerekçelerin Doğrudan Ceza Genel Kurulunca İncelenemeyeceği/Özel Dairece İnceleneceği )

• TAKSİRLE YARALAMA ( Bozma Sonrasında Önceki Hükümde Yer Almayan Yeni ve Değişik Gerekçeyle İlk Hükümde Olduğu Gibi Karar Verildiği/Şeklen Direnme Kararı Olup Özde Yeni Hüküm Olduğu – Özel Daire Denetiminden Geçmemiş Yeni ve Değişik Gerekçelerin İlk Kez Ceza Genel Kurulunca İncelenemeyeceği/Hükmün Özel Dairece İncelenmesi Gerektiği )

• ŞEKLEN DİRENME KARARI VERİLMESİ ( Bozma Kararı Doğrultusunda İşlem Yapılması/Tartışılması Gerektiği Belirtilen Hususların Tartışılması/Toplanan Yeni Delillere Dayanılması/İlk Kararda Yer Almayan ve Daire Denetiminden Geçmemiş Yeni ve Değişik Gerekçelerle Hüküm Kurulması Suretiyle Verilen Hükmün Özde Direnme Kararı Olmadığı – Bozmaya Eylemli Uyma Sonucunda Verilen Yeni Hüküm Olduğu/Temyiz Edilmesi Halinde Özel Dairece İnceleneceği )

• BOZMAYA EYLEMLİ UYMA ( Bozma Kararı Doğrultusunda İşlem Yapılması/Tartışılması Gerektiği Belirtilen Hususların Tartışılması/Toplanan Yeni Delillere Dayanılması/İlk Kararda Yer Almayan ve Daire Denetiminden Geçmemiş Yeni ve Değişik Gerekçelerle Hüküm Kurulması Suretiyle Verilen Şeklen Direnme Kararının Özde Direnme Kararı Olmadığı – Yeni Hüküm Olduğu/Temyiz Edilmesi Halinde Özel Dairece İncelenmesi Gerektiği )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 86 İçtihat

YARGITAY CEZA GENEL KURULU E. 2013/2-246

T.C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2013/2-246

K. 2014/443

T. 21.10.2014

• KASTEN YARALAMA ( Haksız Tahrik – Sanığın Ayrı Yaşadıkları Eşinin Diğer Katılan İle Buluşup Öpüştüklerini Belirttiği – İddianın Sanığın Arkadaşı Tanık ve Diğer Tanık Tarafından Doğrulanmadığı/Katılanın Sanığın da Tanıdığı ve Aile Dostları Olan Diğer Katılan İle Avukatla Görüşmeye Gitmek Amacıyla Buluşmasının Haksız Tahrik Oluşturmayacağı )

• HAKSIZ TAHRİK ( Kasten Yaralama – Sanığın Ayrı Yaşadıkları Eşinin Diğer Katılan İle Buluşup Öpüştüklerini İddia Ettiği/İddianın Tanıklarca Doğrulanmadığı/Katılanın Sanığın da Uzun Süredir Tanıdığı ve Aile Dostları Olan Diğer Katılan İle Avukatla Görüşmeye Gitmek Amacıyla Buluşmasının Haksız Tahrik Oluşturmayacağı – Haksız Tahrik Uygulanamayacağı )

• AVUKATLA GÖRÜŞMEK İÇİN BULUŞMA ( Haksız Tahrik – Sanığın Ayrı Yaşadıkları Eşinin Diğer Katılan İle Buluşup Öpüştüklerini Belirttiği/ İddianın Sanığın Arkadaşı Tanık ve Diğer Tanık Tarafından Doğrulanmadığı/Katılanın Sanığın da Uzun Süredir Tanıdığı ve Aile Dostları Olan Diğer Katılan İle Avukatla Görüşmeye Gitmek Amacıyla Buluşmasının Haksız Tahrik Oluşturmayacağı )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 86 İçtihat

YARGITAY 5. CEZA DAİRESİ E. 2014/5592

T.C.

YARGITAY

5. CEZA DAİRESİ

E. 2014/5592

K. 2014/9460

T. 2.10.2014

• İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA ( Sanıkların Eylemi Sonucu Teklif Veren Katılanda Omuz Çıkığı Oluştuğu/Çıkığa İlişkin Kanun Değişikliğinin Suç Tarihinden Sonra Yapıldığı – Suç Tarihinde Kemik Çıkığına İlişkin Düzenleme Bulunmadığından Eylemin Basit Yaralama Olacağı/İhaleye Fesat Karıştırma Suçunun Cebir Unsuru Olarak Kabulü Gereği )

• YARALAMA EYLEMİ NETİCESİNDE ÇIKIK OLUŞMASI ( İhaleye Fesat Karıştırma Suçunda Yaralama – Suç Tarihinde Kemik Çıkığına İlişkin Düzenleme Bulunmadığından Eylemin Basit Yaralama Olacağı/İhaleye Fesat Karıştırma Suçunun Cebir Unsuru Olarak Kabul Edileceği )

• KASTEN YARALAMA ( İhaleye Fesat Karıştırma Suçunda Yaralama/Sanıkların Eylemi Sonucu Teklif Veren Katılanda Omuz Çıkığı Oluştuğu – Suç Tarihinde Kemik Çıkığına İlişkin Düzenleme Bulunmadığından Eylemin Basit Yaralama Olacağı/İhaleye Fesat Karıştırma Suçunun Cebir Unsuru Olarak Kabulü Gereği )

• TEKERRÜR ( İhaleye Fesat Karıştırma – Tekerrüre Esas Sabıkası Bulunan Sanık Hakkında Uygulama Yapılması Gereği )

• YARALAMA EYLEMİNİN CEBİR UNSURU OLMASI ( İhaleye Fesat Karıştırma Suçunda Yaralama/Sanıkların Eylemi Sonucu Teklif Veren Katılanda Omuz Çıkığı Oluştuğu – Suç Tarihinde Kemik Çıkığına İlişkin Düzenleme Bulunmadığından Eylemin Basit Yaralama Olacağı/İhaleye Fesat Karıştırma Suçunun Cebir Unsuru Olarak Kabulü Gereği )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 85 İçtihat

YARGITAY CEZA GENEL KURULU E. 2014/12-237

T.C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E. 2014/12-237

K. 2014/407

T. 30.9.2014

• TAKSİRLE ÖLÜME SEBEBİYET VERME SUÇU ( İlk Geçiş Hakkı Bulunan ve Yaya Geçidini Kullanarak Girmiş Olduğu Yolda Maruz Kalınan Trafik Kazasında Vefat Eden Yayanın Hatalı Tutum ve Davranışı Bulunmadığı – Araç Şoförünün İse Tam Kusurlu Olduğu/Trafik Kazası Sonucu Ölüm )

• TRAFİK KAZASI SONUCU ÖLÜM ( Sanık Müdafiin Lehe Olan Hükümlerin Uygulanması Yönündeki Talebi Karşısında Mahkemece Hükmolunan 5 Yıl Hapis Cezasının Adli Para Cezasına Çevrilip Çevrilmeyeceği Hususunda Bir Değerlendirme Yapılmamasının Hatalı Olduğunun Kabulü )

• SANIK HAKKINDA VERİLEN BEŞ YIL HAPİS CEZASININ PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ ( Mahkemece Değerlendirme Yapılmamasının Hatalı Olduğu )

• TAKSİRLE İŞLENEN SUÇLARDA CEZANIN ALT VE ÜST SINIRININ BELİRLENMESİ ( Türk Ceza Kanunun Genel Hükümlerinin Sadece İlgili Suça Uyan Kısımların Nazara Alınması Gereği – Taksirli Suçlar Açısından “Failin Güttüğü Amaç ve Saik” Ölçütünin Uygulanamayacağının Kabulü )

• SANIĞIN GÜTTÜĞÜ AMAÇ VE SAİK ÖLÇÜTÜ ( Taksirli Suçlar Açısından Uygulanacağı – Taksirle Ölüme Neden Olan Sanık Hakkında Temel Ceza Belirlenirken Yerel Mahkemece “Sanığın Güttüğü Amaç ve Saiki” İfadesine Yer Verilmesinin Usul ve Kanuna Aykırı Olduğunun Kabulü )

Read the rest of this entry »

5237 Sayılı TCK Madde 85 İçtihat

YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ E. 2014/10882

T.C.

YARGITAY

17. HUKUK DAİRESİ

E. 2014/10882

K. 2014/11377

T. 9.9.2014

• TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Kazanın Meydan Geldiği Tarih İtibariyle Ceza Zamanaşımı Süresi 15 Yıl Olup Islah Tarihi İtibariyle Ceza Zamanaşımı Süresinin Dolmadığı – Islah Edilen Kısım Yönünden Zamanaşımı Süresinin Dolduğu Gerekçesi İle Reddinin İsabetli Olmadığı )

• MOTORLU ARAÇ KAZALARINDAN DOĞAN MADDİ ZARARLARIN TAZMİNİ ( İlişkin Talepler Zarar Görenin Zararı ve Tazminat Yükümlüsünü Öğrendiği Tarihten Başlayarak İki Yıl Ve Herhalde Kaza Gününden Başlayarak On Yıl İçinde Zamanaşımına Uğradığı )

• DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ( Trafik Kazasından Kaynaklanan – Kazanın Meydan Geldiği Tarih İtibariyle Ceza Zamanaşımı Süresi 15 Yıl Olup Islah Tarihi İtibariyle Ceza Zamanaşımı Süresinin Dolmadığı/Islah Edilen Kısım Yönünden Zamanaşımı Süresinin Dolduğu Gerekçesi İle Reddinin İsabetli Olmadığı )

• ZAMANAŞIMI ( Motorlu Araç Kazalarından Doğan Maddi Zararların Tazminine İlişkin Talepler Zarar Görenin Zararı ve Tazminat Yükümlüsünü Öğrendiği Tarihten Başlayarak İki Yıl ve Herhalde Kaza Gününden Başlayarak On Yıl İçinde Zamanaşımına Uğradığı )

Read the rest of this entry »

%d blogcu bunu beğendi: