5237 Sayılı TCK Madde 73 İçtihat

YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ E. 2013/1619

T.C.

YARGITAY

12. CEZA DAİRESİ

E. 2013/1619

K. 2013/19852

T. 12.9.2013

• TAKSİRLE YARALAMA ( Sanığın Köpeğini Serbest Bıraktığı/Sanığın Eyleminin Hayvanın Tehlike Yaratabilecek Şekilde Serbest Bırakılması Suçunu Oluşturduğu – Fikri İçtimanın Uygulanacağı/Taksirle Yaralamadan Hüküm Kurulamayacağı )

• SAHİPLİ KÖPEĞİN MAĞDURU ISIRMASI ( Fikri İçtima Gereği Taksirle Yaralama Suçundan Değil Hayvanın Tehlike Yaratabilecek Şekilde Serbest Bırakılması Suçundan Hüküm Kurulacağı – Şikayet Yokluğu Davanın Düşürülmesine Karar Verilemeyeceği )

• HAYVANIN TEHLİKE YARATABİLECEK ŞEKİLDE SERBEST BIRAKILMASI ( Fikri İçtima Gereği Taksirle Yaralama Suçundan Hüküm Kurulamayacağı – Şikayet Yokluğu Davanın Düşürülmesine Karar Verilemeyeceği )

• ŞİKAYET ( Fikri İçtima Gereği Taksirle Yaralama Suçundan Değil Hayvanın Tehlike Yaratabilecek Şekilde Serbest Bırakılması Suçundan Hüküm Kurulacağı – Şikayet Yokluğu Davanın Düşürülmesine Karar Verilemeyeceği )

5237/m. 44, 73, 89, 177

ÖZET : Taksirle yaralama ve hayvanı tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakma suçlarında; sanığın kendisine ait köpeği başı boş bırakması sonucunda hayvanın mağduru ısırarak yaralanmasına neden olduğu, bu sebeple bakımı ve gözetimi altında bulunan hayvanın muhafazasında ihmal gösterdiği, mağdurun şikayetten vazgeçmesi ve TCK’nın fikri içtimaya ilişkin hükmü de nazara alındığında, sanığın eylemin Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması suçuna dönüşeceği hukuki durumunun buna göre takdir ve tayini gerektiği gözetilmeden, sanığın eyleminin taksirle yaralama suçunu oluşturduğu ve şikayet yokluğu nedeniyle de sanık hakkında açılan davanın düşürülmesine karar verilmesi hukuka aykırıdır.

DAVA : Taksirle yaralama ve hayvanı tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakma suçlarından açılan davanın sanığın eyleminin taksirle yaralama kapsamında kaldığından ve bu suç yönünden de şikayetten vazgeçme nedeniyle sanık hakkındaki davanın düşmesine ilişkin hüküm, mahalli Cumhuriyet savcısı tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Sanığın kendisine ait köpeği başı boş bırakması sonucunda hayvanın mağduru ısırarak yaralanmasına neden olduğu, bu sebeple bakımı ve gözetimi altında bulunan hayvanın muhafazasında ihmal gösterdiği, mağdurun şikayetten vazgeçmesi ve TCK’nın fikri içtimaya ilişkin 44. maddesi hükmü de nazara alındığında, sanığın eylemin 5237 sayılı TCK’nın 177. maddesinde düzenlenen suça dönüşeceği hukuki durumunun buna göre takdir ve tayini gerektiği gözetilmeden, sanığın eyleminin taksirle yaralama suçunu oluşturduğu ve şikayet yokluğu nedeniyle de sanık hakkında açılan davanın düşürülmesine karar verilmesi,

SONUÇ : Kanuna aykırı olup mahalli Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi gereğince isteme uygun olarak BOZULMASINA, 12.09.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: