5237 Sayılı TCK Madde 73 İçtihat

YARGITAY 14. CEZA DAİRESİ E. 2012/15273

T.C.

YARGITAY

14. CEZA DAİRESİ

E. 2012/15273

K. 2014/10407

T. 24.9.2014

• SANIĞIN MAĞDURENİN POPOSUNA PARMAK ATMASI ( Eylemin Sarkıntılık Suretiyle Çocuğun Basit Cinsel İstismarı Suçunu Oluşturacağı – Bu Suçun Çocuk Olan Sanık Tarafından İşlenmesi Halinde Takibinin Şikayete Bağlı Olduğu/Mağdure ve Babasının Şikayetçi Olmadıkları Beyanı Karşısında Sanığın Vazgeçmeyi Kabul Edip Etmediğinin Sorulacağı )

• SARKINTILIK SURETİYLE ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI ( Bu Suçun Çocuk Olan Sanık Tarafından İşlenmesi Halinde Takibinin Şikayete Bağlı Olduğu – Mağdure ve Babasının Şikayetçi Olmadıkları Beyanı Karşısında Sanığın Vazgeçmeyi Kabul Edip Etmediğinin Sorulması Gerektiği )

• MAĞDURE VE BABASININ ŞİKAYETTEN VAZGEÇMESİ ( Sarkıntılık Suretiyle Çocuğun Basit Cinsel İstismarı – Bu Suçun Çocuk Olan Sanık Tarafından İşlenmesi Halinde Takibinin Şikayete Bağlı Olduğu/Mağdure ve Babasının Şikayetçi Olmadıkları Beyanı Karşısında Sanığın Vazgeçmeyi Kabul Edip Etmediğinin Sorulacağı )

5237/m. 73/6, 103

ÖZET : Sanığın üst geçitte yürümekte olan mağdurenin poposuna parmak atması şeklinde ani niteliklikte ve devamı olmayan, kesik biçimde gerçekleşen eylemin hükümden sonra yürürlüğe giren mevzuat sebebiyle, sarkıntılık suretiyle çocuğun basit cinsel istismarı suçunun oluşturduğu gözetilmelidir. Bu suçun çocuk olan sanık tarafından işlenmesi halinde suçun takibinin şikâyete bağlı olduğu, mağdure ve babası müştekinin ve sanığın da hazır bulunduğu celsede, şikâyetçi olmadıklarını beyan etmeleri karşısında, sanığın vazgeçmeyi kabul edip etmediği sorulduktan sonra bir karar verilmesi gerekir.

DAVA : Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Oluşa ve kabule göre, sanığın üst geçitte yürümekte olan mağdurenin poposuna parmak atması şeklinde ani niteliklikte ve devamı olmayan, kesik biçimde gerçekleşen eylemin hükümden sonra 28.06.2014 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6545 sayılı Kanunun 59. maddesi ile değişik TCK.nın 103/1-c.2 maddesinde öngörülen sarkıntılık suretiyle çocuğun basit cinsel istismarı suçunun oluşturduğu, aynı Kanunun 103/1-c.3 maddesinde ise bu suçun çocuk olan sanık tarafından işlenmesi halinde suçun takibinin şikâyete bağlı olduğu, mağdure ve babası müşteki A. R.’nın 21.07.2008 tarihli, sanığın da hazır bulunduğu celsede, şikâyetçi olmadıklarını beyan etmeleri karşısında, TCK.nın 73/6. maddesi gereğince sanığın vazgeçmeyi kabul edip etmediği sorulduktan sonra bir karar verilmesi lüzumu,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, suça sürüklenen çocuk müdafiin temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görüldüğünden, hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek 1412 sayılı CMUK.nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 24.09.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

yarx

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: